تعبیر خوردن شیر در خواب دیدن خریدن یا شیر در خواب

معنی شیر برای دختر مجرد یا شوهردار یا برای زن حامله اعم از سینه برای امام صادق توزیع شیر خشک مادیان یا گاو یا شیر زنان به ابن سیرین

 1. دلالت بر خیر در همه حالات خوبش دارد، زیرا فطرتی است که پیامبر انتخاب کرده است
 2. دلالت بر کراهت در صورت ریختن آن یا انجام کار نامطلوب دارد
 3. شیر آن است که هر کس آن را برای شیر مادیان یا رامکه بنوشد، سلطان آن را دوست بدارد و از آن خیری به دست آورد.
 4. و شیر زن دارای خیر و رزق و لذت است و شیر گاو و دام دارای مال و رزق حلال است.
 5. هر که از شیر سلطان می‌نوشید، سلطان او را دوست می‌داشت و از او خیر می‌گرفت و هر که شیر رامکه می‌نوشید، به پادشاهی برخورد می‌کرد و به او نزدیک می‌شد.
 6. شیر خوردن از سینه کسى که خود را مى بیند، در مال و روزى خود خیانت مى کند، گویا به حرام یا دروغ و ریا مى رسد.
 7. و هر کس شیر مادیان بنوشد، حاکی از نیکی و نزدیکی به صاحبان امر است، اگر بنوشد.
 8. هر کس در خواب ببیند که آن را بنوشد و در حقیقت ننوشد، منفور است
 9. هر کس در خواب شیر کدر ببیند در زندگی اش مشکلاتی پیش می آید و اگر از آن بنوشد مریض باشد.
 10. و اگر بر زمین بریزد ضرر است و اگر آن را به حال خود رها کند، فراق انسان است.
 11. و اگر شور باشد پشیمانی و مشقت است برای امری که نخواسته است ظلم کننده به او ظلم کند.
 12. و اما کسى که شیر را با طعم طبیعى آن بنوشد، براى او مفید است و رزق و روزى دارد، و گفته شد که زن ممکن است ازدواج کند یا حامله شود.
 13. و برای زن حامله بهتر است از آنچه در شکمش است، زیرا در پیری به او سود رساند و اگر طعم آن شیرین باشد، در حلال مال زیادی است که بیننده به دست می آورد.
 14. گفته شد راه صلاح و خیر است که با آن تلاش می کند و اگر گرم باشد و نتواند آن را بنوشد، ممکن است از بعضی از نعمت هایی که دارد باز داشته شود و از آنها محروم شود. چون آنها را حفظ نکرد.
 15. و غسل با شیر، پس از خویشاوندان و دوستان خود راضی می شود، و هر کس ببیند که شیر زنی می نوشد، خیر و مال به دست می آورد.

نوشیدن شیر در خواب اثر ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که شیر فراوان می نوشد، بیانگر آن است که بیننده مال زیادی به دست می آورد یا موقعیت جدیدی می گیرد.

هر که در خواب ببیند که شیر بر زمین می ریزد، دلیل بر آن است که بیننده در تجارت یا کار ضرر مالی زیادی خواهد دید.

توزیع شیر در خواب

ديدن در خواب كه به خويشاوندان و همسايه ها شير تقسيم مي كند، بيانگر آن است كه با ناراحتي كوچكي مواجه مي شود، هر كه در خواب ببيند كه در مسافرت شير مي نوشد، بيانگر آن است كه در سفر به بيننده كمك و كمك مي شود. و چون در خواب ببیند که در حال معامله شیر است، دلیل بر افزایش تجارت، مال یا کار اوست.

نوشیدن شیر فاسد در خواب

این رؤیت دلالت بر آن دارد که بیننده در معرض خسران و غرور و ذلت و خواری قرار می گیرد و هر که در خواب ببیند که با شیر غسل می کند، دلیل بر حسن شهرت و خوشرویی بیننده است.

شیر داغ در خواب

و هر کس در خواب شیر را داغ ببیند، بیانگر جنگی است که بیننده خواب در زندگی با آن خواهد جنگید، یا اگر بتواند شیر را در حالی که گرم است بنوشد، نشان دهنده پایان درگیری یا بحرانی است که می گذراند بدون اینکه به اخلاقیات بیفتد. یا زیان مالی

رویای نوشیدن شیر برای یک دختر مجرد

وقتی دختر مجردی در خواب ببیند شیر می نوشد، نشانه شنیدن خبرهای خوش یا رفع نگرانی و ناراحتی است.

نوشیدن شیر برای زن متاهل در خواب

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که شیر می نوشد، دلیل بر آن است که در بین مردم از سیره و شهرت نیکو برخوردار است و از عنایت خداوند متعال برخوردار است و ممکن است حاکی از رزق فراوان و فرزندان نیکو باشد.

نوشیدن شیر برای زن باردار در خواب

این بینش بیانگر آن است که بعد از ناراحتی مالی یا روانی، اوضاع راحت می‌شود، از شادی زیادی برخوردار می‌شود و از ناراحتی، نگرانی و غم رهایی می‌یابد، یا نشان‌دهنده سهولت و آسانی زایمان و برخورداری از سلامتی برای او و دیگران است. جنین و هر کس ببیند که از سینه زن خویشاوند شیر می دهد، دلیل بر آن است که مال یا منفعت بسیار خواهد داشت.

دیدن شیر در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=cLLg0ltNyCg

تعبیر نوشیدن شیر در خواب وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا