تعبیر ماه در خواب امام صادق – دیدن ماه در خواب

دیدن ماه در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، خواه ماه بیفتد، شکافتن ماه گرفتگی، رویت ماه کامل، هلال ابن سیرین، اثر امام جعفر صادق و بیشتر رویای ماه

تعبیر ماه در خواب امام صادق علیه السلام

جعفر صادق گفت: خواب ماه را به هفده تعبیر می کنند: پادشاه، وزیر، دوست پادشاه، رئیس جمهور، زن شریف، کنیز، پسر، دستور دروغ، وصی، عالم فاسد، مرد برتر، پدر، مادر، همسر، شوهر زن، پسر یا بزرگوار.

تعبیر ماه در خواب

دیدن ماه در خواب بیننده بیانگر تشنگی عاطفی و احساس تنهایی، افسردگی و بیگانگی است، دیدن خواب بیننده در خواب که در روز تولد ماه به دنیا آمده است، یعنی زمانی که ماه به صورت هلال در می آید، بیانگر رزق و روزی بیننده است. نوزاد تازه متولد شده و دیدن پایان ماه بیانگر مرگ یا پایان مرحله خاصی از زندگی اوست.

تعبیر ماه گرفتگی در خواب

و هنگامی که بیننده خواب ماه گرفتگی را ببیند، بیانگر وقوع امر ناخوشایندی یا فوت یکی از ائمه یا علما است و ممکن است بیانگر هلاکت و زیان و گسترش جهل در بین مردم و گمراهی باشد.

تعبیر ماه در خواب ابن سیرین

اگر انسان در اتاق خواب خود ماه را ببیند، نشانگر ازدواج نزدیک است و اگر در خواب ماه را به خورشید تبدیل کند، بیانگر غرور و رزق و روزی و مال زیاد از پدر یا همسر است.

ولي اگر در ماه تصوير صورت خود را ببيند بيانگر مرگ انساني است و هر كه در خواب ماه را تاريك ببيند در حالي كه در وضعيت است بيانگر ضرر و زيان اطرافيان است. ماه کامل در خواب، این نشان دهنده بازگشت مهاجر است.

تعبیر ماه در خواب

اگر زن مجرد در خواب ماه کامل را ببیند نشان دهنده شادی، شادی و خوش بینی است و اگر ماه ناقص باشد نشان دهنده نگرانی، غم و اندوه و اگر رنگ ماه قرمز باشد نشان دهنده عصبانیت، اختلاف و ناسازگاری است. نزاع ها

تعبیر ماه در خواب زن متاهل

دیدن ماه یک زن متاهل در خواب نشان دهنده اختلافات زناشویی، عدم وجود احساسات صمیمانه، عشق و عاشقی بین او و همسرش و نیاز به تجدید نظر در ازدواج خود است و دیدن چرخش کامل ماه نشان دهنده بارداری نزدیک است. اما اگر در خواب ببیند مهتاب کم یا ضعیف است، نشان دهنده سختی وضع مالی شوهر و از دست دادن پول است.

تعبیر ماه در خواب زن باردار

اگر زن حامله در خواب ماه را ببیند، دلیل بر رزق و روزی او با فرزند ذکور است و اگر ماه کامل را ببیند، بیانگر آن است که پسری نیکو و مهم نصیب او خواهد شد.

تعبیر دیدن ماه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا