تعبیر سر گوسفند در خواب دیدن سر گوسفند در خواب

مطالب: دیدن سر گوسفند توسط ابن سیرین برای دختر مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار خوردن گوشت بره سر بریان پخته شده پختن سر بره

معنی سر گوسفند در خواب

 1. سر گوسفند نشان دهنده کسي است که با رضايت متقابل مال کسي را دفع مي کند.
 2. معنی گوسفند داشتن در خواب را نیز بخوانید
 3. سرهای زیاد نیز نشان می دهد که تعداد کسانی که با آنها معامله پولی می کنند به تعداد سرهای حاضر است
 4. ممکن است نشان دهنده این باشد که این اتفاق برای یکی از نزدیکان شما رخ می دهد نه برای شما، یعنی برای شوهرتان، یا برادرتان، یا برادری برای شوهرتان و غیره، و ممکن است نشان دهنده مقدار زیادی پول باشد و سر یک گوسفند
 5. رأس گوسفند نیز حکایت از برقراری عدالت در محل توسط یکی از اقوام ذکور دارد
 6. گوسفند در خواب بیانگر فرزند پسری است که مطیع پدر و مادر است
 7. هر کس به او گوسفندی داده شود و زن باردار داشته باشد، مردی مطیع به دنیا خواهد آورد.
 8. و هر کس در خواب ببیند که گوسفندی را ذبح می کند، فرزندی برای او می میرد یا فرزندی برای یکی از خانواده اش می میرد.
 9. و هر کس در خواب ببیند که با سر قوچ می آید، سرهای دشمنان خود را می آورد و به دست می آورد.
 10. گوسفند دلالت بر خیر و فضل دارد و شاید گوسفند به پسر اشاره کند
 11. و گفته شد که از بیننده چیزی انتظار می رود و آن رویا محقق می شود.
 12. سر گوسفند در خواب چندین بار معنایی دارد، اگر یک سر باشد، «ظلمی است که به شما می‌رسد» و اگر چند سر داشته باشد، «مشکلات خانوادگی و بحران‌های متوالی» است.
 13. سر شاخ دار بزرگ مرد آسیب ناپذیر، فرمانده لشکر یا سلطان است.
 14. سر بدون شاخ گواه تحقیر و انزوا از سلطان است

تعبیر سر قوچ در خواب

و هر که در خواب ببیند که با سر قوچ می آید، سرهای دشمنان خود را می آورد و به دست می آورد.

می گفتند هر که ببیند قوچ کمتر از ده به او داد یا در خانه اش دید، اگر سرپرست یتیم یا دیگری بود آن را دفع می کند و اگر زنی داشته باشد می کند. او را برای انجام آن قضاوت نکنید

تصویری از سر یک گوسفند YouTube

رؤیای گوسفندان ابن سیرین عبدالرحمن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا