تعبیر زنجیر در خواب دیدن زنجیر در خواب

تعبیر خواب زنجیر طلا و نقره برای زن شوهردار برای زن مجرد برای ابن سیرین برای زن حامله برای دختر بستن زنجیر آهنی در گردن.

تعبیر نماد زنجیر در خواب

 1. زنجیر در خواب، بیانگر ارتکاب نافرمانی یا گناهان کبیره است، چنانکه خداوند متعال در نازل دقیقی از سوره انسان می‌فرماید: «ما برای کافران زنجیرها و غل و آتشی آماده کردیم».
 2. زنجیر بر گردن مرد نشانگر زن ظالم یا ستمگر است
 3. و هر کس ببیند که به زنجیر بسته شده است در آینده غمگین و اندوه خواهد شد.
 4. پوشیدن زنجیر زنگ زده در خواب بیانگر مشکلات و ناکامی ها یا عذاب روانی است
 5. زنجیر زنگ زده نیز نشان دهنده مواجهه با مشکلات مالی یا معیشتی است
 6. ممکن است احساسات کاذب یا افکار منفی را بیان کند
 7. زنجیره ای که برای بستن در نظر گرفته شده است با آن چیزی که برای زینت در نظر گرفته شده است یکی نیست، زیرا زنجیره دلبستگی بیانگر نگرانی ها و گرفتاری های بیننده است.
 8. زنجیر زیبایی که برای دکوراسیون در نظر گرفته شده است، زیرا بیانگر شانس یا فرصتی جدید در زندگی است.
 9. و اگر طلا بود حکایت از خبر مهم و مبارک داشت
 10. در خواب زن مجرد زنجیر آهنی یا مسی یا فلزی ارزان قیمت یا تقلبی به تن کند.
 11. اگر دختری ببیند که از کسی که می‌شناسد زنجیر طلا دریافت می‌کند، خبر خوبی در آینده است
 12. زنجیر طلایی ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد اگر دختر ببیند که آن را می خرد یا آن را در بازو، گردن یا مچ خود می گذارد.

 13. زنجیر در خواب زن شوهردار اگر ببیند که به آن آراسته است ستودنی است.
 14. و اگر ببیند که زنجیر مچ یا پاهایش را می‌بندد، مکروه است
 15. و در خواب ستوده است زنجیر طلا بخرد، زیرا بهترین فرزندان را بیان می کند
 16. زنجیره های فعل، نشان دهنده دختران خوب و سخاوتمند است
 17. اگر زن شوهردار ببیند که زنجیر نقره دارد، یعنی رزق و روزی خوب
 18. اگر ببیند که زنجیر او از نقره به طلای خالص تبدیل شده است، خبر از بارداری نزدیک می دهد، یا با عزیزی آشنا می شود که مدت ها غایب یا جدا شده است.
 19. زن شوهرداری که در خواب می بیند که شوهرش به زنجیر و غل و زنجیر بسته شده است، تعبیر او از سختی در کسب، تلاش یا کار است.
 20. اگر زنجیرى که در خواب زن باردار ظاهر مى شود از طلا باشد، نشانگر فرزند پسر است
 21. اگر زنجیر از نقره ساخته شده باشد، به احتمال زیاد به این معنی است که او زن به دنیا آمده است
 22. و به طور کلی زنجیر در خواب زنان حامله مژده است، زیرا خریدن و پوشیدن آن و نیز دادن آن به شوهر یا فرزندان ممدوح است.
 23. زنجیرهای بلند بیانگر طولانی شدن عمر یا فراوانی روزی است و زیباها بیانگر سلامتی یا شادی هستند.
 24. از این تعبیر از زنجیر حبس و حبس و نیز غل و زنجیر استثناء شده است.
 25. زنجیر در خواب مرد به طور کلی زن را نشان می دهد
 26. زنجیرهایی که سینه یا گردن یک مرد را زینت می دهند بسیار مورد علاقه هستند و نماد پیروی از هوس ها و خواسته های خود هستند.
 27. و ممکن است نشان دهنده انحراف از شر و تابو باشد
 28. در خواب ستودنی است که مردی زن یا دختر خود را با زنجیر زیبایی از طلا یا نقره ببیند.
 29. زنجیر بر گردن میت نشانگر امانت یا وصیت است و غالباً آن وصیت متوجه بیننده است و مربوط به امرار معاش یا خانواده اوست.
 30. و مرده ای که با زنجیر در خواب ظاهر می شود، در حقیقت قبل از مرگ گناه یا نافرمانی خود را بیان می کند.
 31. در خواب ستوده است که خواب ببیند که زنجیر و محدودیت ها را بریده یا می شکند.
 32. اگر در خواب یا خواب ببینید که زنجیر طلایی خود را گم کرده اید یا در خواب احساس کنید که شخصی آن را ربوده یا از شما دزدیده است، بیانگر از دست دادن یک فرصت مهم زندگی است.
 33. و اغلب این فرصت مربوط به ازدواج، کار یا مسافرت است
 34. اگر در خواب ببینید در حال بهبودی هستید، به این معنی است که این فرصت را با فرصتی بهتر جبران خواهید کرد.

تعبیر دیدن زنجیر در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=irv_21PnQuc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا