تعبیر آسانسور در خواب – رؤیت در آسانسور در خواب

تعبیر خواب آسانسور برای زن مجرد، زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه خود را ببینم سوار آسانسور برقی، بالا رفتن، پایین رفتن، اختلال در سواری برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر آسانسور در خواب

دلالت بر ترفیع در کار دارد، چنان که ممکن است بر کار بد صاحب آن دلالت کند، پس باید از عاقبت بد بپرهیزد، خدای تعالی می فرماید: مثل بالا رفتن به آسمان (انعام: 126).

تعبیر افتادن آسانسور در خواب

با دیدن سقوط آسانسور ممکن است نشانه مرگ یا شنیدن خبرهای بد باشد، علاوه بر این نشانه ای از شکست در آزمایشات، وخامت کامل سلامت و وضعیت مالی فرد است.

تعبیر خواب سقوط آسانسور

دید فردی ممکن است نشان دهنده اختلال در آسانسور در امور و سود، معیشت، پول و اختلال در ازدواج باشد و اگر دانش آموزی در آسانسور خرابی ببیند، ممکن است دلیل بر عدم تحصیل این دانش آموز باشد.

تعبیر خواب آسانسور برای زنان مجرد

در صورتی که دختر مجرد ببیند با آسانسور از ساختمان بزرگی بالا می رود، ممکن است نشانه موفقیت و تعالی در زندگی و غلبه بر تمام بحران هایی باشد که فرد در زندگی خود دچار آن می شود.

دیدن یک دختر مجرد نیز نشان دهنده این است که او در آسانسور برای ازدواج قریب الوقوع خود بالا می رود و وقتی می بیند که در آسانسور بالا می رود نشان دهنده خوشبختی او در زندگی است و اگر ببیند که به سمت پایین می رود. طبقات پایین در آسانسور، این نشانه بدشانسی در زندگی است.

تعبیر خواب آسانسور برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب آسانسور را ببیند، دلیلی بر این است که در آینده ای نزدیک به تمام خواسته های خود خواهد رسید.

تعبیر آسانسور در خواب برای زن باردار

وقتی زن باردار خود را در آسانسور برقی بالا می‌بیند، ممکن است دلیلی بر این باشد که فرزند پسر به دنیا می‌آورد و اگر ببیند آسانسور پایین می‌آید، دلیل بر این است که زن در حال زایمان دختر است. کودک.

دیدن آسانسور در خواب برای زن باردار دلیلی بر آسایش روانی، احساس امنیت، شادی و خوشبختی است که در درون خود نهفته است.

تعبیر خواب آسانسور برای مردان

اگر مردی در خواب آسانسور ببیند، ممکن است نشان دهنده ازدواج او در خویشاوندان شاغل با یک زن مجرد و زیبا باشد، اما اگر مردی متاهل در خواب آسانسور ببیند، ممکن است دلیل بر به دست آوردن رزق و روزی فراوان باشد. پول و مژده به بچه دار شدن همسرش در آینده نزدیک و این خبر خوبی برای مردان است.

همچنین نشان از غلبه بر موانع و مشکلات پیش روی او در زندگی و نشان می دهد که او به مقدار زیادی پول، شادی و آسایش روانی دست می یابد و اینجاست که آسانسور گواه شنیدن همه اخبار خوشحال کننده و راحت روانی است.

Ascension Vision – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا