تعبیر کلید در خواب دیدن کلید در خواب

دیدن کلید برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن حامله، مفقود، داده، گرفتن کلید در، ماشین، خانه ابن سیرین، از مرده.

 1. کلید در خواب نشانه خوبی است که شما را احاطه می کند، به خصوص اگر سفید باشد، عنوانی برای پیروزی مورد انتظار شما و نشانه ای برای تسهیل امور شما در آینده نزدیک. همچنین راه حلی سریع و رادیکال برای مسائل دشوارتر و دشوارتر را پیش بینی می کند که آرامش زندگی شما را به هم می زند.
 2. یادآوری می کنیم که دیدن یک دسته کلید از نظر معانی و ابعاد بهتر از یک کلید است، ضمن اینکه توجه شما را به تعبیر ناراحت کننده گم شدن کلید در خواب که بیانگر احتمال از دست دادن شغل شما است جلب می کنیم.
 3. کلید ماشین در خواب چندین مفهوم مثبت را برای شما به همراه دارد، زیرا شما را از پیشرفت قابل توجهی خبر می دهد که در تمام سطوح آن را لمس خواهید کرد و در عین حال نشان دهنده سود مالی زیادی است که از آن سود خواهید برد.
 4. دیدن این کلید در خواب نیز به شما می گوید که بیشتر رویاهای شما به زودی محقق می شود و ویژگی های پریشانی یا بیماری از بین می رود.
 5. اگر هنوز مجرد هستید، بدانید که کلید ماشین در خواب شما نشانه نامزدی یا ازدواج آینده شما است، به خصوص اگر از آن برای باز کردن درب ماشین استفاده می کنید، همچنین شواهدی از کاپشن را به معنای عام آن نشان می دهد. این رویا همچنین شما را با شانس پیروزی بر حریفان تهدید می کند
 6. کلید در رویاهای شما نماد فرصت ها، توانایی شما برای رسیدن به جایی که می خواهید، کنترل، اسرار، آزادی، دانش و مسئولیت است.
 7. کلید ممکن است نشان دهنده تلاش شما برای قفل کردن احساسات و عواطف پنهان خود باشد تا آشکارا ظاهر نشوند.
 8. کلید در خواب شما ممکن است نمادی از این باشد که شما در حال تلاش برای حل یک معما در مورد موضوع خاصی هستید که شما را آزار می دهد.
 9. اگر یک حلقه کلید می بینید، این نماد موقعیت، اقتدار و قدرت است و همچنین ممکن است نماد سازگاری شما با یک موقعیت خاص باشد.
 10. اگر در خواب روی کلیدی بیفتید که همه درها را باز می کند، به این معنی است که خواب شما به احساسات و خاطراتی مرتبط است که در درون خود ذخیره یا قفل کرده اید.
 11. اگر کلید طلایی است، به این معنی است که نفوذ، قدرت و ثروت به شما امکان می دهد تقریباً به هر چیزی که می خواهید دسترسی داشته باشید.
 12. کلیدها در رویاها معانی جنسی نیز دارند. ممکن است نمایانگر آمیزش جنسی، ناتوانی جنسی یا خیانت باشند… تعبیر در اینجا به موقعیتی که کلید در آن ظاهر می شود و مقصد استفاده از آن بستگی دارد.
 13. اگر خواب دیدید که کلید خود را گم کرده اید، این نشانه ترس شما از از دست دادن کنترل خود یا از دست دادن موقعیت یا موقعیتی در زندگی واقعی است. همچنین ممکن است نماد تغییرات غیر منتظره، ناامیدی و ماجراهای ناخوشایند باشد.
 14. اگر خواب ببينيد كه كليد خود را مي دهيد، نشان دهنده آن است كه در موقعيت خاصي تسليم مي شويد يا از مسئوليت خود دست مي كشيد.
 15. اگر یک کلید پیدا کردید، به این معنی است که راه حل یک مشکل خاص را پیدا خواهید کرد

تعبیر کلید ماشین در خواب – یوتیوب

تفسیر چشم انداز کلید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا