تعبیر حبوبات در خواب دیدن حبوبات در خواب

چشم انداز حبوبات برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، چه پخته، چه سبز، چه سفید، خوردن لوبیا برای ابن سیرین، خشک، قرمز

 1. شخصی که در خواب باقلا می بیند، بیانگر این است که او فردی است که می تواند بر مشکلاتی که ممکن است در زندگی با آن روبه رو شود، غلبه کند و راه حلی بیابد و همچنین می تواند از پس همه ناملایمات، سختی ها و مشکلات برآید.
 2. زن شوهردار اگر ببیند که در خانه باقالی درست می کند و می پزد، فال اوست که انشاءالله به زودی فرج فرا می رسد و عاقبت سختی و نگرانی و گرفتاری چه از نظر مادی و مالی و چه از نظر اجتماعی.
 3. و اما دیدن لوبیا خوردن دختر مجرد در خواب، بیانگر خبرهای شاد و شادی آور و ثبات روحی است، پختن حبوبات در خواب مجرد، نماد آینده ای روشن است.
 4. در مورد مشاهده ی شخصی که حبوبات را به صورت خام می خورد، این نمادی از وجود مشکلات و اختلافات بسیار شدید و عمیق در درون نهاد خانواده است و بنابراین در خواب او منعکس می شود که او از این مشکلات و درگیری ها ناتوان است.
 5. خام خوردن لوبیا در خواب نیز ممکن است نشان دهنده شخصیت ضعیف و تمایل به پیروی از امیال و هوس های او باشد و این باعث می شود که او از انتقاد و سرزنش اطرافیان خود را به باد دهد.
 6. ممکن است انسان ببیند که در خانه خود لوبیا می کارد و می روید و می روید و این نماد خوبی و رزق فراوان و چیزهای زیادی است که نصیب اهل این خانه می شود.
 7. در حالی که بینش جمع آوری محصول باقلا حکایت از سود و منفعت یا برآورده شدن آرزو یا هدفی دارد و گاه در خواب تازه ازدواج کرده خبر از بارداری می دهد که نشانه برکت و خیر در فرزندان است.
 8. باید قبول کنیم که معنی رنگ لوبیا در تعبیر دیدن باقلا در خواب بسیار مهم است.
 9. دیدن لوبیا سفید نماد در دسترس بودن همه فرصت ها، دلایل و امکانات برای رسیدن یا رسیدن به اهداف، آرزوها و امیدهای مورد نظر در تمام امور مربوط به خانه، خانواده، پول و معیشت است، زمانی که زن متاهل لوبیا سفید را در خواب می بیند.
 10. و دیدن لوبیا سفید در خواب یک دختر مجرد نماد برآورده شدن آرزوها و خواسته های کوچک و ساده برای اوست همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که بعد از خستگی، تلخی و غم از مرحله سختی در زندگی خود عبور خواهد کرد.
 11. و اما دیدن لوبیا سبز در خواب، نشانه قوی موفقیت، تعالی و برآورده شدن آرزوهاست.
 12. و در خواب مرد، نماد سود و پول یا کاری است که پول زیاد و سریع به بار می آورد، یا ممکن است نماد زن خوب و خوش اخلاق یا زنی باشد که مثلاً به او و پول منفعت می رساند.
 13. و اما دیدن لوبیا قرمز در خواب، نماد غیبت، اختلاف، بی احترامی و بدرفتاری بین بیننده و خانه اطرافیان است.
 14. در برخی موارد، لوبیا قرمز ممکن است در خواب زن متاهل نماد بارداری باشد، اگر در خواب ببیند که در حال پختن یا کاشت آن است.
 15. دیدن لوبیا قرمزی که خانه یا آشپزخانه را پر کرده یا روی زمین پراکنده شده یا به منظور خلاص شدن از شر آنها بین دیگران توزیع می شود، نمادی از احساسات منفی است که بیننده از آن رنج می برد مانند ناامیدی، ترس و نارضایتی.
 16. دیدن دختر مجردی که انگار در حال جمع آوری لوبیا سبز است ممکن است نمادی از ملاقات زودهنگام او با فردی باشد که رابطه عاشقانه با او ایجاد می شود یا نمادی از برآورده شدن یک آرزو و آرزوی عزیز برای او، موفقیت، ازدواج یا سفر باشد.
 17. دیدن برداشت محصول لوبیا، به ویژه در خواب تاجر و تاجر، نماد سود فراوان است و دیدن باقلا خشک یا خریدن آن در خواب، از وقوع اتفاقی مبارک و ممتاز خبر می دهد و بینش او ستودنی و نیکو است. فال

تعبیر دیدن حبوبات در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا