تعبیر ناخن در خواب

کوتاه کردن ناخن در خواب ناخن در خواب ابن سیرین شکسته شدن ناخن در خواب افتادن ناخن در خواب کندن ناخن در خواب کندن ناخن در خواب کشیدن ناخن در خواب نصب ناخن در خواب ناخن شکسته در خواب دیدن کوتاه کردن ناخن در خواب

هر کس ببیند ناخن هایش دراز است روزی را وسعت می دهد و زیاد می کند، اما هر که ناخنی بلندتر از میخ ببیند، یعنی بعضی از دشمنان او را می گیرند و به آنها آسیب می رسانند. تقرب و سنت.سنت پیامبر یا اینکه در چیزی در مقابل آن سست شود، زیرا بلندی ناخن ها نشان دهنده قوت است، در دنیا و از دست دادن قوت، هر که بدهکار بود و گمان می برد که می برد. ناخن هایش، یعنی بدهی و نگرانی و قضاوت او از بین می رود. به خاطر سن و قضاوتش سرباز بود و دید که ناخن هایش را کوتاه کرد، سلاحش را از او درآوردند، غیر از این بود.

تعبیر دیدن ناخن در خواب

اگر شخصی در خواب ببیند که ناخن هایش سفت شده است، بیانگر این است که این شخص برای رسیدن به اهدافش فداکاری بیشتری از او می خواهد.

در صورت آسیب ناشی از سفت شدن ناخن ها، هشداری برای لذت بردن از احتیاط بیشتر دوستان اطراف در زندگی است.

تعبیرگران خواب می گویند دیدن سوهان ناخن در خواب بیانگر این است که بیننده خواب آماده است راه حل های خود را برای مواجهه با گذشته توسعه دهد و سوهان کشیدن ناخن در خواب بیانگر توانایی و تمرکز فرد در حل مشکلات خود است. راه خود.

دیدن ناخن در خواب راهنمای کلی است که بیانگر پیروزی بر دشمن است و اگر ناخن بیمار باشد نشان دهنده دوری انسان از دین است و ناخن کوتاه در خواب نشان دهنده ورشکستگی است.

سفيدي ناخن در خواب بيانگر حال خوب بينا است و از دست دادن ناخن بيانگر زيان زياد و كوتاه كردن ناخن با چيزي غير از كوتاه كردن نشان دهنده تصميم درست در كاري است.

اگر شخصی ببیند که شخصی ناخن هایش را می کند، نشان دهنده این است که این شخص پشتیبان او خواهد بود.

افتادن ناخن نشان دهنده از دست دادن است و دیدن لاک نشان دهنده استقامت است.

هر کس در خواب ببیند که ناخن هایش مانند چنگال شده است، بیانگر این است که بر دشمن خود پیروز می شود، و هر کس ببیند ناخن هایش شکسته است، بیانگر ضرر مالی یا زیان بزرگ یا زیان اوست. سلامتی.

اگر یک مرد متاهل یا یک زن متاهل ببیند که ناخن‌هایشان بزرگ شده و نمی‌توانند آن‌ها را کوتاه کنند، این نشان می‌دهد که مشکلات زناشویی زیادی در زندگی آنها وجود دارد که نمی‌توانند آنها را حل کنند.

اگر مردی ببیند که ناخن های بلندی دارد و خجالت می کشد، نشان می دهد که در زندگی این مرد زنی وجود دارد که متعلق به اوست و از رفتار او خجالت می کشد، مانند همسر، خواهر یا مادرش.

اگر شخصی در خواب ببیند که در حال کوتاه کردن ناخن است، بیانگر آن است که این شخص در حال انجام عادات بدی است و دوست دارد آنها را ترک کند.

اگر فردی ببیند که ناخن هایش را کوتاه می کند، اما از این کار درد می کشد، دلیل بر این است که مشکلاتی در فرد نزدیک به این فرد پیش آمده و از این مشکلات آسیب می بیند.

اگر فردی ببیند که ناخن هایش بسیار بلند شده و به حد شکستگی رسیده است، نشان دهنده این است که در آینده نزدیک فردی را از دست می دهد و ممکن است در اثر از دست دادن آن فرد وارد مرحله افسردگی شدید شود.

و اگر ببیند که دارد ناخن‌های کسی را که می‌شناسد کوتاه می‌کند، نشان‌دهنده این است که شما در تنگنای مالی قرار می‌گیرید و از این کسی که ناخن‌هایش را می‌زنید پول قرض می‌گیرید.

و هرکس در خواب ببیند که ناخن مصنوعی می کشد، بیانگر این است که سعی می کند به اطرافیان خود نزدیک شود، اما شخصیتی ریاکار است.

ناخن های بلند در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که آن فرد دچار تنبلی است و به طور کلی در زندگی خود از بی توجهی رنج می برد و یا اینکه به دنبال فرصت شغلی مناسبی است اما آن را پیدا نکرده است.

و اگر بیننده ببیند که ناخن هایش را دائم می کند، دلیل بر زوال قوت اوست، ولی اگر به نحو معقول بتراشد، دلالت بر پیروی از سنت در زندگی دارد.

تعبیر کوتاه کردن ناخن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا