تعبیر لعن و نفرین در خواب تعبیر دشنام دادن در خواب

مطالب: خواب مرده لعن زنده، لعن مادر، لعن شوهر به زن، دشنام، دشنام به دین، لعن پدر خواب مرده لعن زنده.

تعبیر رؤیت دشنام و دشنام در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که به شخصی دشنام می دهد که برای او جایز نیست، اهانت شده بر لعنت است.
 2. هر کس در خواب ببیند که یکی از نیکوکاران به خاطر کار ناپسندی به او دشنام می دهد، دلالت بر این دارد که او را مشغول نافرمانی کرده است.
 3. شاید لعن از پیر به جوان به معنای توبیخ باشد
 4. لعن خواری برای تهمت زده و جلال اشاره گر است، مگر اینکه به حقیر دشنام دهد که به لعن لعین می رسد.
 5. هر که ببیند: به او دشنام می دهد، دشنام دهنده را ضرر می کند و پیروز می شود و سپس او را به دست می آورد.
 6. اگر در خواب دیدید که شخصی را نفرین می کنید ، این بدان معنی است که در امور خود بدشانس خواهید بود و با ادامه روابط تجاری مستبدانه با دیگران ، مقدار زیادی پول از دست خواهید داد.
 7. اگر احساس می کنید که کسی با شما بدرفتاری می کند، از خصومت دیگران در تعقیب روزانه تان آشفته خواهید شد.
 8. اگر دختری در خواب ببیند که سخنان بد می شنود، پیش بینی می کند که در معرض نکوهش حسادت و حسادت کسی قرار می گیرد.
 9. اگر خودش از این زبان استفاده کند، با واژگونی های غیرمنتظره ای مواجه می شود که می تواند او را با شرم و پشیمانی از رفتار بیهوده خود در گذشته نسبت به دوستان پر کند.
 10. اگر کسی در خواب به شما توهین کند، پیش‌بینی می‌کند که در محیط کار مشکلات و موانعی پیش خواهد آمد. پس از این خواب، عاشق به وفاداری شریک زندگی خود شک می کند
 11. اگر خواب دیدید که در حضور خانواده به شما توهین می شود، این بدان معناست که رفتار بی ادبانه شما باعث نزاع شما در خانه می شود.
 12. هر کس ببیند که با چیزی که برایش جایز نیست دشنام می‌دهد، دشنام‌دهنده لعنت می‌شود.
 13. اگر اهانت از طرف او در پاسخ به اهانت حریفش باشد، به خاطر فرموده خدای تعالی او را به بدی می دهد: «و کیفر بدی بدی است مانند آن».
 14. هر که در خواب ببیند: که حاکم او را لعنت کند، پس برای او خوب است و ممکن است خواب بر آن نازل شود.
 15. هر كه ببيند: به كسى دشنام دهد، او را دست كم گرفته است
 16. هر که دید: یکی از نیکوکاران به خاطر امری که منفور است به او دشنام دهد، دلالت بر گناه دارد، به درگاه خدا توبه کند، و اگر دشنام دهنده اوست، ضلالت می کند و شاید. اهانت از پیر به جوان نشان دهنده توبیخ است.

شنيدن توهين در خواب نشانه موانع كاري است و براي عاشقان دخالت در روابط عاطفي آنهاست.

تعبیر کم شمردن در خواب

اگر خواب ببينيد كه شخص يا دوستي را ناديده مي‌گيريد يا تحقير مي‌كنيد، به اين معني است كه به دليل طبيعت بي‌نظير و درشت خود، بيهوده به دنبال خوشبختي هستيد. و اگر در خواب دیدید که شخصی شما را دست کم گرفته است، تعبیرش این است که از حال بد خود ناله و اندوهگین خواهید شد.

تعبیر بینش توهین – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا