تعبیر خواب ویتیلیگو و جذام در خواب

معنی ویتیلیگو برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، هم در بدن، هم در صورت، هم روی دست و بیشتر ابن سیرین. امام صادق و نابلسی

نماد ویتیلیگو در خواب

ویتیلیگو: هر که ببیند پیسی دارد، این راز بد است

تعبیر ابن سیرین ویتیلیگو در خواب

محمد بن سیرین در فصل 25 کتاب تعبیر خوابهای بزرگ که به ذکر نشانه های نقص و بیماری در خواب اختصاص دارد، توانست تعبیر اهمیت ویتیلیگو و جذام را در خواب ذکر کند. اگر شخصی آن را روی دست یا پای خود دید.

در حالی که نظر دیگری از مفسران وجود داشت که جذام و ویتیلیگو حاکی از غیبت و غیبت و سخنان ناپسند بیننده است و جذام نشان دهنده ناراحتی ها و نگرانی های روحی و روانی است، به ویژه اگر در سر یا روی سر ظاهر شود. صورت.

ویتیلیگو و جذام در یک خواب

دیدن دختر مجرد یا مجرد بیانگر دیدن ویتیلیگو و جذام در خواب است، نشان دهنده خیر، رزق یا منفعتی است که از کسی نصیب او می شود، ناراحتی ها و نگرانی های روحی و روانی و اگر زن مجرد از دیدن آن احساس شادی کند ممکن است به پول اشاره داشته باشد. آی تی

جذامی در خواب زن متاهل

دیدن جذامی در دست زن شوهردار، نشان از رزق حلال و مال زیاد است، و اما دیدن جذامی در تمام بدن و صورت و گردن او حکایت از گرفتاری و نگرانی شدید یا اختلافات شدید زناشویی دارد و بهترین بینایی برای اوست. زن متاهل باید ببیند که جذام در نقاط و نقاط کوچکی بدن را آلوده می کند و صورت را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

و اما زن که شوهرش را مبتلا به جذام و ویتیلیگو ببیند، اگر زن شوهردار از او بیزاری و کراهت ببیند یا احساس کند، خوب است و رؤیت جذام برای مردان ستودنی و نیکو است.

بهترین دید، دیدن عفونت جذام یا ویتیلیگو است که برای دیگران قابل مشاهده نیست، مانند آسیب به شکم یا کمر، یعنی در مناطقی که برای دیگران قابل مشاهده نیست، و دید زن متاهل از جذام و ویتیلیگو روی اوست. ساق نشانه مسافرت یا بیگانگی شوهر به امید به دست آوردن مالی و امرار معاش است

ویتیلیگو در خواب بارداری

به طور کلی، اگر زن باردار به هر بیماری یا بیماری پوستی مبتلا شود، نشان از خیر و نیکی است و چشم انداز خوبی برای اوست و نوید دهنده بهبودی و زوال نگرانی و خستگی به زودی است.

سایر علائم ویتیلیگو در خواب

جذام در دست و کف دست یا ساعد: نشان دهنده و مژده پول است جذام در صورت و گردن یا صورت: دلالت بر نگرانی ها و مشکلات و گرفتاری ها جذام در سینه: نشان دهنده غم و عجز و تنگی دست است. جذام در ناحیه شکم یا کمر: مژده حاملگی یا مژده، جذام در پا، ساق یا ران: نشانه تلاش جدی یا مسافرت و کار پربار.

به طور کلی مشاهده جذام یا ویتیلیگو بر روی بدن نشان از تغییر و بهبود چشمگیر شرایط زندگی و رزق و روزی دارد.

تعبیر خواب ویتیلیگو – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا