تعبیر گوسفند در خواب دیدن گوسفند در خواب

دیدن گوسفند و گوسفند و بز برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه در حال ذبح، خوردن، خرید، فروش، پوست کندن، قوچ سیاه بزرگ، مرده کوچک و غیره. ، تألیف ابن سیرین، امام صادق و نابلسی

تعبیر خواب گوسفند

 1. گوسفند در خواب فرزند ذکوری است که مطیع پدر و مادر باشد، پس هر که زنش حامله بود و در خواب دید که شخصی به او گوسفندی داده است، همسرش پسری مرد و مطیع برای او به دنیا می آورد.
 2. هر که دید: گوسفندی را ذبح کرد، پسرش مرد، یا پسری برای یکی از اهل بیتش مرد، و گفته شد که این نشان دهنده ازدواج است.
 3. اگر خواب ببینید گوسفندی به دنبال شما می آید، این فال بدی است که از آن انتظار دارید اتفاقاتی بیفتد که باعث اندوه شما شود.
 4. و اگر دیدید گوسفندی بی سر و صدا چرا می کند، تعبیرش این است که دوستان تأثیرگذاری پیدا خواهید کرد که تمام تلاش خود را برای خیر و موفقیت شما انجام می دهند.
 5. اگر خواب دیدید پشم گوسفندی را می‌تراشید، نشانه‌ی دوره‌ای از سرزندگی و سود است که پروژه‌ها و تجارت‌ها به شما سیل می‌آیند.
 6. و اگر گله های گوسفند را دیدید نشان دهنده شادی و نشاط برای کشاورزان و رونق و موفقیت در سایر صنایع است.
 7. اگر گوسفندان ضایع شده، ضعیف و بیمار را ببینید، مدیریت نادرست شما در برخی از برنامه هایتان شما را بدبخت می کند، زیرا آنها بازده مورد انتظار را از آنها نخواهند داد.
 8. اگر در خواب گوشت بره بخورید افراد کینه توز شما را آزار می دهند و احساسات شما را تحریک می کنند
 9. دیدن گوسفند در جاده یا خیابان نشان دهنده هماهنگی خانواده است، دیدن گله گوسفند نشان دهنده شادی، شادی و موفقیت است.
 10. دیدن گوسفندی در مزرعه در حال چرای بی سر و صدا نشان دهنده امنیت شماست و نشان دهنده به دست آوردن دوستان خوب است.
 11. شنیدن صدای جیغ گوسفند نشان دهنده نوزادی است که در محیط اطراف شما به دنیا آمده است
 12. دیدن بره که به محراب برده می شود نشان دهنده پایان یک مرحله یا کناره گیری از یک کار است
 13. دیدن گوسفند در خواب بیانگر جستجوی مشکلات است
 14. گوسفند سفید در خواب به معنای زندگی آرام و سالم است و در مورد گوسفند سیاه ممکن است به بیماری اشاره داشته باشد.
 15. دیدن علوفه گوسفندان حکایت از سفر و این فواید دارد
 16. گوسفند مرده نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی است
 17. بریدن پشم گوسفند نشان دهنده بهبود سطح مادی است، همچنین نشان دهنده تغییر است، دیدن پشم گوسفند نشان دهنده فال نیک است.
 18. دیدن گوسفندی که نشانه ترسی است که در خانه زندگی می کنید
 19. خرید گوسفند ممکن است نشان دهنده انتقادی باشد که شما در معرض آن هستید
 20. دیدن گوسفندی که گویی دنبال شما می آید، نشانه فال بد است و غم و اندوه دارد.
 21. گوسفند لاغر در خواب نشان دهنده ضعف اراده در برابر چیزی است که باعث می شود پاسخ ضعیف دوستانه شود
 22. هر کس در خواب ببیند که گوسفندی را ذبح کرده است، بر دشمن خود پیروز می شود و اگر مریض باشد شفا می یابد و هر که در خواب گوسفندی را سوار کند، مردی را که جثه بزرگی دارد شکست می دهد.
 23. هر کس در خواب شاخ گوسفند یا یک شاخ را بشکند، مرد بزرگی را به خشم می آورد و هر که با گوسفندی کشتی بگیرد، با مردی عظیم الجثه می جنگد.
 24. هر که گوسفندی را برای خوردن ذبح کند، اگر برده باشد آزاد می شود، اگر اسیر باشد خانواده اش را آزاد می کند، اگر بترسد در امان است، اگر بدهکار باشد بدهی خود را ادا می کند. اگر مریض باشد شفا می یابد و اگر قبلا حج نکرده باشد حج می کند
 25. هر که در خواب پوست گوسفندی را بکند، پول دشمنش را خواهد گرفت.
 26. و درباره بد دیدن گوسفند در خواب گفت: هر که در خواب ببیند که گوسفندی را ذبح کرده پسری برای او بمیرد یا پسری برای یکی از خویشاوندان خود بمیرد و گوسفندی را بدون کشتن. قصد خوردن داشت، پس مرد بزرگوار و بزرگی را کشت یا دشمنی را کشت.
 27. و هر کس در خواب ببیند که گوسفندان زیادی در مکانی ذبح می شوند، در آن مکان در زمان جنگ افراد زیادی کشته می شوند.
 28. و هر کس در خواب ببیند که گوسفندی مرده است مرد بزرگی می میرد و هر که ببیند گوسفندی ذبح شده و گوشتش تقسیم شده است پیرمردی می میرد و پولش تقسیم می شود.
 29. و هر کس در خانه خود در خواب گوسفندی پوست کنده ببیند یکی از بستگانش خواهد مرد.

تعبیر قوچ در خواب

 1. قوچ مرد عظیم شکست ناپذیری است مانند سلطان، امام، شاهزاده، فرمانده لشکر و فرمانده کل سپاه.
 2. نشان دهنده مؤذن و شبان است. سنگین ترین قوچ خدمتکار یا خواجه است چون شاخ ندارد زیرا قدرتش به تناسب شاخش است.
 3. عبوس همچنین به منزوی اشاره می کند که اقتدارش را ربوده است و تحقیر را که از بازوها و حامیانش ربوده شده است.
 4. هر كه قوچى را ذبح كند و نداند چرا آن را ذبح كرده، مردى است كه ناگهان برنده مى شود و يا اگر ذبحش به سنت و رو به قبله باشد، گواهى حق مى دهد.
 5. و خداوند متعال ذبح او را ذکر کرد و اگر برعکس مردی را کشت یا به او ظلم کرد یا او را شکنجه کرد. و اگر برای گوشت ذبح شده باشد، تفسیر آن بر اساس آنچه در بالا در مورد شتر و گاو ذکر شد است.
 6. و اگر آن را به صورت رسمى ذبح مى كرد، اگر مقصر بود توبه مى كرد و اگر بدهكار بود، قرض و در نذر خود ادا مى كرد و در طاعت به خدا نزديك مى شد.
 7. مگر اینکه از کشته شدن بترسد، یا زندانی شود، مریض یا زندانی شود، نجات می یابد زیرا خداوند متعال اسماعیل علیه السلام را نجات داد.
 8. و حمد و ثنای زیبا بر او و پدرش نازل شد و آن را برای سنت و مناسک و قربانی ها تا روز قیامت حفظ کرد.

تعبیر ذبح گوسفند در خواب

 1. ذبح قوچ در جنگ باعث پیروزی تعداد زیادی از دشمنان شد
 2. و قوچ‌هایی که در جایی کشته می‌شوند، قومی کشته می‌شوند
 3. و هر کس قوچ بخرد، مرد شریفی به آن نیاز دارد، پس از بیماری یا مرگ به سبب آن نجات می یابد.
 4. و هر كه ديد قوچى بر او ناله مى‏كند، چيزى از دشمنش بر او اثر مى‏گذارد كه از آن كراهت دارد.
 5. و شاخ قوچ حفاظی گرفت و آن را جراحت مالی از مردی شریف وصف کرد و سرپرستی او را بر برخی از اشراف به عهده گرفت و مال او را به ارث برد یا او را به عقد دخترش درآورد زیرا ساز و کار بعد از قوچ است.
 6. و آنچه در شکم قوچ بود او را گرفت، تصرف خزانه مرد شریفی که آن قوچ به او منسوب بود.
 7. و هر كه قوچى بر پشت خود حمل كند، رزق و روزى مرد بزرگوارى به او مى رسد. و هر کس قوچ را ببیند که عورت زنی را گور می زند، با قیچی موهای مهبلش را می گیرد.
 8. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دیدم قوچ را زین کرده اند، تعبیر کردم که قوچ مردم را می کشم. و دیدم که مانند تیغه شمشیر من شکسته شد، پس تعبیر کردم که مردی از قبیله من را خواهد کشت.» حمزه رضی الله عنه کشته شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله طلحه صاحب پرچم مشرکان را کشت.

تعبیر کندن پوست بره در خواب

 1. پوست کندن قوچ فرق است بین یک مرد بزرگ. و توانست سوار آن شود. چربی قوچ و میش و شیر و پوست و پشم آنها مال و خوبی است از آن کسانی که به آنها مبتلا شده اند.
 2. آن را به عنوان قربانی به او داده شد مبارک متولد شد. و هر کس ببیند که با قوچ می جنگد، با مرد بزرگی نزاع می کند
 3. هر کس بر آنها غلبه کند، غالب خواهد بود، زیرا آنها دو نوع متفاوت هستند. و اما دو قسم موافق، مانند دو مرد که در خواب کشتی می گیرند، پس پیروز پیروز است.
 4. هر که گوسفندی را سوار کند، بارور خواهد شد و همچنین هر که گوشت آن را پخته بخورد. و هر کس در خانه خود بره پوست کنده ببیند در آنجا می میرد
 5. در قسمت حیوان نیز همینطور است و خوردن گوشت خام غیابی و گوشت چاق بهتر از گوشت بدون چربی است.
 6. و انسان را دید که گویا قوچی شده است که بر درختی با اقوام و شاخ و برگ های بسیار برمی خیزد و آن را بر گذرگاهی بریده و می گوید: تو رهبری می شوی و در سایه مرد بزرگوار با پول ذکر می شوی. و یک حسابدار، و شاید من به یک پادشاه پادشاهان خدمت کردم. مأمون الله از آن استفاده کرد

دیدن قربانی در خواب: گوسفند، گوساله، شتر یا شتر از ابن سیرین.

 1. حکایت از وفای به عهد و سلامتی بیمار و فرار از مصیبت دارد
 2. قربانی در خواب ممکن است نشان دهنده امرار معاش و بهره مندی از دام باشد
 3. هر کس در خواب ببیند که در خواب به شتری نزدیک شده است، در اول وقت به نماز جمعه می آید.
 4. و هر کس در خواب ببیند که گاو قربانی کرده است در ساعت دوم به نماز جمعه می آید.
 5. و هر کس در خواب ببیند قوچی قربانی کرده است در ساعت سوم به نماز جمعه می آید.
 6. و هر کس در خواب ببیند مرغی نذر کرده است، در ساعت چهارم به نماز جمعه می آید.
 7. و هر کس در خواب ببیند که تخمی نذر کرده است، در ساعت پنجم به نماز جمعه می آید.
 8. قربانی ممکن است نشان دهنده کنترل بر تقسیم پول باشد و قربانی به مژده رهایی از همه نگرانی ها و ظهور برکت تعبیر می شود.
 9. و هر کس در حال حاملگی قربانی را در خواب ببیند، پسر صالحی به دنیا خواهد آورد.
 10. هر کس در خواب ببیند که شتر یا گاو یا قوچ را قربانی کرده است، آزاد می شود.
 11. و هر که غلام بود و در خواب دید که قربانی کرده است، آزاد می شود
 12. و هر که اسیر بود و در خواب دید که قربانی کرد، آزاد می شود
 13. هر کس بدهکار باشد و در خواب ببیند که قربانی شده است، خداوند قرض او را خواهد داد.
 14. و هر که فقیر باشد و در خواب ببیند که قربانی کرده است، ثروتمند می شود
 15. و هر که ترسید و در خواب دید که قربانی کرده است، از ترس در امان است
 16. هر که حج نرفته باشد و در خواب ببیند که قربانی کرده است، حج خانه خدا را به جا می آورد.
 17. و هر که جنگجو بود و در خواب دید که فداکاری کرده است بر دشمنانش پیروز می شود.
 18. و هر که مغلوب شد و در خواب دید که قربانی کرده است، خداوند اندوه او را برطرف می کند.
 19. و هر که در خواب ببیند که گوشت قربانی خود را بین مردم تقسیم می کند غم و اندوه را از خود دور می کند و عزت و جلال می یابد.
 20. هر کس در خواب ببیند که قربانی کرده و چیزی از قربانی او ربوده است، به خدا دروغ می گوید.

دیدن ذبح در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که یکی از خویشاوندانش را ذبح کرد و خون از او بیرون آمد بین آنها پیوند برقرار می شود و اگر ببیند که حاکم او را در خواب ذبح کرده است با مردی ازدواج می کند.
 2. و هر کس در خواب ببیند که کسی را ذبح می کند یا این شخص او را ذبح می کند، بیانگر آن است که کارها نیز کامل است.
 3. و اگر زندانی شود آزاد می شود و اگر بترسد امنیت پیدا می کند و در صورت مالکیت آزاد می شود و در صورت اسیر بودن خانواده اش آزاد می شود و اگر اسیر باشد اختیارش زیاد می شود. یک امیر
 4. و هر کس در خواب ببیند که برده ای را ذبح کرد او را آزاد می کند و هر که در خواب ذبح کرد و نگران بود از نگرانی خود رها می کند و ذبح بیانگر ازدواج است پس هر که ببیند پرنده ماده ای را ذبح کرد یا حیوان، او ازدواج خواهد کرد.
 5. هر کس در خواب ببیند که مردی را ذبح کرده است به او ظلم می کند و همچنین هر چیزی که ذبح آن جایز نیست.
 6. هر کس یکی از خویشاوندان خود را ذبح کند از ارزش او می کاهد و او را تحریم می کند و هر کس ببیند یکی از خویشاوندان خود را بدون اینکه خون بیرون بیاید ذبح کرده است بین آنها فتنه می شود.
 7. و هر کس در خواب ببیند که ذبح شده یا مردمی ذبح می شوند، پیرو بدعت ها و هوی و هوس هستند و گمراه شده اند.
 8. می گویند ذبح ظلم و نافرمانی است.
 9. و هر کس در خواب ببیند که کسی را ذبح می کنند و نداند چه کسی او را ذبح کرده است، مردی است که بدعتی ابداع کرده یا بر گردن خود شهادت دروغ داده است.
 10. هر کس در خواب ببیند که پدر یا مادر خود را ذبح کرده است، او را نافرمانی می کند.
 11. و هر کس در خواب ببیند که سلطان شخصی را ذبح کرده و آن را بر گردن بیننده خواب می گذارد، این سلطان به شخصی ستم می کند و آنچه را که نمی تواند از او می خواهد و از بیننده آن را می خواهد.
 12. و هر کس در خواب ببیند که خود را ذبح کرد زنش بر او حرام است و اگر خون ذبح ظاهر شد نافرمانی و ظلم است و اگر خون ظاهر نشد عزت و پیوند است.

تعبیر خواب گوسفند ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=izmXvADp6zw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا