تعبیر کوفته در خواب – دیدن کوفته در خواب

تعبیر خواب پیراشکی برای دختر مجرد، زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و یک جوان مجرد، اعم از خوردن، خرید، تهیه، پختن شیرینی و غیره برای ابن سیرین.

ديدن پيغمره با كوشش به مطالبه و به دست آوردن مال فراوان و فراواني و نشاط و روزي و زالبيه مي رساند: نشانه مال مفرح و نشاط و نيز حاكي از پشيماني و پشيماني است.

دید ابن سیرین از شیرینی ‎ YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا