تعبیر زندانی در خواب خود را در خواب زندانی دیدم

رویای اسیر کردن یک نفر، آزاد کردن اسیر، فرار از اسارت دشمن، یا بمباران، یا باند جنایتکاران، یا با کسی که دوستش دارید، و بیشتر توسط ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

اسیر شدن در خواب، بیانگر خیر و رزق است، هر که ببیند اسیر است، خیری در او نیست و گرفتار سختی شود، و هر که ببیند پادشاه اسیر است، ستوده است، دیدن اسیر حکم است. بلندی و حیثیت، اسرار و اگر چیزی را از دست داد، چیزی بهتر از آن خواهد داشت

و هر کس در خواب ببیند که اسیر است، خیری در او نیست و ناراحتی سختی به او می رسد.

و هر کس ببیند که اسیر شد و تحویل داده شد، همتای اوست

تعبیر خواب اسیر شدن توسط میلر

اگر خواب ببينيد در اسارت هستيد، به اين معناست كه ممكن است با فريبكاران برخورد كنيد و اگر از دست آنها فرار نكنيد، ضرر يا بدي به شما خواهد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه كسي را به اسارت مي گيريد، بيانگر آن است كه مورد آزار و اذيت قرار مي گيريد و به افراد پايين رده ملحق مي شويد. برای دختر اگر خواب ببیند که اسیر است، به این معناست که شوهری پیدا می کند که به دلیل اعتماد به دیگران حسادت می کند یا ممکن است او را به خاطر محافظه کاری سرزنش کنند.

اسیر شدن در خواب، اسیر شدن انسان بیانگر خیر و رزق است. ممکن است نشان دهنده احتباس ادرار یا دسترسی به اسرار باشد و اگر چیزی را گم کرده باشد بهتر از آن به او داده می شود. و هر کس در خواب ببیند که اسیر است، خیری در او نیست و ناراحتی سختی به او می رسد.

تعبیر خواب آزاده ابن سیرین: دوست و شریک یا اجیر و کتفش زن و کتفش زینت و جمال و بی تدبیری اوست و سنگینی زنجیر خود را بر دوش می کشند. اگر باری بر دوش خود ببیند، نشان دهنده بیماری یا مرگ برادران است، زیرا آزادگان با هم برادرند.

نابلسی خواب آزاد را تعبیر کرد و گفت: در خواب دوست یا شریک یا اجیر مرد است و اگر غلامان خوش گوشت باشند نشان دهنده مردانگی و نیرومندی است و در اسیران نشان دهنده طول است. از ماندن در زندان، تا بتوانند سنگینی محدودیت ها را تحمل کنند، و آزادگان نشان دهنده آن چیزی است که شخص بر دوش می کشد.

تعبیر خانواده ها در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا