تعبیر بریدن زبان در خواب دیدم زبانم را در خواب بریده اند.

بریدن زبان، چه بچه مرده زبان بره بخورد، برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه و بیشتر برای ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

تعبیر خواب بریدن زبان در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که نوک زبانش بریده شد، در دعوا عاجز است و اگر از گواهان بود، شهادتش را باور نکردند و یا شهادتش را پذیرفتند، زبان به عفت و پاکدامنی او می‌گوید کتمان او را، و اگر ببیند که زبان فقیری را بریده، چیزی به سفیه می دهد.

و هر کس زبان به تدبیر خود ببندد، منکر بدهی یا امانتی است که داشته است، و اما سکوت، فساد دین و گفتار باطل است و دلالت بر اهانت به صحابه و غیبت بزرگواران دارد.

امام ابن سیرین رحمه الله ذکر کرده است که هر کس در خواب ببیند زبانش بریده شده است، این خواب، بسته به حال بیننده ای که در واقعیت است، به چند مورد اشاره دارد. اشاره به اهانت و از دست دادن مقام و احترامی است که از مردم می یابد و نیز از دست دادن مقام و قضاوت اگر بیننده حاکم یا مقام باشد و در قولی دیگر رویت زبان بریده مبین مرگ است و انقضای مدت

هر کس در هنگام نزاع، زبان خود را دراز ببیند، پیروز است، زیان بار

هر کس در خواب ببیند که زبانش را گاز گرفت، پشیمان است و هر کس در خواب ببیند که به زبانش می‌نگرد، از لغزش محفوظ است.

هر که ببیند زبانش بریده شده، در دینش عادل است و تا زمانی که اختلافی نداشته باشد، اندکی سخن می گوید، شاید زبان، یاد انسان و فخر و اخلاص او باشد.

تعبیر خواب بریدن زبان در خواب نابلسی

اگر سلطان ببیند که زبانش بریده شده مترجمش می میرد و اگر ببیند زبان زنش را بریده اند زن پاکدامن و پنهان است و اگر فقیری ببیند که زبان فقیری را بریده است. مرد، او را شکست خواهد داد.

تعبیر بریدن زبان دختر مجرد و زن شوهردار در خواب

زن متاهل یا مجردی که در خواب می بیند زبانش بریده شده است در بیداری زنی محافظه کار است و شاید کبودی نشان دهنده یک اتفاق مهم و مبارک باشد زیرا زبان در خواب تنها عضوی است که بریده دیده شدن ستودنی است، زیرا گاهی نماد خطا یا خطا است و مخصوصاً برای زنان مجرد، بریده شدن زبان او نشان دهنده قوت شخصیت و پرهیز او از بیهودگی یا حرف زدن است، این تعبیر تقریباً برای همه به کار می رود. زنان، متاهل، مطلقه و بیوه، و این در خواب مردان ستودنی نیست، زیرا گفتار مرد زبان اوست.

تعبیر یوتیوب از زبان بریده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا