تعبیر خواب انجیر – دیدن انجیر در خواب

چشم انداز انجیر برای مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه خوردن شیرهای سبز، گندیده، تازه و خشکی که ابن سیرین از درخت چیده و غیره.

تعبیر خواب انجیر

انجیر در خواب پول است و برای کسانی که از آن رنج می برند، باروری بسیار است. درخت انجیر، مردی است ثروتمند و ثروتمند، انسان مفیدی که به دشمنان اسلام پناه می برد، زیرا مارها به این درخت پناه می دهند و در میوه ها چیزی به اندازه او نیست. احساس می کرد که خوردن آن Vikther فرزندان او. و گفته شد: انجیر را عراق فراهم کرد و پولی صاحب آن را بدون خستگی بارور می کند و اثر آن بر آن ظاهر می شود. و اندکی از رزق آن را بدون سختی بخورید. و گفته شد: میوه انجیر و برگ آن مضطر و اندوه و حسرت است، پس هر که آن را بخورد به امری که به او رسیده یا نزد او می آید مبتلا می شود. و گفته شد: انجیر به عادل، انتخاب مردم، رزق و آسانی، لذت کامل و لطف فراوان تعبیر شده است. و انجیر سیاه در زمان او خوب است. انجیر سفید بهتر از سیاه است. اگر شخصی انجیر را در زمان دیگری ببیند، این نشان دهنده حسادتی است که به بیننده رویا ارائه می شود. شاید انجیر نشان دهنده سوگند باشد. چه بسا انجیر دلالت بر قسم دارد و اگر انجیر سیاه باشد سوگند باطل باشد و دلالت بر مصیبت و اندوه و خروج از بالاتر به پایین باشد. شاید دلالت بر پشیمانی داشته باشد، همچنان که پشیمانی بر همه انجیرها دلالت دارد

تعبیر خواب انجیر

هر که ببیند انجیر می خورد، نشانه شنیدن مژده و شادی است، نزدیک بودن به همسرش، اما هر که ببیند به دیگران غذای انجیر تعارف می کند، به زودی ازدواج می کند.

تعبیر خواب انجیر خشک

دیدن انجیر خشک در خواب بیانگر تحقق مجموعه ای از آرزوها و آرزوهای انسان است که در زندگی او تغییر ایجاد می کند و به او کمک می کند تا از شرایط خوبی در کنار فرزندان خود برخوردار شود و بتواند از شر آن خلاص شود. مشکلاتی که مانعی در زندگی بیننده خواب است و این ممکن است شاهدی بر این باشد که دیدن انجیر محمودا

تعبیر خواب انجیر مجرد

اگر دختر مجردی در خواب انجیر ببیند، ممکن است دلیل روشنی باشد بر رهایی از گرفتاری ها و مشکلاتی که فرد در زندگی خود دچار آن می شود یا پولی از جانب خداوند متعال و دختر باکره ای که آن را می بیند. در خواب او نعمتی از جانب خداوند متعال و دلیل روشنی بر کسب درآمد حلال خواهد بود، شاید دیدن انجیر برای دختر باکره و مجرد قابل ستایش باشد.

تعبیر خواب انجیر برای زن متاهل

زن متاهلی که در خواب انجیر می‌بیند و بشقاب انجیر به دست می‌آورد اما نمی‌خورد، ممکن است نشانه‌ی روشنی باشد که دچار اختلالات روانی، خستگی و تاوان دائمی نگرانی‌هایی است که راه‌حلی نداشت. اینکه شوهرش را تحمل می کند و تا آخر عمر او را تحمل می کند، وقتی زن متاهل می بیند که بدون شوهرش انجیر می خورد، این بدان معناست که در زندگی بعدی خود نوید خوبی و شادی می دهد.

تعبیر خواب انجیر برای زن باردار

یک زن باردار در یک مورد خاص دیده می شود، زیرا انجیر نماد خوبی و تولد یک فرزند پسر برجسته است.

تعبیر درخت انجیر در خواب

درخت انجیر در خواب بیانگر برکت و نیکی است و رنگی است که اگر در خواب زن متاهل بگذرد، حاملگی را پیش بینی می کند.

تعبیر دیدن انجیر در خواب

فقط دیدن میوه انجیر در خواب به معنای نزدیک شدن به روز برآورده شدن خواسته ها و خواسته های بیننده خواب است، اگر زن متاهلی در خواب خود را در حال خوردن یا خوردن میوه انجیر ببیند، خواب پایان فشارهای روحی را پیش بینی می کند. این میوه ها در یک رویا خبر از معاشرت او با مردی ثروتمند می دهد.انجیر خشک در خواب نماد امرار معاش است.

تعبیر چیدن انجیر در خواب

چیدن انجیر از درخت در خواب به معنای پول زیاد است.اگر بیننده خواب خود را در حال چیدن انجیر و خوردن همزمان می دید، خواب نشان دهنده چیزهای خوبی است که به زندگی واقعی او می رسد.از دست دادن پول زیادی پس از بودن در معرض یک فرآیند تقلب قرار گرفته است. چیدن انجیر و گذاشتن این میوه ها در ظرفی در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب کار و زمان خود را برای جستجوی موفقیت و پیشرفت سازماندهی می کند.

چشم انداز انجیر – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا