تعبیر یأس در خواب تعبیر غم و اندوه یا فرد ناامید در خواب

معنی الیاس برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه، خواه گریه حزن انگیز و بیشتر برای ابن سیرین، امام صادق و نابلسی.

هر که در خواب ببیند که ناامید است، بدی به او رسیده و رحمت و فضل از او سلب شده است. زیرا خداوند متعال می فرماید: (و اگر بعد از مصیبتى که به او رسید، او را بچشانیم، مى گوید: گناهان از من رفت، همانا این شادى است، و او سبحان الله مى فرماید:

اگر او در خواب شما احساس ناامیدی کرد، این بدان معنی است که ناراحتی های ناعادلانه زیادی در زمینه کاری خواهید دید. اگر دیگران را ناامید می بینید، این بدبختی یک موقعیت ناخوشایند را برای یکی از اقوام یا دوستان پیش بینی می کند.

یأس دلالت بر رستگاری دارد، زیرا خداوند متعال می فرماید: (و چون از آن مأیوس شدند نجات یافتند).

و هر کس در خواب ببیند که از روح خدا ناامید می شود، کار اهل آتش را انجام می دهد.

و هر که یأس ببیند کار را بر او آسان می کند و گفته شد که هر که ناامیدی ببیند دلالت بر این دارد که به درگاه خداوند متعال دعا می کند و او مستجاب می شود.

تعبیر خواب یأس به دو قسمت تقسیم می شود

اول: اگر در خواب دیدید که در حال ناامیدی هستید، این بدان معنی است که در زمینه کاری یا هر زمینه دیگری که در حال گذرانید، دچار مشکلاتی خواهید شد.

تعبیر دیدن ناامیدی نامه یا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا