تعبیر افطار در ماه رمضان رؤیت افطار کننده در خواب.

صبحانه

تعبیر خواب صبحانه روزه دار

تعبیر خواب روزه گرفتن در غیر ماه رمضان

صبحانه در خواب اثر ابن سیرین

تعبیر خواب روزه دار افطار قبل از اذان

صبحانه روزه دار سهوا در خواب

تعبیر خواب روزه و صبحانه در خرما

شرح خواب صبحانه ماه رمضان برای ابن سیرین

هر كه ببيند تمام ماه مبارك رمضان را روزه گرفته و سپس افطار كرده، راه صحيحي را در پيش مي‌گيرد كه سرگرداني و شك در چيزي را كه مانع زندگي‌اش مي‌شود، بيرون مي‌آورد.

و هر کس ببیند که روزه خود را افطار کرده و عمداً ماه رمضان را روزه نگرفته است، بلای بزرگی است که انجام می دهد که ممکن است مردی را بکشد.

و هر کس ببیند می خواهد روزهایی را که در ماه رمضان افطار کرده است بگذراند و مشتاق آن باشد، برای او رزق و سرور و شادمانی بزرگی است و هر کس در ماه رمضان در همان وقت صبحانه افطار کند. در وقت اذان مغرب فطره را به دست می آورد و آن را می زند یا راه خوبی را طی می کند یا در ماه رمضان برای عمره می رود و هر که ببیند تمام رمضان را که افطار کرده است افطار می کند. آنگاه مرضى است كه در بدن او گرفتار مى شود، و هر كس هميشه روزه بگيرد يا ببيند تا ابد روزه گرفته است و ببيند كه در خواب از روزه افطار كرده است، غيبت مظلومى را مى كند. گناه را بپذیر و خدا به آسمانها و زمین و غیب آنها داناست.

تعبیر خواب روزه گرفتن در ماه رمضان چیست؟

روزه ماه مبارک رمضان در خواب بیانگر مسیر صحیحی است که بیننده خواب در خواب می بیند و در خواب دو ماه متوالی روزه می گیرد، بیانگر کفاره گناهان صاحب خواب است. در ماه رمضان نیز نماد بی کلامی و دخالت نکردن بیننده در اموری است که پیش نمی آید، معنی و ارتباط با آن دارد.

دیدن افطار در ماه رمضان چه اهمیتی دارد؟

خواب افطار هنگام اذان مغرب، نمادی از سفر یا انجام عمره در ماه رمضان است، و اما افطار قبل از آن، بیانگر بیماری و در عین حال بیانگر دروغ است. خواب بیننده که در خواب می بیند که روزه خود را افطار کرده و روزه نگرفته است، او را از مصیبت ها و گرفتاری هایی که در واقعیت به او خواهد رسید هشدار می دهد. در خواب به آن متعهد شد

تعبیر روزه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا