تعبیر اسلحه در خواب دیدن اسلحه در خواب

معنی مسلسل برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد جوان، و برای ازدواج برای ابن سیرین، تیراندازی و مجروح شدن با گلوله و اسلحه بیشتر.

تعبیر اسلحه در خواب

 1. به طور کلی، دیدن اسلحه نشان دهنده امنیت و آرامش و نماد زنان قوی و وفادار است
 2. اگر این رؤیا در خواب مردی ظاهر شود، بیانگر آن است که او همسری وفادار، صمیمی و مهربان است.
 3. شنیدن صدای تیراندازی بیانگر ترس بیننده خواب است
 4. گذاشتن اسلحه بر روی شانه یا بالا بردن آن بر روی دیوار، گواه مقام بلند صاحب خواب است.
 5. اسلحه ممکن است منادی سود، خیر و سود باشد
 6. هدف گرفتن اسلحه به سمت شخص شناخته شده، در این صورت خواب نشان دهنده اختلاف با او است
 7. در مورد هدف گرفتن اسلحه به سمت دزد، این نشان دهنده خلاص شدن از مشکلات و مشکلات است
 8. تیراندازی پس از دیدن تفنگ در خواب، دلیل بر دشمنی حریف است
 9. ونیز در رویای یک زن مجرد خوب و امن است
 10. اگر زن مجردی در خواب اسلحه خود را به سمت چیزی نشانه بگیرد و به آن ضربه بزند، به این معنی است که رویای خود را برآورده می کند، شغلی پیدا می کند یا در یک سفر توریستی لذتبخش سفر می کند.
 11. اسلحه در خواب زن متاهل نمادی از ثبات و آسایش اوست و در این بینش اشاره به یک دوست وفادار
 12. اسلحه در خواب زن باردار تسکین دهنده و نشانه نزدیک شدن به تاریخ زایمان است.
 13. هر که ببیند تفنگ در بار دارد تعبیرش حکومت است و این خواب به معنای مصیبت است. شنیدن صدای تفنگ به معنای از دست دادن شغل و مدیریت بد مالکیت شرکت است
 14. و اگر با اسلحه به کسی شلیک کنی، به رسوایی خواهی افتاد
 15. و اگر کسی به شما شلیک کند، افراد شرور شما را آزار خواهند داد و ممکن است به شدت بیمار باشید
 16. اگر زنی خواب تیراندازی را ببیند، این خواب یک نزاع و شهرت نفرت انگیز مرتبط با احساسات نفسانی را پیش بینی می کند.
 17. در مورد یک زن متاهل، به خاطر دیگران بدبختی را به تصویر می کشد
 18. اگر بیننده خواب ببیند که شخصی به سمت او تیراندازی می کند و او موفق به زخمی شدن او نشده یا زخمی شده است ، اما یک جراحت ساده زخمی ایجاد نکرده است ، به این معنی است که دشمنانی هستند که می خواهند آسیبی وارد کنند ، اما آنها بودند. قادر به انجام این کار نیست و رویای موجود در آن هشداری است از وجود احتیاط از جانب نزدیکان شما در زندگی شما
 19. اما اگر گلوله به شما اصابت کرد و خجالت کشیدید، بیانگر سخنان بدی است که در مورد شما گفته می شود و در بین مردم پخش می شود و به خاطر آن مشکلات بزرگی به وجود می آید.
 20. خواب همچنین حاکی از حضور فردی جذاب (که فتنه انگیز و شایعه پراکنی می کند) است.
 21. هر که ببیند بر اثر اصابت آتش از دستش خون بیرون می‌آید، یعنی رزق و مال حلال نزدیک است.
 22. و هر که ببیند به همین دلیل از پایش خون بیرون می آید، یعنی سفری است که بیننده خواب با سود و منفعت حلال از آنجا باز می گردد.
 23. اگر دیدید که شخصی با اسلحه به شما حمله می کند و به شما شلیک می کند و شما را به شدت مجروح می کند، به این معنی است که باید مراقب این شخص باشید زیرا او در زندگی شما بر شما غلبه خواهد کرد.
 24. اما اگر آن شخص نتواند شما را آلوده کند، به این معنی است که به او آسیب می‌رسانید و گفته می‌شود کسی هست که از شما بد می‌گوید و شما موفق می‌شوید او را ساکت کنید.
 25. و هر که ببیند خون زیاد از بدنش بیرون می‌آید، این بدان معناست که اهل تبذیر است و در نتیجه دچار فقر و تنگدستی می‌شود.
 26. زنی که در اثر اصابت گلوله زخمی را می بیند، نشان دهنده مالی است که از ارث به دست می آورد.
 27. اگر زخم در دست راست باشد، به معنای اخذ وجه از ارث یکی از اقارب یا اقارب ذکور مانند عمو یا جد است.
 28. اگر زخم دست چپ به معنای اخذ وجه از ارث یکی از بستگان یا خاندان زن مانند مادر یا عمه باشد.
 29. و هر کس ببیند که زخم سختی بر او وارد شده و خون از او جاری شده است، غرق در قرض است.
 30. و زن حامله ای که این خواب را می بیند نیز به این معنی است که در نتیجه بارداری یا نگهداری از فرزند خود هزینه های زیادی را متحمل می شود.
 31. همچنین ممکن است این خواب فقط یک خواب لوله باشد و تعبیر آن وجود نداشته باشد
 32. اگر خواب یک کارتریج را دیدید، این پیشگویی از نزاع ها و نزاع های ناخوشایند است. سرنوشت مخالفی وجود دارد که شما یا کسی را که به شما تعلق دارد تهدید می کند. و اگر کارتریج خالی باشد، تغییرات احمقانه ای در ارتباطات شما وجود خواهد داشت

تفنگ در خواب نماد پیروزی و برتری است، چه بر دشمنان و چه در شرایط دشوار.

تفنگ در خواب ممکن است همسر، شغل یا دلیلی برای کسب درآمد باشد، به خصوص اگر تفنگ شکاری باشد.

نشان دادن اسلحه در خواب ممکن است نشان دهنده خشم باشد.

از دست دادن تفنگ در خواب بیانگر ضعف، از بین رفتن علایق یا از دست دادن چیزی یا مزیتی است.

شکار با تفنگ در خواب به حصول مصالح و رسیدن به مقصود بر حسب بازی اشاره دارد ( رجوع کنید به تیراندازی در خواب ) و الله اعلم .

به دست آوردن طعمه از صید در خواب، پس معیشت است که به حسب حیوانی که شکار کردی به بیننده می رسد.چه مقامی.

انار در خواب ممکن است اشاره به همسر داشته باشد.

خواب استفاده از تله یا تور برای گرفتن طعمه بیانگر این است که با فریب و نیرنگ امرار معاش می کنید.

دیدن سگ های شکار در خواب، فال نیک و مژده است و نشانه آن است که خواب بیننده ممکن است کسی را بخواهد که به او کمک کند و در امور زندگی از او حمایت کند.

تعبیر اسلحه در خواب

نماد تفنگ در خواب با توجه به کارکرد و اهمیت آن در بیداری به عنوان سلاح و همچنین وسیله یا وسیله ای برای شکار تعبیر می شود و از این نظر تفنگ در خواب نماد ایمنی است. حفظ، امان یا مصونیت، و اگر بیننده ببیند که آن را می‌خرد، هدیه می‌دهد یا یکی از گوشه‌های خانه یا دیوار را با آن تزئین می‌کند، ستودنی است.

تفنگ در تعبیر، زنی تسخیر ناپذیر با عقیده سالم، در موقعیتی محکم، با اراده و نگرش است. تفنگ اغلب در خواب مرد برای همسر یا همراهش نماد است و در خواب زن دوستی بسیار وفادار است.

تفنگ در خواب ستوده است اگر خواب یا بیننده ببیند که از آن برای شکار یا شکار استفاده می کند و منفور است، اگر ببیند که برای کشتن یا تهدید شخصی از آن استفاده می کند، همچنان که در خواب کراهت دارد. شنیدن صدای شلیک از لوله تفنگ، زیرا خواب در این زمینه ممکن است بیانگر چیزی منفور باشد که بیننده را تهدید کند یا او را اصابت کند، به ویژه اگر آن صدا با وحشت، ترس یا وحشت همراه باشد.

ممدوح در تعبیر این است که خوابیده می بیند که تفنگی بر دوش گرفته و با آن در میان مردم راه می رود در حالی که با هیبت و احترام به او می نگرند.

تعبیر دیدن تفنگ شکاری یا تک تیرانداز در خواب

تفنگ شکاری در خواب بیانگر غنیمت یا وسیله ای است که از طریق آن منفعت به دست می آید، هر که در خواب ببیند که به آهو یا مارمولک یا بزکوهی یا خرگوش یا الاغی تیراندازی می کند تا او را بزند. پول و غنیمت خواهد گرفت.

و کسى که در خواب ببیند که تفنگ خود را به سوى پرنده یا کبوتر یا گاو نشانه گرفته است، غیر از شکار، به زنى تهمت مى‏زند یا کار ناپسندى انجام مى‏دهد.

اسلحه تک تیرانداز یا تفنگ شکاری در خواب مرد گاهی نشان دهنده پیروی از امیال و هوی و هوس است، مخصوصاً اگر ببیند که آنها را به سمت حیوانات وحشی نشانه می رود که گوشت آنها به درد انسان نمی خورد، مانند خوک و کفتار وحشی یا شیر و شیر. بافته کردن، پیروزی و غلبه بر دشمنان.

تعبیر خرید اسلحه در خواب

خریدن در خواب مادامی که به منفعت یا غرضی مرتبط باشد ستودنی است و خریدن سلاح به قصد قتل و خشونت در تعبیر خواب مکروه است زیرا بیانگر دشمنی و کینه یا کینه ای است که بر دل مردم غالب است. خیال باف.

در مورد خرید تفنگ، اگر هدف آن شکار، تک تیراندازی یا دفاع از خود باشد، ستودنی است و تفنگ از این نظر نماد صاحب وفادار یا شریک وفادار است.

مرد مجردی که در خواب ببیند تفنگ جدیدی می‌خرد، ممکن است ازدواج کند، زیرا اگر با چیزی که زنانه است، مانند تفنگ، گلدان یا هدیه، خرید در تعبیر به ازدواج با مجرد اشاره دارد.

تعبیر تیراندازی با اسلحه در خواب

تیراندازی در خواب بیانگر مشاجره، نزاع، مشاجره یا اختلاف است، اگر صاحب خواب ببیند که به کسی که می شناسد تیراندازی می کند، این تعبیر او از آسیب دیدن بیننده به هرکسی است که در خواب دیده است. او اسلحه را به سمت او نشانه رفته بود.

تیراندازی با تفنگ در خواب، اگر متوجه دزد، اراذل، دزد، جنایتکار یا راهزن باشد، ستودنی است، زیرا چنین دیدهایی بیانگر دفع خطر، اجتناب از بحران یا غلبه بر دشمنان است.

تیراندازی به حیوانات درنده یا مضر مانند گرگ، شیر، هفت، خرس و حتی مار، مار یا موش صحرایی در تعبیر ستودنی است، زیرا کشتن این حیوانات در بینش بیانگر زوال مشکلات تلقی می شود. یا مشکلات و نگرانی ها

تعبیر تفنگ در خواب

دیدن تفنگ در خواب زن مجرد، بیانگر غرور و مصونیت و نیکی است و در تعبیر آن تپانچه و شمشیر نیز همین است.

اگر دختر مجردی ببیند که تفنگ خود را به سمت هدف خاصی نشانه می رود و سپس با مهارت زیاد آن را می زند، اگر دانشجو یا دانشجو است، به اذن و یاری خداوند به موفقیت یا برتری بزرگی دست خواهد یافت. بسیار ماهرانه است، بنابراین تفسیر آن از دستیابی یا رسیدن به چیزی است که شما آرزویش را دارید.

تعبیر اسلحه در خواب زن متاهل

اسلحه در خواب زن متاهل یکی از نمادهای ایمنی است و در تعبیر گاه نماد دوست وفادار یا وفادار است، تفنگ بسیار ستودنی است مگر اینکه زن شوهردار ببیند که از میان او تیراندازی می کند و تفنگ نیز ستودنی است. مگر این که زن شوهردار یا زن را به طور کلی ببیند که گویی کسی او را تهدید کند یا در چهره او بدنام کند.

اگر زن متاهل ببیند که کسی به او می دهد یا اسلحه به او می دهد، آن اسلحه ممکن است نماد صداقت باشد.

تعبیر اسلحه در خواب زن باردار

اسلحه به طور کلی در خواب زنان باردار یکی از نمادهای ستودنی و در تعبیر ایمنی و امنیت است و در مورد اسلحه اگر در خواب صدای شلیک آن را بشنوید برای زن باردار نشانه است. این تعبیر به دلیل شباهت لفظی دو کلمه تیر و شلیک است و اسلحه به طور کلی فال نیک در بینایی است، خواه زن حامله او را در حال حلق آویز ببیند یا در آن گذاشته شود. خانه او، و اسلحه ممکن است نشان دهنده کودک دختر باشد.

تعبیر اسلحه در خواب مرد

تفنگ در خواب مرد دلالت بر زنی با شخصیت قوی دارد، تفنگ در بسیاری از موارد دلالت بر همسر یا معشوق دارد و در تعبیر بهتر از تپانچه یا مسلسل است و ترجیح آن در خواب به دلیل آن است. طراحی شگفت انگیز و متمایز.ابزار جنگ در تفسیر نشان دهنده بدعت یا نزاع و اختلاف است.

اگر مردی در خواب ببیند که تفنگ خود را به سوی هدفی غیر از شخص دیگری نشانه رفته است و در خواب ببیند که با مهارت زیاد آن هدف را زده است، بیانگر موفقیت در کاری است که بیننده خواب به دنبال رسیدن به آن است. بیننده با گلوله اول به هدف خود می زند، بلکه با گلوله دوم به او می زند، این ممکن است به این معنی باشد که بیننده ممکن است در عرض دو سال به هدف مورد نظر خود برسد و …

اگر مردی در خواب ببیند که در حال سفر شکار یا شکار است و در خواب ببیند که با گرگ، بز، خرگوش یا آهو برخورد کرد، خواب به معنای ازدواج با زن زیبا یا زیبا است. یا به ناحق به خاطر ظلمش جواب بده.

تعبیر حیف و میل و دزدی یا گم شدن اسلحه، خیری ندارد، پس هر کس در خواب ببیند که تفنگ خود را گم کرده یا در خواب ببیند که کسی آن را از آن می دزدد، بیننده می ترسد که غفلت کند. موضوع یا موضوع مهمی که نباید از آن غافل شد.

در تعبیر دادن تفنگ یا هدیه گرفتن آن در خواب، ممدوح است، اگر بیننده مجرد بود و در خواب دید که شخصی به او می دهد یا تفنگ می دهد، ممکن است آن شخص با یکی از دخترانش ازدواج کند.

در خواب ستوده است که در صورت وجود انسان صالحی از مرده تفنگ گرفته باشد، زیرا ممکن است دلالت بر وصیت یا صفتی خوش خیم داشته باشد که بیننده از مرده به ارث می برد.

هر کس در خواب ببیند که پادشاه، رئیس جمهور یا شاهزاده ای به او تفنگ می دهد، نشان دهنده مقام یا مقامی است که خواب بیننده در بیداری به آن دست می یابد.

در خواب ستوده است که بیننده تفنگ را از پلیس یا سرباز بگیرد، زیرا بیانگر امنیت از ترس و نگرانی است و نماد آرامش خانوادگی و اجتماعی است و هر گونه هدایایی اگر از جانب سرباز باشد ستودنی است. ، پلیس یا به طور کلی حاکمان.

دیدن شکستن تفنگ یا شکسته شدن ماشه یا لوله برای خوابنده در تعبیر خوب نیست، زیرا خواب در این زمینه ممکن است نشان دهنده شکست کاری باشد که بیننده خواب برای رسیدن به آن تلاش کرده است.

دیدن مسلسل در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا