تعبیر خواب شیر در خواب ابن سیرین

دیدن شیر در خواب، دختر مجرد، متاهل، زن باردار، زن مطلقه، مردی که گوشت شیر ​​سفید سیاه بزرگ را می خورد، به من حمله می کند، نصیحت می کند، تعقیبم می کند شیر خانگی در خانه توسط ابن سیرین. و بیشتر

تعبیر شیر در خواب

شیر در خواب به دلیل عظمت خطر، شدت جسارت، وحشتناک بودن خلقت و قدرت خشم، سلطان، قادر مطلق، قادر مطلق است و دلالت بر جنگجو، دزد اختلاسگر، کارگر خائن، شرط دار، طلب دشمن، شیری را دید که وارد خانه ای شد و اگر مریضی در آن بود هلاک می شد وگرنه از حاکمی ناراحتی نازل می شد، اگر یواشکی او را می بلعید. پول او را غارت کرد و او را زد و یا او را کشت، اگر چه در خواب جانش را از دست داد، یا سرش را برید و او را از ریشه کند، اما ورود شیر به شهر، طاعون و سختی است. حجت یا نیرومند یا دشمن بر آنها وارد می شود به دلیلی که در بیداری و خوابشان دارد، مگر اینکه داخل مسجد شود و بالای منبر برود، زیرا او حجتی است که بر مردم ستم می کند و برایشان بلا و ترس می آورد. به او.

هر که بر شیر سوار شود به امری بزرگ و فریبکاری بزرگ دست می زند، یا در اختلاف بر سلطان و پلی بر او و فریب او را خورده باشد، یا بدون پسرش سوار دریا شود، یا در امری پیش آید که نمی تواند پیشروی کند و یا به تأخیر بیفتد، پس نتیجه فرمان او از زیاد شدن خواب و دلیل استنباط می شود، هر که شیر به او منسوب باشد و هر که او را سوار کند در حالی که تسلیم یا فرمانبردار او است، به اختیار او توانا می شود. ظالم و زورمند.بعد از او و نیز اگر شیر شیری نوشید به خاطر خوردن گوشت شیر ​​به سلطان و پادشاه بزرگی زد و پوست شیر ​​پول دشمن بود و او برای به دست آوردن پادشاه و قدرت، سر شیر را برید

و هر کس ببیند که شیرها را در حال چراندن حقیقت پادشاهان نیرومند، و هر که توسط شیر له شود، تب او را می گیرد، زیرا شیر تب دارد، و هر که با شیر در حال مخالفت با او مخلوط شود، از شر در امان است. از دشمن او و دشمنی میان آنها پدید می آید و دوستی برقرار می شود و دگرگونی شیر مانند او ناعادلانه شده است.

و از شیرزن دختر ملک (و روایت شده) گفته شد که مردی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: دیدم که توله شیری در دست دارم در حالی که او را در آغوش می گرفتم از امیران. پس مرد گفت: به خدا سوگند، مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم توله شیری را گرفته و به خانه خود آورده‌ام، گفت: برخی از پادشاهان با هم برابری می‌کنند و یزید. بن المحلب هنگام خروج از یزید بن عبدالملک دید که بر روی شیری با لباس خواب است.

وجود شیر در خواب به طور کلی ممکن است حاکی از حضور دزد یا خیانتکار در زندگی نزدیک بیننده باشد و در مواردی بیانگر افتادن در مشکلات و گرفتاری های بزرگ و سختی حال بیننده باشد.

تعبیر شیر در خواب ابن سیرین

 1. شیر نماد خائن و دشمن است
 2. شیر خوب است و برای شخص است که خود را در خواب با شیر ببیند، زیرا این بینش نشان دهنده بهبودی از بیماری در صورت بیماری است.
 3. و گذشتن شیر از روی شخصی در خواب بدون اینکه شیر این شخص را ببیند بیانگر نجات است
 4. و خوردن گوشت شیر ​​در خواب، بیانگر پول گرفتن از دشمن است
 5. و هر که سر شیر بخورد آبرو یا قدرت می یابد و هر که در خواب ببیند با شیر زن (شیر ماده) ازدواج می کند این نجات از گرفتاری ها و مشکلات است.
 6. دیدن شخصی که گویی با شیری کشتی می گیرد و او را نکشت، زیرا نشان دهنده بیماری شدید است.
 7. شیر سواری با احساس ترس نشان دهنده مصیبت است
 8. ورود شیرها به کشور حکایت از بیماریها و بیماریهای همه گیر یا بی عدالتی و ظلم شدیدی دارد که بر بیننده خواهد افتاد.
 9. شیر مرگ و بلا را به تصویر می کشد.
 10. شیر نماد ظلمی است که بر بیننده وارد می شود اگر انسان شیر را ببیند که وارد خانه اش می شود یا شدت بیماری یا مسافرت و بیگانگی مسافر یا چیزی که خیری در آن نیست.
 11. سوار شدن بر شیر به نحوی که با اراده و رضایت شیر ​​باشد، بیانگر پیروزی و رهایی از دشمن، کینه‌ور، حسود یا مشکل و بلایی است که او را سرنگون می‌کند.
 12. نوشیدن شیر شیر در خواب، بیانگر زنای نامشروع با زن بدنام، و خوردن گوشت شیر ​​برای مقام و مقام، و گوشت شیر، پیروزی است.
 13. پوست شیر ​​نشان دهنده پول است و سر بریدن شیر برای او و پرورش شیر مانند دامپروری و گله داری در مزرعه نشان دهنده دوستی و همراهی با زورمندان است.
 14. اختلاط با شیر بدون ترس و وحشت از امنیت و کشتن شیر به زودی از بین رفتن غم و توهم و آسودگی و شادی است و توله شیر نماد تولد یک نر است.

وجود شیر در خواب، مخصوصاً دیدن شیر سواری، ممکن است به معنای سفر به کشور و تبعید بدون بازگشت باشد، در برخی موارد به معنای وارد شدن به چیزی است که ممکن است به درد او بخورد و وقتی انسان ببیند وسوسه کننده است. شیر است و مطیع اوست، این ممکن است به این معنی باشد که او از بی عدالتی خلاص می شود و از ظلم خلاص می شود. اگر بیننده توسط شیر آسیب ببیند، ممکن است به معنای مواجهه با مشکلات و مشکلات باشد.

تعبیر خوردن گوشت شیر ​​در خواب

اگر انسان ببیند که گوشت شیر ​​می خورد، نشان می دهد که پادشاه بزرگی به دست می آورد و بر دشمنان اطراف خود پیروز می شود.

تعبیر حمله به شیر در خواب

و هر کس در خواب ببیند که شیری به خانه شخصی او حمله می کند، ممکن است به معنای ابتلا به بیماری شدید و نافرمانی یا گناه افتادن و ظلم شدید باشد.

تعبیر شیر در خواب

دیدن دختر مجرد در خواب به معنای رهایی از مصیبت هایی است که دختر در زندگی به آن دچار می شود و دیدن شیر در خواب اما به او آسیبی نرسانده ممکن است به معنای ترس از یکی از چیزها بدون شخص باشد. قرار گرفتن در معرض آسیب یا مشکل از یک موضوع خاص، یک بار شیر در مقابل او ظاهر می شود، ممکن است به معنای قرار گرفتن در معرض آسیب و مشکلات بزرگ در زندگی باشد، در مورد دیدن شیر، ممکن است به معنای مقابله با دشمن شدید باشد، اما در دیدن شیری که شیر حمل می کند ممکن است به معنای نزدیک شدن به دشمنان و آشتی دادن آنها و رهایی از مشکلاتی باشد که در مقابل آنها قرار دارد و بازگشت شیر ​​در خواب بیانگر نیاز خود است. ، و برای رهایی از ناملایمات و مشکلاتی که فرد از آن رنج می برد.

تعبیر شیر در خواب برای زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب شیر ببیند، بیانگر غم و اندوه و روزهای سیاه زن شوهردار است، حمله به او و کشتن او نشان دهنده شیوع بیماری و مرگ است، اگر زن شوهردار ببیند که شیری را کشته و استخوانش را گرفته است. پس این نشان دهنده مال و معیشت است زن شوهردار خواب دید شیری را کشت و از او چیزی نگرفت پس نشانگر بلاها و بیماری هاست ابن اسد در روزهای غمگین و شیوع بیماری و بلا در میان کشته شد. زن متاهل

تعبیر خواب شیر زن باردار

زن حامله ای که در خواب شیر می بیند ممکن است نشانه ای از سختی و سختی زایمان یا قرار گرفتن در معرض برخی مشکلات سلامتی باشد که زندگی زن را تحت تاثیر قرار می دهد و با مشکلات جدی روبرو می شود که او را در زندگی تحت تاثیر قرار می دهد.

در صورتی که شیر با دست زدن به او یا تأثیر بدی بر او در معرض او قرار نگیرد و او بیمار باشد، ممکن است به این معنی باشد که او از بیماری که مدت طولانی از آن رنج می برد بهبود می یابد و تولد او به این صورت است. ساده بدون مشکل و آسان

تعبیر شیر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا