تعبیر سیل در خواب تعبیر سیل در خواب

فرار از سیل در خواب

تعبیر خواب طغیان دریا توسط ابن سیرین

دیدن نهر سیل آسا در خواب

تعبیر خواب تورنت نور

تعبیر خواب سیل در خانه

اگر خواب ببینید سیل رفتگرهای وسیعی از کشور را ویران می کند و شما را بر لای خرابه های گل آلود می برد، این به معنای بیماری، از دست دادن کسب و کار، ناراحتی و بزرگترین مزاحمت و آزار ممکن در حوزه زناشویی است.

سیل در خواب برای ابن سیرین

محمد بن سیرین دیدن سیل در خواب بیانگر عذاب و وفاداری است که بر شهر می افتد، اگر انسان در خواب ببیند که سیل به مردم آسیب رسانده است یا این سیلاب قرمز رنگ خون است. پیروزی بر دشمنان

و اما دیدن سیل که موجب ضرر و زیان می شود و خانه ها را ویران می کند، دلالت بر ظالم ستمگر دارد و گفته اند که بیانگر ظلم دشمنان است و دیدن سیل و سیل بدون باران در خواب، نشانه جنگ است.

و اما سیل ناشى از باران، حکایت از پایان گرفتارى ها و آسودگى نزدیک، انشاءالله یا نزدیک به پول، رفاه و تجمل در زندگى و رهایی از بلا یا بد است.

و اما جاری شدن آب در اثر سیل و سیل و بدون باران، حکایت از وسوسه و بدعت و گسترش آنها و افتادن در تابوها و گناهان دارد.

سیل در رویای یک زن مجرد

تعبیر دیدن سیل و سیل در خواب دختر مجرد، بیانگر وقوع تغییرات اساسی در زندگی اوست و اگر در خواب او از آن سیلاب ها آسیبی وارد نشود، دید قابل ستایش خواهد بود. او را از غرق شدن و سیل نجات می دهد و خبر ازدواج او را می دهد

سیل در خواب یک زن متاهل

به طور کلی، فوران شدید آب، فال نیک و رزق و روزی وسیع است، تا زمانی که سیل یا باران سیل آسا، ضرر، ضرر یا نتیجه منفی داشته باشد یا آب رنگ طبیعی خود را نداشته باشد و سیاه یا قرمز باشد. .

دیدن آب جاری و فرار مردم از آن و پناه گرفتن زن شوهردار در خانه، مژده است بر رهایی از دست آنان و مصون ماندن از آسیب، و دیدن خانه زن شوهردار در آب غوطه ور در خواب است. بشارت به روزی فراوان

و فرار زن متاهل از سیل و پناه گرفتن از آن در خانه های بلند نوید اقبال، موفقیت و ایمنی از هر بدی است.

سیل در خواب یک زن باردار

و اما ديدن سيل و سيل در خواب زن حامله، بيانگر نزديکي تولد و زايمان اوست و مژده است که زايمان آسان و طبيعي باشد و طغيان دريا نشان دهنده رزق و روزي باشد. و فراوانی در پول و منفعت و فرار از سیل و سیل و بقا و زوال نگرانی و گرفتاری و دیدن سیل و آب در خانه زن حامله مژده یک اتفاق مبارک و برکت در زندگی او

YouTube Flood Vision

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا