تعبیر نجاست در خواب دیدن شستن نجاست در خواب

ما به شما تعارف می کنیم در خواب برای دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار در خواب دیدم در حال جنابت او بودم.

تعبیر جنابت در خواب

جنابت همان چیزی است که نیاز به غسل ​​خروج منی از طریق آمیزش، خودارضایی و خواب خیس دارد. یک فرزند، کسب پول و مبادله پول.

تعبیر خواب جنابت ابن شاهین: هر که در خواب ببیند از حرام جنابت شد، در کارش سردرگم است و گفته اند در سفر است و به آنچه می خواهد نمی رسد و نمی رسد. مقصودش از آن سفر به خواسته اش نرسید و گفته شد که مدیّه پول بیشتر است و مددی مالی است که بقای ندارد و منی باقی می ماند و به پول گنج تعبیر می شود و نطفه زرد یک طفل مبتلا به امراض بسیار و اما طفل سرخ کوتاه عمر است و بچه سیاه بر خانواده اش غالب می شود با وقوع پول و رفتن آن اگر بیننده بگوید دیدم که منی بیرون آمد. من، پس خروج مال است، و اگر بگوید منی به من آمد، پول است و معنا یکی است و اختلاف در گفتار.

نبلسی خواب جنابت را تعبیر کرده است: این که در خواب از حالت جنابت است و حاجتی است که برای آن وضو نگرفته است. جنب است و آبى براى شستن آن نمى گيرد، در اين صورت انجام امور دنيا و آخرت بر او سخت مى شود.

 1. هر کس در خواب ببیند که از حرامی جنب شده است، در کار خود سرگردان است و گفته اند در سفر است و به خواسته خود نمی رسد و در آن سفر به مقصود خود نمی رسد.
 2. و اگر ببیند که شسته و پارچه ای پوشیده است، از آن آشفتگی خلاص می شود و به مقصود می رسد.
 3. و اگر کامل غسل نکند به خواسته اش نمی رسد.
 4. هر کس در خواب ببیند چیزی از آن به او رسیده یا ترک کرده است، تعبیر به آنچه ذکر کردیم
 5. و هر کس در خواب ببیند که همسرش را به چیزی از آن آغشته کند، جامه و جامه ای به او بدهد.
 6. و هر کس ببیند که منی گرم داشته است به پول گنج و نطفه زرد تعبیر می شود و با بیماری های بسیار به دنیا می آید.
 7. در مورد پسر قرمز، او عمر کوتاهی دارد و در مورد پسر سیاه پوست، او بر خانواده خود سلطنت می کند
 8. خواب منی پول و برکت است.
 9. خواب منی بیانگر ورود و خروج پول است
 10. اگر بگوید: من به نطفه آمدم، کسب مال است و معنا همان است و اختلاف در الفاظ است.
 11. به طور کلی خواب جنابت را به صورت طفل، کسب مال و خروج او تعبیر می کنند و گفته اند که جنابت و منّا یکی است و مدیّه دیگری و بیان آن شادی و لذت است.
 12. و هر کس در خواب ببیند که از حرام جنب است، ممکن است دلالت بر اغتشاش در بعضی از امور باشد.
 13. و گفته شد که در مسافرت است و از آن سفر به آنچه می خواهد و قصدش است نمی رسد.
 14. اگر در خواب خود را از نجاست بشوید به خواسته و نیت خود می رسد و به امری که در آن سرگردان است هدایت می شود.
 15. اگر کسی در خواب ببیند که زن خود را به منی یا کنیز آغشته کرده است، بیانگر آن است که جامه و جامه ای به او داده است.
 16. نطفه گرم در خواب گنج است، زرد کودکی است با بیماری های بسیار، قرمز کودکی است کوتاه مدت و سیاه کودکی است که خانواده اش غالب باشد.
 17. هر کس در خواب ببیند که در حال جنابت نماز می خواند، یا سفر در راه اطاعت خداست یا فساد دین.
 18. و نجاست در خواب آمیختن آن و سرگردانی.
 19. و کسى که خواب ببیند جنب است و آبى براى غسل نیابد، دلالت بر آن دارد که در امور دنیا و آخرت عاجز و مشکل خواهد بود.

تعبیر دیدن غسل یا وضو از نجاست در خواب

اهل تعبیر گفته اند که دیدن غسل و شستن در خواب، بیانگر توبه و نیکی و ترک گناه و معصیت در حقیقت است، سیرین رحمه الله فرموده است جنابت در خواب، نشانه سفر و حاجت جویی است. کشورهایی که بیننده به آنها می رود، اما غسل جنابت در خواب، بیانگر تغییر حال بیننده در زندگی واقعی یا انجام حج است.

كسى كه در خواب ببيند كه از نجاست مى‏شوى و در حقيقت نگران شد، خواب بيانگر زوال اين نگرانى و از بين رفتن پريشانى و حلول آسايش و سعادت است به جاى آن نگرانى كه از نجاست بشويد، سپس دید او حاکی از رستگاری، گره گشایی و آزادی است که این زندانی به دست می آورد.

همچنین گفته اند که غسل ​​جنابت در خواب، بازگشت گمشده یا ربوده شده از بیننده است، کسی که تجارتش در بیداری لغزش کند و متوقف شود، یا یکی از اهل پیشه و پیشه که کارش بر او متوقف شود. ، اگر در خواب ببیند که از نجاست می شوید، این رؤیت در بهترین حالت حکایت از بازگشت کار و پیشرفت او دارد.

چنانکه گفته شد خواب شستن از نجاست در خواب، نشانه رسیدن به مطلوب و حصول آن است، و اما کسی که در خواب ببیند که از نجاست دوش می گیرد و از نجاست می شوید، اما این شستن. در خواب کامل نشده است، رؤیت او حاکی از عدم امکان رسیدن به مقصود یا به دست آوردن برخی خواسته ها در واقعیت است، و اما کسی که در خواب ببیند که با آب سرد شستشو می دهد و رؤیت در فصل زمستان بوده است، خواب. اشاره به بیماری و ناراحتی است که در واقعیت به خواب بیننده مبتلا می شود، برای کسانی است که واقعاً به بیماری مبتلا شده اند و همچنین نشان دهنده برکت در رسیدن به منفعت و مالی است که بیننده به دست می آورد.

تعبیر خواب نجاست – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=2W7ZGB8H3Ds

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا