تعبیر خواب کشتی، معنی کشتی در خواب

مطالب: تصویری از کشتی در دریا، در آسمان، در زمینی غرق شده، کشتی غرق شده، برای زن باردار، برای مجرد، برای زن متاهل

تعبیر خواب کشتی

 1. کشتی در خواب نشان دهنده دینی است که از آزمایش ها، مصیبت ها، بلایا و نادانی نجات می دهد، همچنین کشتی ها ممکن است نشان دهنده همسری باشند که از مرد یا والدین محافظت می کند. از سوی دیگر، کشتی در خواب ممکن است حکایت از حبس، اندوه و نگرانی داشته باشد.
 2. در صورتی که بیننده خواب کافر باشد کشتی در خواب نجات از هلاکت است و اگر فقیر باشد کشتی بعد از فقر پول می گیرد.
 3. و اگر فاسق باشد از گناه توبه می کند و به حق باز می گردد و اگر طالب علم باشد کشتی نشانه آن است که از علم به آنچه می خواهد می رسد و از جهل نجات می یابد.
 4. و اگر بدهکار باشد قرض خود را ادا کند و اگر رزق دنیا بر بیننده خواب بسته باشد روزی از جایی که نداند به او می رسد و اگر مریض باشد و سوار کشتی شود. ، از بیماری خود بهبود می یابد. هر که در دریا به زندان افتاد و سوار کشتی شد از زندانش بیرون می‌شود.
 5. هر کس با مردگان سوار کشتی شود از بلاها و بلاها نجات می یابد و این نشان از جستجوی او برای نجات از بدی ها است.
 6. کشتی: نشانگر هر چیزی است که غرق شدن در آن حکایت از آن دارد که خداوند متعال نوح علیه السلام و کسانی را که با او بودند از غرق شدن و بلایی که بر کفار نازل شد نجات داد و بیانگر اسلام است که به وسیله آن از جهل و فتنه نجات می یابد.
 7. چه بسا دلالت بر زن و کنیز باشد که از آتش و وسوسه محفوظ و نجات یافته است، زیرا خداوند متعال او را کنیز نامیده است.
 8. شاید دلالت بر پدر و مادری باشد که با آنها از مرگ و نیاز نجات یافت، به ویژه که مانند مادری است که فرزند خود را در شکم خود حمل می کند.
 9. و ممکن است دلالت بر راهی باشد که اهل ایمان از آتش نجات می یابند و اگر راکد شود حبس و اضطراب و بیماری روانی را نشان دهد برای داستان یونس علیه السلام.
 10. هر که خواب ببیند در دریا سوار کشتی می شود، به حال و ثروت او بنگر.
 11. اگر چه او مقصر بود از گناه خود توبه کرد. با اینکه فقیر بود اما بعد از فقر ثروتمند شد. و اگر مریضی از بیماری شفا یابد، مگر اینکه با مرده سوار آن شود و در خواب چیزی باشد که موت را تأیید کند، سوار شدن بر آن رهایی از آزمایش های دنیاست.
 12. و اگر عاقل بود و طالب علم بود، با عالمی همراه می شد یا از دانشی بهره می برد که به وسیله آن از جهل نجات می یافت، تا موسی را با خضر علیه السلام بر کشتی سوار کند.
 13. اگر دید که راهن دین خود را انفاق کرده و همچنان دغدغه اصلی اوست. حتی آن را دید و او را به عنوان یک زندگی محروم کرد. خداوند او را از جایی که به حساب نمی آید روزی داد، اگر با آن در شلوارش می دود، این نشان دهنده باد سود و تارس حضور است.
 14. و اگر ببیند مجردی با زنی ازدواج می کند یا کنیز می خرد که او را حفظ کند و او را حفظ کند. و اگر در آن مرده ای در سرای حق ببیند، به رحمت خدای متعال از آتش و وحشت آن نجات می یابد و نجات می یابد. و همچنین در معکوس
 15. اگر کسى را ببیند که در دریاست که گویا در محل اجتماع است و بر پل سوار شده یا آن را کوتاه کرده است، در کشتی و گذر از وحشت دریا و حوادث نجات مى یابد، مگر اینکه در رویا در مسیر آتش خود به شدت ضربه خورده است، زیرا او در دریا مانند آن و مانند آن تحت تأثیر قرار می گیرد. و اگر برای زندانی اتفاق می افتاد از زندان خود می گریخت و باعث نجات او می شد
 16. و اگر به ساحل دریا می رسید یا به خشکی فرود می آمد، سریعتر، سریعتر و بهتر بود. اما اگر ببیند کشتی راکد و ساحل دریا طوفانی است، اگر حبس شود، حبس او طول می‌کشد و اگر مریض باشد مرضش طولانی می‌شود و رزقش را عاجز می‌کند و در صورت تلاش نمی‌تواند سفر کند. و اگر به عصمت زنش رسیده باشد نمی تواند به همسرش برسد و اگر طلبه بود از طلب علم خودداری می کرد مخصوصاً اگر در فصل زمستان و ضربه ی دریایی باشد.
 17. این ممکن است حکایت از حبس داشته باشد، زیرا یونس علیه السلام هنگام توقف کشتی او در شکم نهنگ زندانی شد.
 18. امّا نتیجه همه آنچه شرح دادیم، انشاءالله خیر و نجات برای ذات کشتی و آنچه پیش از آن بوده و در آن از نجات نوح علیه السلام نجات خضر خواهد بود. و موسی علیه السلام و نجات کشتی از دست پادشاه خشمگین
 19. زیرا خضر او را دشنام داد و با عاقبت بخیر یونس علیه السلام پس از حال او و آنچه بر او گذشت، یکی از تابلوهای او را برداشت. به همین دلیل گفتند که اگر کشتی آسیب می دید یا باز می شد، کسانی که در آن بودند فرار می کردند، مگر اینکه مسافر آن به فرود برود یا با او برود که خیری در آن نیست.
 20. اگر بیمار بود می میرد و در خاک می افتد و بار وحشتناکی را حمل می کند و اگر در دریا بود آسیب می دید و ممکن بود قایقش بشکند که در مسیر دیگری جریان دارد. بلکه از عادت بیدار بودنش است، اگر دشت خود را به خشکی هل دهد، شکسته و آسیب می بیند.
 21. و اگر دانش آموز ببیند که کشتی او به خشکی رفته و بر آن راه رفته است، با علم و برهان به بدعت یا نفاق یا فسق بیرون می رود، زیرا فسق انحراف از طاعت و منشأ برجستگی و ظلم و ستم است. جلوگیری از چیزی در جای خود
 22. از سوار شدن بر کشتی از آبی که در آن نجات یافته است، که عصمت آن است، تا زمینی که در آن دویدن مرسوم نیست، سوار آن نیز از حق و عصمت قدیم خارج شده است. اگر اینطور نیست، شاید دارد زنش را تجاوز می کند و به شرط خودش نزد او می ماند، یا شاید کنیزش را آزاد می کند و با شاه به زیر پا گذاشتن او ادامه می دهد، یا شاید صنعتش کهنه می شود و معیشتش به هم می ریزد. غیرممکن است و او برمی گردد تا او را از جایی که نباید جستجو کند.
 23. در مورد اینکه اگر کشتی او بدون آب در هوا حرکت کند، پس هر چیزی که نشان می دهد مرده است، یا به دلیل خدمات، پرها و تجهیزاتش اردوگاه است، یا از همه وسایل نقلیه دیگر سوار شده است، و ممکن است نشان دهنده تابوت آن ها باشد. که از سلاطین و امرا و علما و رؤسای جمهور مریض بودند و برخی از آنان گفتند: هر که دید او در کشتی در دریا در داخل شاه یا سلطان بزرگی است.
 24. کشتی نجاتی از غم و اندوه و بیماری و حبس است برای هر که ببیند مالک آن است. اگر در خواب ببیند که در آن است، در آن است، مگر اینکه زنده بماند، و اگر از آن فرار کند نجاتش سریعتر است، و اگر در آن باشد در حالی که در خشکی است. نگرانی شدیدتر و بقای دورتر بود، اگر والا منزوی ببیند که سوار کشتی می شود، از ولایت اعظم پادشاه بر وسعت دریا پیروی می کند و ولایت بر طبق مقررات کشتی است. و ظرفیت آن، و فاصله کشتی از خشکی پس از او از غیر مسلح

کشتی: نشانه رستگاری کسانی است که در مضیقه، بیماری یا پریشانی هستند.

تفسیر دید کشتی – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9qxQN0Eiwxs

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا