تعبیر عیسی علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین

رؤیای عیسی مسیح برای یک دختر مجرد، یک زن شوهردار، یک زن باردار و یک زن مطلقه توسط امام صادق، النابلسی و غیره

حضرت عیسی علیه السلام که او را در خواب دید، پس او مردی سعادتمند است که بسیار نیکوکار است، بسیار سفر می کند، تشریفات دارد، به اندک قناعت می کند و به درخواست علم به او داده می شود، وگرنه نمی خواهد. در آن سال آسیب ببیند، وگرنه زاهد و سیاح در زمین شود و از آنچه می ترسد بگریزد.

هر که آن را زیاد ببیند، علم طب به او داده می شود

هر که حضرت عیسی علیه السلام را از میان مردم به طور کلی دید، پس اهل خیر و منفعت است و سعادتمند است و برای نیکوکاری و کسب منفعت فراوان در سفر و مسافرت است.

در مورد بینش زنان از استاد ما عیسی، بین دختر مجرد تقسیم می شود، که او دیدگاه خود را از خیر و فایده برای او و راه درستی که باید دنبال کند، برای او توضیح می دهد. سنی که می خواهد باردار شود و باردار شود. فرزندان، و نشان دهنده شادی و رضایت برای زنان دیگر است.

برخی دیگر از مفسران می گویند: دیدن حضرت عیسی علیه السلام در خواب برای مرد یا زن، عنایتی است از جانب خداوند یا عنایتی از جانب خداوند برای فردی که در تنگنای شدید قرار می گیرد و چیزی به او آسیب نمی رساند. تا زمانی که به خدا ایمان داشته باشد و آنچه را که او امر می کند انجام دهد و از آنچه نهی می کند دوری کند.

هر کس او را در شهری یا مسجدی ببیند و مردم در تنگی یا گرفتاری باشند از آن نجات می یابند زیرا او روح و رحمت خداست و اگر مادرش با او باشد آیه بزرگی است که در آن آمده است. محل.

هر کس در خواب ببیند که به صورت او متحول شده یا یکی از جامه هایش را بپوشد و حجت باشد، حجیتش زیاد است و اگر عالم باشد فوایدش زیاد و فضایلش ظاهر شود و اگر طبیب باشد. او موفق تر است

و اگر او را ببیند و بترسد در امان است و خوابش به هر جا برود حکایت از جلال و برکت دارد و اگر مریض او را ببیند نجات یافته و شفا می یابد.

و رویاهای او حاکی از ظهور چیزی است که مردم از آن شگفت زده می شوند و عدالت و سعادت اتفاق می افتد.

و اگر زن حامله ای عیسی علیه السلام را ببیند، پسر طبیب به دنیا می آورد

و خواب عیسی علیه السلام دلالت بر شک در دین دارد، زیرا یهودیان گفتند: ما او را کشتیم و مصلوبش کردیم، حق تعالی فرمود: (او را نکشتند و به صلیب کشیدند، بلکه تشبیه شد به آنها).

و حق تعالی فرمود: (و نصارا قالُمُ الْمَیْسَهُ أَبْنِ اللَّهِ)

و حق تعالی فرمود: (خداوند از پسری نگرفته است)

شاید بیننده به اتهامی متهم شده باشد که در آن بی گناه است، یا ممکن است به او یا مادرش دروغ گفته باشد.

شاید رؤیت او حاکی از بشارت باشد، زیرا ما را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مژده داد.

شاید رؤیای او بیانگر اجابت دعا یا خشم و غضب باشد، و چون کسانی که سفره خواستند و به آن ایمان نیاوردند و به عیسی ایمان نیاوردند، به خوک تبدیل شدند، درست مانند کسانی که از روز سبت از قوم موسی تجاوز کردند. درود خدا بر او تبدیل به میمون شد.

رؤیت او حاکی از تواتر از مصر به شام ​​و از شام به مصر است و اگر بیننده در آغاز امر خود در ذکر بیکار بود نشان دهنده موفقیت اوست زیرا در آخرالزمان از آسمان فرود می آید و می کشد. دجال و زمین را پر از عدل و داد می کند همانطور که از ظلم پر شده بود.

و هر که عیسی را ببیند، کارهای مرده او را زنده می کند و اطاعتش را تقویت می کند و برای او توفیق انجام کارهای نیک به دست می آورد.

و هر که حضرت عیسی علیه السلام را ببیند، خوابش نشان می دهد که او مردی نیکو، سعادتمند، نیکوکار بسیار، مسافرت فراوان و به علم طب و سایر علوم شرفیاب است. شریف ابوالقاسم جعفر بن محمد در مصر به ما گفت، گفت: حمزه بن محمد کنانی به ما گفت، گفت ابوالقاسم عیسی بن سلیمان البغدادی به ما گفت، گفت: داوود بن عمرو الظبی. به ما گفت.

موسی بن جعفر الرضا از پدرش از جدش حسن بن علی رضی الله عنه به ما گفت: عیسی بن مریم سلام الله علیها را در یک روز دیدم. خواب ببین، گفتم ای روح الله، می خواهم روی انگشتر خود حک کنم، پس چه کنم؟ فرمود: بر آن حک کن که معبودی جز خدای آشکار نیست، زیرا غم و اندوه را برطرف می کند. و گفته شد که زن عیسی بن مریم سلام الله علیها در حال حاملگی دید و پسری دانا به دنیا آورد.

دیدن حضرت عیسی علیه السلام در خواب

تفسیر نابلسی

هر که مولای ما عیسی علیه السلام را ببیند، تعبیر او به مرد مبارک، نیکی و بخشش بسیار، مسافرت بسیار، اهل گوشه نشینی، راضی به ناچیز و سعادتمند به علم و دانش است. دانش گسترده و هر که او را در خواب دائمی ببیند از علم بهره می برد یا پسری دارد که در رشته های علم یا پزشکی کار می کند.

و هر کس عیسی علیه السلام را در قریه و شهر یا مسجدی ببیند و مردم در مصیبت یا مصیبت باشند از آن نجات خواهند یافت زیرا خداوند مسیح روح القدس خدا محسوب می شود. دیندار و متدین بینش او مژده است.

و هر کس ببیند که در صورت یا ظاهر مسیح دگرگون می شود یا لباسی از او می پوشد مقامش در این دنیا بزرگ است و اگر عالم یا طبیب باشد عمل صالحش زیاد می شود و فضایلش زیاد می شود. به مردم نشان داده شود و اگر امام یا حاکم یا معلم باشد توفیقش فراوان است و خانواده و همه مردم او را دوست دارند.

و هر که عیسی علیه السلام را ببیند و ترسید، به فضل و یاری خداوند است که از آنچه می ترسد یا می ترسد در امان است، و خواب او هر کجا قیام کند و یا ساکن شود، حکایت از جلال و فضل دارد، و اگر مریض را ببیند نجات می یابد و از بیماری شفا می یابد.

گاهی دیدن عیسی بن مریم در خواب بیانگر آن است که برای بیننده خواب اتفاق خوبی می افتد که مردم آن را تحسین می کنند و خواب ممکن است نشان دهنده امنیت و رفاه باشد که ممکن است در کشور یا شهری که بیننده خواب در آن زندگی می کند حاکم باشد.

و اما زن حامله اگر در خواب عیسی علیه السلام را ببیند به اذن خدا پسر یا پسری به دنیا می آورد که بعد از سی سالگی شفا دهنده و شفا دهنده مردم باشد.

ديدن مسيح براي مسلمان يا مسيحي حاكي از يقين دين است و ممكن است بيننده در حالي كه گناهي ندارد به كار بدي متهم شده باشد و يا کسي به او دروغ گفته و سخني زشت در مورد او گفته باشد. شاید رؤیای او حاکی از مژده باشد، زیرا او به ما مژده رسالت میمون ها را به مولایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم داد.

رویای مسیح بر اساس آنچه در کتاب مقدس در مورد سفر خانواده مقدس (فرزند عیسی مسیح، مریم باکره و یوسف النجار) ذکر شده است، سفر به مصر یا شام (لبنان، سوریه، فلسطین، اردن) را نشان می دهد.

اگر بیننده در آغاز زندگی خود نافرمانی می کرد، رویای او از مسیح در خواب نشان دهنده عاقبت خوب اوست، زیرا عیسی علیه السلام در آخرالزمان از بهشت ​​نازل می شود تا جهان را از شر دجال خلاص کند و جهان را پر کند. زمین با عدالت و نیکی این نزول حکایت از برکت و نابودی مشرکان و پیروزی مؤمنان دارد، چه مسلمان باشند و چه مسیحی، و چه کسانی که قلبشان به رسالت حضرت عیسی علیه السلام ایمان آورده است.

تعبیر ابن سیرین

تعبیر عیسی علیه السلام در خواب در کتاب تعبیر خواب تألیف محمد بن سیرین در باب انبیا و رسولان آمده است که مفسر بزرگ می فرماید: دیدن عیسی بن مریم در خواب، دلالت بر مردی سودمند برای خانواده و پسری سعادتمند است که به علم خود بسیار بخشنده و سخاوتمند، پاکدامن و نیکوکار است و در تعبیر خواب گفته شده: مسیح در خواب، دلالت بر طبیب، دانشمند دارد. و همچنین معلم، زیرا شاگردان یا شاگردان مسیح او را معلم می نامیدند.

روایتی درخور این موضوع را ابن سیرین در زمینه تعبیر خواب عیسی علیه السلام در خواب نقل کرده است.

حسن بن علی، نوه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید: عیسی پیامبر را در خواب دیدم، گفتم: ای روح الله می‌خواهم بر انگشتر خود حک کنم. چه چیزی را حکاکی کنم؟ عیسی به او پاسخ داد: بنویس که معبودی جز خدای آشکار نیست، زیرا غم و اندوه را از بین می برد.

همچنین گفته شد: اگر زن متاهل یا حامله ای عیسی علیه السلام را در خواب ببیند، به فضل الهی فرزندی صالح و دانا به دنیا خواهد آورد.

تعبیر مسیح در خواب با توجه به تفاوت عقیده یا مذهب متفاوت است، مسیح در خواب مسلمان با مسیح در خواب مسیحی یا یهودی متفاوت است. با این حال، تقریبی در تفسیر به ویژه بین مسلمانان و مسیحیان وجود دارد که هر دو مسیح را در تفسیر مژده می دانند و بر نجات از نگرانی ها یا بیماری ها و بیماری ها دلالت می کنند.

هر که در خواب ولادت مسیح را ببیند ان شاء الله مژده می دهد یا اتفاق خوشی می دهد پس هر که او را در حال غسل تعمید در آب یا رودخانه ببیند از بیماری یا گناهش شفا می یابد شاید خواب دلالت بر این دارد که رفع گرفتاری ها و نگرانی های او در رویای مسلمان، امنیت، آرامش و آرامش پایدار.

کسی که در خواب ببیند که مسیح سر یا بدنش را با روغن یا آب پاک می کند، اگر مریض باشد شفا می یابد و اگر اسیر یا اسیر باشد او را باز می کند و در خواب مثل اینکه مسیح سر او را با خود پاک می کند. او ممکن است شاهد زایمانی آسان و بدون خستگی، درد یا سختی باشد.

مسیح در خواب مسیحی یا قبطی بیانگر وعده ای است که محقق خواهد شد پس هر که او را بر صلیب ببیند به اذن خدا از ناراحتی نجات می یابد و هر کس مسیح را ببیند بازگشته است یا دوباره زنده شده است، اگر یک فرد باشد. خارج نشین یا مسافر، آنگاه انشاءالله به خانواده و خانه خود بازگردد، خوابش پیش او ظاهر می شود یا با او می نشیند یا با او صحبت می کند، آنگاه آرزویش برآورده می شود انشاءالله.

اگر بیننده مسلمان باشد و عیسی بن مریم را در خواب ببیند، نشانه اخلاص و جوانمردی اوست.

بر اساس احادیثی که از حضرت محمد نقل شده است، حضرت عیسی (ع) در خواب ظاهر می شود، قوی هیکل، قد متوسط، پهن در سینه، با موهای کدر، مجعد و بلند، تا شانه هایش، پوستش قرمز شده بود.

هر کس مسیح را در ظاهر خود ببیند، حقیقت را دیده است، اگر عیسی در خواب با او صحبت کرد، سخن او حقیقت یا خبر حتمی است، اگر به او انگور، خرما یا زیتون بدهد، به یاری خدا، تدارک یا آرزویی در ذهن که برآورده خواهد شد.

هر که در خواب وارد خانه اش شود، در آن مکان امن و ثبات و برکت می یابد.

و اما هبوط حضرت عیسی علیه السلام دلیل بر عدالت در زمین است، اگر دجال کشته می شد، کافر یا مبتدی هلاک می شد و پیشوای مستقر یا امام عادل پیش او می آمد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا