تعبیر دریاچه در خواب دیدن افتادن در دریاچه در خواب

منظور از دریاچه ها، حوض آبی زلال و سبز برای زنان مجرد، زنان متاهل و زنان باردار است غرق شدن در استخر در دریاچه کوچک و غیره توسط ابن سیرین، نابلسی و امام صادق.

تعبیر خواب دریاچه در خواب

 1. در خواب نشان دهنده قوه قضائیه و حاکمانی است که بدون توطئه کارها را انجام می دهند
 2. دریاچه برای مسافر نشان دهنده ناتوانی در سفر است
 3. دریاچه کوچک نشان دهنده زنی ثروتمند است و دریاچه نشان دهنده زنی در سمت چپ است که مستقیم را دوست دارد، زیرا دریاچه ایستاده است و نمی چرخد ​​و هر که در آن بیفتد و آن را هل ندهد می کشد و دریاچه یک زن است. از جنگ
 4. دلالت بر زن چپ دستی دارد که مستقیم دوست دارد زیرا دریاچه ایستاده است و نمی دود و هر که در آن بیفتد می کشد و امواج او را هل نمی دهند و نشان دهنده شدت و عذاب است زیرا خداوند فرموده امواج آنها را پوشانده است. مثل سايه هاست حق تعالي فرمود: «وَ الْمَوَجَعُ مِيْنَهُمْ يَجْلُونَ».
 5. دیدن دریاچه در خواب بیانگر به تعویق افتادن سفر است و می گویند شنا در برکه ها بیانگر نگرانی و اندوه است.
 6. هر کس در برکه ای فرود آید که آب آن گل آلود است، دوران شکست را پشت سر می گذارد
 7. هر کس پاهای خود را در دریاچه بشوید در لذت هایی غرق می شود که به او آسیب می رساند
 8. و هر کس در خواب ببیند که در دریاچه افتاد، در گردابی از هرج و مرج و شک می افتد.
 9. هر کس آب دریاچه را از دور ببیند، فتنه و بلا می بیند
 10. و اما کسی که نهر مایعی را ببیند، آن روزی است
 11. هر کس در خواب ببیند که بر بلندی است و نهر از زیر آن جاری است، نیکو و فراوان است.
 12. اگر دختری در خواب ببیند که بر فراز دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست، پیش بینی می کند که بلایای زیادی به او نزدیک می شود و از زیاده خواهی های گذشته و بی اعتنایی به آموزه های فضیلت پشیمان می شود.
 13. اگر در خواب آب به داخل قایق تراوش کند و با تلاشی تلخ موفق شود به سلامت به لنگرگاه قایق برسد، این نشان می دهد که تحت تأثیر تحریک نادرست قرار می گیرد، اما در نهایت بر این تحریک غلبه می کند و بلند می شود. به درجات افتخار و تبعیض می رسد و این ممکن است نشان دهنده بیماری یک فرد نزدیک به او باشد.
 14. اگر زوج جوانی را در موقعیتی مانند او ببینید که توانستند خود را نجات دهند، متوجه می‌شوید که دوستی مرتکب حماقت‌ها شده است، اما موفق می‌شود جای خود را در زیستگاه تحت مراقبت او پس بگیرد.
 15. اگر در خواب ببینید که روی دریاچه ای دریانوردی می کنید و دریاچه ای صاف و هموار با همراهان شاد و هماهنگ است، شادی زیادی را تجربه خواهید کرد و ثروت نیاز شما را برآورده می کند.
 16. دریاچه گل آلود احاطه شده توسط صخره ها و درختان برهنه در خواب بیانگر نتایج غم انگیز از نظر کار و اشتیاق است. دریاچه گل آلود احاطه شده توسط درختان سبز پیش بینی می کند که رفتار اخلاقی ذاتی در طبیعت شما خود را در برابر تمایلات احساسی تقویت می کند و با غلبه بر آنها انرژی شما را به مسیری امن و سودآور هدایت می کند. اگر دریاچه صاف باشد و توسط زمین‌های بایر احاطه شده باشد، سرگرمی‌های عاطفی و اخلاقی روش زندگی سودآور شما را خراب می‌کند.
 17. اگر انعکاس خود را در یک دریاچه شفاف می بینید، این نشان دهنده شادی های آینده و بسیاری از دوستان پرشور است
 18. اگر انعکاس درختان پر از برگ را در دریاچه تماشا کنید، از درخواست های عاشقانه اشتیاق و شادی اشباع خواهید شد.
 19. اگر می بینید موجودات عجیب و گل آلودی از دریاچه بیرون می ریزند و شما را تهدید می کنند، نشان دهنده ناکامی و بد سلامتی به دلیل اتلاف وقت، انرژی و سلامتی در لذت های حرام است. آخرین قطره شادی را خواهی چشید و نوشیدنی تلخ حسرت را عمیقا می نوشید
 20. نقل شد که تاجری دید که در دریا راه می رود و از عظمت دریا بسیار ترسیده بود، رؤیاهای خود را بر گذرگاهی نقل کرد. فرمود: اگر بخواهى مسافرت كنى، خوب مى شوى، زیرا خواب او بر استوارى امورش دلالت مى كند.
 21. اگر در خواب دریاچه ای کم عمق ببینید، بیانگر آن است که با سوء استفاده از هوش خود در گرداب شک و هرج و مرج پرتاب خواهید شد.
 22. و مردی دید که انگار آب دریا به سمت پایین رفته تا لبه های آن ظاهر شود. پس آن را برای ابن مسعده روایت کرد و گفت: بلا از خلیفه بر زمین نازل می شود، یا خشکسالی در کشورها، یا غارت اموال خلیفه. کار آسانی بود تا اینکه خلیفه کشته شد، پول او غارت شد و کشورها عقیم شدند.
 23. و هر کس در خواب ببیند که مرواریدی از دریا بیرون آورده است، از مال و کنیز یا علم پادشاه بهره مند می شود.
 24. و اگر ببیند که آب دریا یا آب دیگر زیاد شده تا از حد عبور کند، یعنی جزر و مد تا وارد خانه ها و خانه ها و خانه ها شد و اهل آن در خواب غرق شدند، امتحان بزرگی است. .
 25. اصل در آب غالب این است که مصیبت و مصیبت است، زیرا خداوند متعال غلبه و فراوانی آن را ظلم نامیده و فرموده است که غرق شدن بیانگر ارتکاب بلای بزرگ و مظهر بدعت است و مرگ در غرق مرگ بر کفر است.
 26. کافر اگر ببیند در آب غرق شد ایمان می آورد به خاطر فرموده خداوند متعال: «حتی وقتی غرق به او برسد می گوید ایمان آوردم».
 27. هر که خود را در حال غرق شدن و غواصی در دریا ببیند، سلطان او را هلاک می کند. اگر در خواب ببیند که غرق شده است و یک بار خود را غرق می کند و یک بار شناور می شود و دست و پای خود را حرکت می دهد، مال و دولت به دست می آورد.
 28. اگر ببیند که از آن بیرون آمد و غرق نشد، به امر دین باز می گردد، مخصوصاً اگر در خواب لباس سبز بر روی خود ببیند.
 29. گویند هر که دید غرق شدن در آب نزدیک دشمنش و غرق شدن در آب زلال از دنیا رفت در مال بسیار غرق شد.
 30. امّا شنا: هر که ببیند در دریا شنا می کند و عالمی است که در علم به نیاز خود رسیده است، اگر در خشکی شنا کند گرفتار می شود و در قفس تنگ می شود و به قدر سختی در آن می ماند. یا سهولت در شنا، و با توجه به قدرت او.
 31. اگر در خواب ببیند که در دره‌ای هموار شنا می‌کند تا به جایی که می‌خواهد برسد، در این صورت وارد کار سلطانی ستمکار و توانا می‌شود که از او حاجتی می‌خواهد که او برایش برآورده می‌کند و او قادر است. و خداوند سبحان او را به نسبت دویدنش در وادی ایمن خواهد کرد.
 32. اگر از او می ترسد، پس از سلطان نیز می ترسد.
 33. اگر به پشت شنا کند توبه می کند و از گناه برمی گردد
 34. هر کس در حال ترس شنا کند ترس و بیماری یا حبس به او می رسد و این میزان فاصله او از نیکی است.
 35. اگر گمان کند که از آن فرار نمی کند، در آن نگرانی می میرد و اگر در شنا جسارت کند، از آن عمل در امان است.
 36. اگر سلطانی ببیند که می‌خواهد در دریا شنا کند و دریا با موجی متلاطم است، با پادشاهی در میان پادشاهان می‌جنگد که با شنا کردن دریا، آن پادشاه را می‌کشد.

تعبیر خواب دریاچه ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Y2Lz1XjJ-FQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا