تعبیر طاووس در خواب – رؤیت طاووس در خواب

دیدن طاووس در خواب، پر طاووس

طاووس در خواب ابن سیرین طاووس در خواب تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر ابن سیرین

طاووس در خواب

طاووس در خواب اثر ابن سیرین

ابن سیرین ذکر کرده است که دیدن طاووس نر در خواب، بیانگر مرد بیگانه یا چنانکه در مورد او گفته شده مردی بیگانه با نسب و نسب است، کبوتر و طاووس در کنار هم که بیانگر فسق یا گرفتار شدن در گرفتاری های شدید و شدید است.

هر کس در خواب ببیند که پادشاه طاووس است، سلطان بیگانه ای به دست می آورد یا به پول و وحشی می رسد و هر که ببیند پادشاه طاووس ماده است، زن زیبای خارجی صاحب پول می شود.

و هر کس در خواب ببیند که گوشت طاووس را می خورد، زنش می میرد و مال او را به ارث می برد و گفته شد که از پسر آن زن پول می گیرد.

به گفته روانشناسان طاووس

و اما نظر روانشناسان و جامعه شناسان در ذکر تعبیر دیدن طاووس در خواب گفته شده است که دیدن طاووس در خواب بیانگر شرم و غرور است که نشان از اقبال زیاد یا زندگی تجملی دارد. .

و طاووس در خواب مرد دلالت بر مال و مال دارد و در خواب زن نشانه حاملگی است و به طور کلی دیدن طاووس در خواب نشان دهنده اقتدار و نبوغ و هوش است که بیننده از آن برخوردار است و او را یاری می کند. با موفقیت به هدف خود برسد.

طاووس در یک رویا

تعبیر دیدن طاووس در خواب دختر مجرد، چه در سطح عملی و چه در سطح ارتباطی و عاطفی، حاکی از خوش اقبالی است، زیرا می تواند به تصمیم درست در کار یا گرفتن جان اشاره داشته باشد. شریک.

دیدن طاووس در میان یا خانه دختر مجرد در خواب، بیانگر آشنایی یا ملاقات با شخصی است که برای او عزیز است، یا داشتن طاووس یا خریدن طاووس در خواب دختر مجرد، نشان دهنده ازدواج با مردی ثروتمند است.

طاووس در خواب متاهل

اگر زن شوهردار در خواب طاووس ببیند، دلیل بر خیر معیشت است، زیرا دلالت بر ثبات و آرامش روحی و روانی یا آرامش روحی دارد، و پیش بازی و بازی با زن شوهردار با طاووس، نشانه شنیدن شادی است. اخبار به زودی، مانند بارداری یا بازگشت او از او، که همچنین نشان دهنده شانسی است که شوهر در کار خود پیدا می کند. مانند گرفتن ترفیع یا موفقیت در کار

طاووس در خواب حامله

و اما دیدن طاووس از سوی زن حامله در خواب، ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که او فرزند ذکور به دنیا آورده است و خداوند یکتا بالاتر و داناتر است و دیدن طاووس در خواب زن حامله، مژده به خیر و نیکی است. -بودن.

طاووس در خواب یک مرد

و اما تعبیر دیدن طاووس در خواب مرد، حکایت از پیچیدگی و تحقق خواب یا هدفی است که دست نیافتنی بوده است و بهترین رؤیت این است که انسان در خواب چنان ببیند که گویی طاووس در خانه اش راه می رود.پرهایش سیاه یا آبی است که حکایت از شکست و خبر بد دارد.

در مورد بهترین دید، دیدن طاووسی است که پرهایش سبز یا قرمز و یا رنگ پرهایش رنگین است، همچنین دیدن طاووسی که پرهایش زرد است مطلوب نیست، زیرا بیانگر بیماری یا پریشانی و خستگی است.

تخم ها و پرهای طاووس در خواب

و دیدن شخصی در خواب به گونه ای که گویی پرهای طاووس را در دست دارد، این امر به منزله اقتدار یا اعتبار و نفوذ است و همچنین ممکن است نوید ازدواج با زنی صالح یا کسی که در خواب مردی دارای پول و ثروت است باشد. افزایش درهای روزی است

تعبیر دویدن طاووس در خواب

و در تعبير خواب طاووس در تعقيب بيننده، دلالت بر گرفتاريها و مشكلات و موانع شديد دارد، ولى انشاءالله بر آنها فائق آمده و بر آنها فائق آيد.

و اما بیننده که طاووس را تعقیب می‌کند و نمی‌تواند او را بگیرد یا طاووس در خواب از او پرواز می‌کند، بیانگر این است که بیننده فرصت بزرگی را از دست داده است یا پیامی است به او که قبل از از دست دادن مراقب باشد. فرصتی که برای او منفعت و خیر بزرگی به همراه خواهد داشت، این ممکن است مسافرت، کار یا ازدواج باشد.

چشم انداز طاووس یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا