تعبیر آبجو در خواب دیدن آبجو در خواب

معنی ماءالشعیر، چه خریدن یک بطری نوشیدنی، چه لذت پرهیز بدون نوشیدن آن، برای مجرد، برای متاهل، برای باردار، برای مطلقه

تعبیر خواب نوشیدن آبجو برای میلر

آبجو، اگر در یک بار نوشیده شود، ناامیدی را به همراه دارد. اگر دیدید دیگران آن را می نوشند، دسیسه های حیله گرانه بهترین آرزوهای شما را از بین می برد. برای معتادان به این نوشیدنی، این رویا انتظارات ثابتی را نشان می دهد. اگر رویا به آرامی پیش می رفت، شرایط عادی و تمیز باقی می ماند. وقایع رویا در واقعیت دنبال می شود

کافه آبجو هرکسی که خواب بار آبجو می بیند باید در امور خود بسیار مراقب باشد، زیرا دشمنان او را زیر نظر دارند.

اگر خواب ببينيد كه مسئول امور يك ميخانه هستيد، بيانگر آن است كه به راه مشكوكي براي پيشرفت متوسل خواهيد شد. اگر میخانه ای می بینید، این نشان دهنده فعالیت در جوامع و افزایش سریع ثروت و برآورده شدن خواسته های نامشروع است.

بار در خواب دلالت بر فعاليت و رفع غم و اندوه و شايد بر زن زناكار يا امت واجب و دلالت بر نگراني و پستي آن چيزي است كه حد را ايجاب مي كند و از فتنه مي ترسيد و اگر هدايت مي شد. ، مرتد می شد.

تعبیر یوتیوب نوشیدن آبجو وسیم یوسف https://www.youtube.com/watch?v=kOqkAm_6I7E

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا