تعبیر آسم در خواب، معنی خفگی در خواب

دیدن تنگی نفس، خفگی یا آسم، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، چه از گرد و غبار در خیابان، خانه، اتاق، خواب دیدم، خفه شدم، و غیره برای نابلسی -صادق و ابن سیرین

تعبیر بیماری در خواب

– بیماری در خواب، بیانگر سلامت جسمانی بیننده و قدرت چشمگیر اوست.- این خواب نیز بیانگر رنج و عذاب صاحبش از ریا و فریب اطرافیان است.- خواب بیماری نیز بیانگر شک و تردید بزرگی است که در آن وجود دارد. بینا، که به نوبه خود بر روابط او با دیگران تأثیر می گذارد. – برای بیننده ای که در واقعیت از مشکلات رنج می برد، خواب بیماری مژده ای است که به زودی بر آنها غلبه کند.

تعبیر خواب آسم

آسم در خواب نشان دهنده این است که بیننده خواب با مشکلات زیادی در ارتباط با موضوع خاصی روبرو می شود که در حال انجام آن در واقعیت است، خواب بیننده آن را نادیده می گیرد و به طور کامل از شر آن خلاص می شود که برای او ناراحتی بزرگی است.

تعبیر دیدن تنگی نفس در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا