تعبیر خواب زندان در خواب امام صادق علیه السلام

تعبیر خواب دیدن زندان یا حبس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب زندان برای زنان

تعبیر خواب زندان برای زنان مجرد

تعبیر حبس در خواب برای زن باردار

جعفر الصادق گفت:

رؤیای حبس، اگر معلوم باشد، رسیدن به نتیجه مطلوب و ستودنی برای فرموده ی حق تعالی است که می فرماید: «خداوند زندان نزد من محبوبتر از آن چیزی است که مرا به آن دعوت می کنند».

هر کس در خواب ببیند که از حبس رهایی یافته است، از آنچه در اوست چیزی را که در دین و دنیا نفرت دارد به سوی نیکی و نیکی ترک می کند و برای امیران خیری در آن نیست.

هر کس در خواب ببیند که از زندان آزاد شده و می خواهد به آن بازگردد، از امری ناپسند فاصله گرفته و شیطان از او خواسته است که آن را اصلاح کند.

هر کس در خواب ببیند که در زندان است و سپس به سرعت آنجا را ترک کند، آنگاه به آنچه می خواهد کاملاً می رسد

هر کس در خواب ببیند که وارد زندان مجهولی شده است در قبر تعبیر می شود و اگر معلوم باشد غم و ضرر است.

الکرمانی گفت

رؤیای زندان معروف برای کسی که به فاسد نبودن و دین و حیثیت و منفعت شهره است و اگر به فساد معروف است غم و کمبود است.

هر که ببیند در زندان سلطانی مستند است، در تنگنا به چیزی که کراهت دارد و نهی می‌کند، به امید گشایش او مبتلا می‌شود.

هر کس در خواب ببیند که در زندانی با مکان و وضعیت و خانواده نامعلوم است و در آن زشتی ببیند و نبیند که از آن رهایی یافته است، قبر اوست.

هر کس در خواب ببیند که در زندان است و این صفت خانه ای است که آن را نمی شناسد، با زنی ازدواج می کند و از او پول فرزند می گیرد.

و گفته شد هر که ببیند در زندان است مستجاب است

هر كه در خواب ببيند در جايي معلول است كه از آن بيرون نمي رود تا مورد ستايش قرار گيرد، اين ظرفيت و حكم و بركت است، مخصوصاً اگر اهل علم باشد.

هر که در خواب ببیند که در خانه ای بسته است، نیکی می کند

هر کس در خواب ببیند که از زندان فرار کرده است، به دو صورت است، یا رستگاری او یا مرگش، وقتی بعضی از آنها این را دیدند و بارها امتحان کردند.

هر که در خواب ببیند که از زندان مجهول یا از در باریک بیرون می آید، در همه حالات و اعمال بسیار ستوده است.

خواب حبس یا حبس در خواب از ابن سیرین

دیدن زندان در خواب بیانگر معانی بسیاری است و توضیح همه آنها منفور است، چنانکه بیانگر همسر مخالف یا فریب مخالفان و دلهره آنها از بیننده است یا ممکن است زندان در خواب بر حرم یا فقر باشد. والی یا سلطان، بیانگر این است که بیننده مدت زیادی است که دچار نگرانی بوده است.

و اما زندان مجهول، بیانگر دنیا و سختی امور آن است، یعنی تبدیل آن از حالتی به حالت پریشانی.

دیدن زندان در خواب، بیانگر آن است که اگر بیننده خواب را خودش و به میل خود برای زندانی شدن انتخاب کرده باشد، بیانگر پایبندی بیننده به دین و حفظ خود از گناهان یا طولانی بودن سن یا همایش بیننده خواب است. با کسانی که از دوستان یا اقوام دوستشان دارد غم و سنگینی نگرانی.

و هر كه خود را در خانه مجهولى زندانى ببيند، دلالت بر ازدواج زن و نفع بينا از او به پسرى صالح با پدر و مادرش دارد، به زودى و هر كه بيند در زندان مجهولى است، آن زندان است. در واقع، در بیداری، یا در قبر او.

دیدن اسیری بر روی واجن بیانگر هشداری از سوی اوست، ممکن است آن اسیر منافقی باشد که در هیچ امری از دنیا خیری برای بیننده نمی پسندد یا به احتمال زیاد بیانگر مرگ و هشدار آتش جهنم است. خدای نکرده و این در صورتی است که زندانی کافر باشد.

هر کس در خواب ببیند که در زندان یا داخل اتاق دربسته حضور دارد، این خواب نشان دهنده وضعیت روانی است که بیننده خواب در آن زندگی می کند و احساس می کند که تنهاست و در حقیقت مشکلات زیادی را پشت سر می گذارد که برای او ایجاد می شود. اضطراب و تنش شدید

خواب دیدن حبس در خواب، در عین حال که خواب بیننده در اثر شرایط سختی که می گذرد، احساس ناراحتی می کند، زندان در اینجا مشکلاتی است که او را احاطه کرده است و اگر بیننده ببیند که از خود می پرسد: خواب ببیند زندگی او در سلول چقدر طول می کشد، این استعاره ای بود از آرزوی خواب بیننده برای پایان مرحله مشکلات و بحران ها و هر چه مدت اقامت در زندان در خواب طولانی تر باشد، بیشتر نشان دهنده مدت زمان است. مرحله مشکلات

هر کس در خواب دید که در زندان است، اما در زندان باز است، یا در خواب مأمور یا وکیلی از بیننده کمک می خواهد، نشانه آن است که مشکلاتی که بیننده خواب بر آن غلبه می کند، حل می شود. شرایط ایجاد می شود و وضعیت روانی او توسعه می یابد.

اگر زن متاهل خواب ببیند که در زندان به ملاقات همسرش می رود و همسرش در واقع زندانی است، این خواب برای بیننده مژده است که همسرش آزاد می شود و تبرئه او رخ می دهد، به خصوص اگر بیننده خواب او را تماشا می کند. همسر در حال خوب و سلامت در خواب.

اگر کسی در خواب ببیند که زندانی است و در خواب اشک می‌ریزد، اما گریه شدیدی نمی‌کند، و بیننده در حقیقت شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد و مشکلاتی را در بر می‌گیرد، آن خواب برای بیننده مژده است که مشکلات مختلف برطرف می‌شود. و انشاءالله شرایط درست خواهد شد.

دیدن زندان در خواب YouTube https://www.youtube.com/watch?v=p3DoyYYrJWk

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا