تعبیر خواب خوردن نارگیل، معنی نارگیل در خواب

دیدن نارگیل برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، چه رنده شده، خوردن آب نبات نارگیل، نوشیدن آب نارگیل پوست کنده و لوله آب برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب نارگیل خوردن ابن سیرین

هر که در خواب ببیند که نارگیل می خورد، علم طالع را بیاموزد یا به نظر او از منجمی پیروی کند و به آن ایمان آورد و همینطور هر که ببیند کاهن یا منجم است در بیداری نارگیل می گیرد.

تعبیر خواب نارگیل خوردن برای نابلسی: هر که ببیند از آن خورد، قومی برای او ایمان آوردند.

و هر کس در خواب ببیند که درخت گردو را قطع کند و مردی عجم را بکشد و گردویی که ثمره پول است بیرون نیاید مگر به سختی و زحمت، پس از آن گردو خورده نمی شود. شکسته می شود و چربی آن جز با فشار بیرون نمی آید.

اگر ببیند که از باغی گردو چیده، از زن پول می گیرد و اگر پوست کنده شود، روزی کافی است.

و هر که ببیند با گردو بازی می کند به مال حرام مشغول است و پوست کنده آن رزق و روزی است و گردو نماینده صالحان و رئیسان و برادران است هندی به قول موبدان اشاره می کند.

دیدن نارگیل در خواب دلیل روشنی بر کسب پول از شخصی است که بیننده خواب با او رابطه ای ندارد.

گاهی ممکن است بیانگر این باشد که به گفته های فالگیران و کاهنان اعتقاد دارد و در مواردی نماد کسب درآمد و کسب روزی فراوان از طریق حلال است.

نارگیل در خواب

اگر بیننده در خواب نارگیل رنده شده ببیند، ممکن است دلالت بر شادی‌هایی باشد که بیننده در آن زندگی می‌کند، و دلالت بر مناسبت‌های شاد، فضای شاد، حالت شاد و شواهدی بر رهایی از مشکلات و موانعی دارد که در برابر بیننده قرار دارد. ظاهر نارگیل رنده شده در تهیه شکلات و غذا ممکن است حاکی از رسیدن به همه آرزوها باشد.تعبیر دیدن نارگیل در خواب برای بیننده دلیلی بر شادی و آسایش روانی و رهایی از نگرانی ها و مشکلات و موانعی است که فرد متحمل می شود. از مخصوصاً در صورتی که نارگیل سفید باشد نشانه شادی و روزهای خوب و مژده ای است که بیننده می گیرد.

دیدن نارگیل در خواب زن متاهل

زن متاهلی که در خواب ببیند نارگیل می خورد ممکن است بر فرزندان و گاهی خود شوهر دلالت کند، دیدن نارگیل برای زن متاهل امری ستودنی است، به خصوص اگر طعم نارگیل خوب و زیبا باشد، ممکن است نشان دهنده آشتی بین افراد باشد. همسران و رهایی از مشکلات موجود بین آنها در صورت نزاع و همچنین نارگیل در خواب دلیل بر این است که زن متاهل پول زیادی به دست می آورد و شوهرش در کار خود ترفیع می یابد و اینکه شوهرش بعد از بیگانگی و مسافرت پول می گیرد.

نارگیل در خواب برای زنان مجرد

دختر مجردی که در خواب ببیند نارگیل می خورد ممکن است نشان دهنده مال بودن باشد و دلیلی بر بهره مندی از نارگیل و بدست آوردن طعم خوب و شیرینی روزهایی باشد که بیننده را به زندگی بدون مشکل وا می دارد. دختر مجردی خود را در حال خریدن نارگیل می بیند، ممکن است به این معنا باشد که با مردی ازدواج می کند که اهل منطقه او نیست و این بینش نشان دهنده ازدواج نزدیک و خیری است که بیننده به دست می آورد.

نارگیل در خواب یک زن باردار

زن باردار در خواب نارگیل می بیند و این بدان معنی است که با منظره ای شاد و زیبا صاحب فرزند می شود و دیدن نارگیل ممکن است یکی از چیزهای ستودنی باشد که زن باردار در معرض آن قرار می گیرد و به کودک دلالت می کند. مژده و مژده باشد، و اغلب ممکن است نشان دهنده آینده خوش و به دست آوردن خبرهای خوب در زندگی باشد

تعبیر خواب نارگیل یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا