تعداد مترجمان خواب در واتس اپ – تعبیر خواب از طریق واتس اپ

مطالب: شماره تعبیر خواب در واتس اپ در قطر، عربستان، کویت، بحرین، امارات، عراق، شماره شیخ برای تعبیر خواب من در واتس اپ

اعداد تعبیر خواب

  1. شیخ یوسف المطلق رحمه الله : 0505454611
  2. شیخ صالح الوسیمی.: ‎+9660555549291
  3. شیخ ابوزید الشمری.: 0559922737 (به نظر من یکی از بهترین مفسران)
  4. شیخ حمد الحبشان.: 0505239404

تعداد مترجمان قابل اعتماد رویاها در واتس اپ

Sheikh Saleh Al-Shaqiq 0504287872 Sheikh Al-Rumi 0500848118 Sheikh Yusuf Al-Mansour 0504894358 Sheikh Muhammad Al-Hafiti 0505133434 Sheikh Saleh Al-Sultan 0555923101 Sheikh Khalid Al-Mushaiq 0505148076 Sheikh Saad Al-Ghamdi 0504832105 Sheikh Suleiman Al-Jabilan 0505144148 Sheikh Omar Al -wahhabi 0551266961 شیخ سلمان الووده 0504250250 شیخ عبدالرحمان المخادووب 0507050 شیخ: عبدلرل-باراک 050150: ابراهیم آل-زایث 055558552638 شیک مشاری 0505409983 شیخ محمد العریفی 0566866567 شیخ محمد الفوزان 0505146967 شیخ یوسف المطلق رحمه الله 0505454611 شیخ ابوزید الصحام 2222359

Sheikh Abdul Mohsin Al-Shari 0567541652 Sheikh Abu Abdullah, may God protect him 0533162178 Sheikh Abu Osama 0536292272 Sheikh Ayed Al-Mutairi 0556637379 Sheikh Muhammad Al-Habdan 0505999336 Sheikh Omar Eid 0505457377 Sheikh Ibrahim Abu Bashit 0504921723 Sheikh Ibrahim Al-Khudairi 0505441178

تعداد مترجمان رویاهای موبایل

عبدالمحسن القاسم 04/82922032 موبایل 055372032 سلیمان العلوان 06/3816716 موبایل 055151311 احمد بن عبدالله العمری 04/8411883 موبایل 0533334032 موبایل 0533334032 0533334032 سلیمانا بن عبدالله 253334041. بن عبدالله الغیث عمر بن فهد العوده 43820789/06 / 01 موبایل 055457377 عبدالعزیز بن محمد الصدان 01/420470 موبایل 055469946

مترجمان برای رویاهای مطمئن رقم می زنند

1- شیخ یوسف المطلق رضی الله عنه: 0505454611 (یاد دارم که مریض است خدا شفا دهد).

شیخ عبدالمحسن الشری شماره 0567541652 از بعد از نماز مغرب تا ساعت 23.

شیخ سلطان شماره 0500417777 بعد از نماز شام تا ساعت 12 شب در دسترس است.

عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ 014829730/4810005/4828390عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین 01/4596520/4253050/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/4250416/2005/2016/48255956/4828395/01 01 عبد المحسن العباد 8475207/04 صالح بن فوزان الفوزان 4588570/4787840/4767420/04 عبدالله بن عبدالرحمن الغدیان 4111729/4113729/4113796/4113796/4113796/4113796/4113796/4113796/4113796/4113796/01 -جزایری 8254837/8371500/04 فیهان بن شالی المطیری 8363309/04 علی بن سعید الغامدی 8282071/8384093/04 موبایل 054593813 054593813 عبدالمحسن بن عبدالله70/04 عبدالمحسن بن عبدالله70/10 02/5561712/5586254/02 Mobile 055501731Abdul-Aziz bin Abdullah Al-Rajhi 2582939/4915930/01 Abdullah Al-Bassam 025561554Abdul-Rahman bin Nasser Al-Barrak 2582899/2410428/01Abdullah bin Muhammad Al Mutlaq 2584837/4214086 Salih bin Abdullah bin Humaid 5580639/02 محمد السبیل 5733277/5565503/02 سعود الشریم 5746004/02 عبدالرحمن السدیس 5275819/02 علی بن عبدالرحمن الحذیتی 5/8203/5275/03 04 عبدالمحسن القاسم 8292028/04 موبایل 05537204732 صلاح البدر 0 0866 Suleiman al-Alwan 3816716/06 Mobile 055151311 Saleh Bin Ghanem Al-Sadlan 014643083/Ahmed Bin202020202202202202201183010101010150344 MOBYLY ANSIS BINIS BINAN AHMED TAHER 04/8484848615 الوهاب بن ناصر 145706/هتاری 02 بعد از نماز مغرب ناصر عبدالکریم العقل 01/2318972 موبایل 055142120 سعد بن عبدالله البوریک موبایل 055441178 صفر بن عبدالرحمن الحوالی18/01/2318970 ابراهیم بن عبدالله الغیث 01/4210696 موبایل 055419565 ناصر العمر 2491455/01 عید بن عبدالله القرنی فکس 4196663 01/ موبایل 054222000 ابراهیم بن عبدالله الدویش 3337/3337/054222000 ابراهیم بن عبدالله الدویش 3337/3337/37/37/36 فکس منجید 03/8825737 موبایل 055802296 علی عبدالخالق القرنی 02/5376142 محمد عبدالرحمن العریفی 01/2460368 موبایل 055845140 ابراهیم الفارس 494910/01/2460368 موبایل 055845140 ابراهیم الفارس 494910/2013 العید 01/4259612 موبایل 055457377 یحیی آل یحیی 04/8344095 عبدالعزیز بن محمد الصدان 01/4250470 موبایل 055469946 عبدالرحمن آل محمود احمد 230262 درایی 01/4630858محمد بن عبدالرحمن الدخیل 04/8380022 موبایل 055308749 عبدالرحمن الفریان 01/4312090عبدالعزیز بن ابراهیم القاسم 01/4240734 القاسم 01/4240734 علي 4240734 01/4240734 علي 8/4240734 01/4240734 علي 4240734 01/4240754 Mobile805 موبایل 055319008 عبدالکریم بن سالم بن ابراهیم الغیضه 127 موبایل 0554807 055321442 عبید الله بن احمد القحطانی موبایل 054549596 منصور بن عبدالعزیز السماری 01 49231434 موبایل 01 49231434 عبید الله بن احمد القحطانی 055308367 Abdullah Al-Jalali 3642705/06Mohammed Jamil Zeno 5561827/02 Musa bin Hassan Mian 864040887/04 Mobile 055302 055667261Muhammad bin Abdulaziz Al-Misnad 01/2390210Abdullah bin Abd al-Wahhab Sardad Mobile 055314323 Ibrahim bin Saleh Al-Khudairi 01-4216724 Mobile 055404373Abdulaziz بن محمد الداود 4595956/4412103/01 عبدالله بن صالح القصیر موبایل 055255565 صالح الاطرم 2328798/4585447/01عبدالعزیز بن محمد الداود بن عبدالله بن عبدالله القصیر 4886 ناصر العبیکان 01/4259762/4260616 علی الجمعه 06/3810560 عبدالعز. YAZ AL-AQL 3242111/3246576/06 ABDULLAH BIN SALEH AL-FAWZAN 06/3234178 SAEED AL-DAJANI 6831669/02 ABDULAH AL-HUBAISHI 054362202 SAAD BIN SAEED AL-HAAJRI 22704704704707 Al-Zindani 009671341733 – 009671256690 Phone numbers of the Presidency of Scientific Research and Guidance in Saudi Arabia 459555 02/ 7320900 5589825/5589824/02Dawa and Guidance Center in Makkah 02/5360594Dawa and Guidance Center in Madinah 8212423/8252664/8220825/04Dawa and Guidance مرکز در بریده 06/3248980 مرکز الدعوه و راهنمایی در ریاض 01/4010211 مرکز الدعوه و راهنمایی در جده 6637643/6656994/02 مرکز الدعوه و راهنمایی در ابها 2240038/07 مرکز تماس و راهنمایی در ابها 2240038/07 مرکز تبو 24 39 14 14 14 141 مرکز تماس و راهنمایی در 3510/07 مرکز تماس و راهنمایی در دمام 03/8263535

اعداد تعبیر خواب سعودی

شیخ یوسف المطلق رحمه الله تلفن همراه: 0505454611

شماره همراه شیخ صالح الوسیمی: ‎+9660555549291

شیخ ابوزید الشمری شماره موبایل: 0559922737

شماره همراه شیخ حمد الحبشان: 0505239404

ارقام تعبیر کننده خواب و کاغذ رقیه شرعی

Sheikh Musaed Al-Dakhil 0505499613 Sheikh Muhammad Al-Arifi 0503009941 Sheikh Tariq Al-Hawas 0505918631 Sheikh Ayedh Al-Qarni 0504222000 Sheikh Abdullah Al-Qarawi 0505150497 Sheikh Abdul Aziz Al-Shawi 0505130234 Sheikh Abdullah Al-Juaithen 0505154240 Sheikh Saleh Al-Maghamisi 0505319008 Sheikh سلمان الاسماری 056691901041 شیخ رائد الانزی 0505130234

شماره موبایل شیخ ناصر الرمیح برای تعبیر خواب تعبیر خواب

شیخ ناصر الرمیح 0505212184

شماره تلفن همراه شیخ ابراهیم الرویس، مترجم خصوصی خواب

این عدد شیخ ابراهیم الرویس برای تعبیر خواب است

0505845757

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا