تعبیر کشمش در خواب دیدن کشمش در خواب

معنی کشمش برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اعم از سیاه یا قرمز، خوردن، خرید، تقسیم هدایا و غیره برای ابن سیرین، امام علیه السلام. -صادق و النابلسی کشمش

 1. کشمش: نشان دهنده رزق و روزی است
 2. و کشمش منشأ انگور است و دلالت بر معاش ذخایر یا ارثی دارد که موت صاحب آن است.
 3. اگر در خواب یا خواب کشمش می بینید، این نمادی از نیروهای منفی است که علیه شما کار می کنند
 4. اگر خواب ببینید که کشمش می خورید، به این معنی است که ناامیدی در تحقق رویاهای شما تأثیر می گذارد.
 5. کشمش: همه سیاه و قرمز و سفید خوب و پول است
 6. و خوردن کشمش رزق و روزی است که ان شاء الله به شما عنایت می کند
 7. خرید کشمش به این معناست که رزق و روزی به سراغ شما می آید و این امری است که برای به دست آوردن آن کمی صبر می طلبد.
 8. کشیدن کشمش از زمین نشان دهنده ارث یا چیزی است که مورد توجه قرار نمی گیرد

تعبیر خوردن کشمش در خواب

 1. زن مجردی که می بیند کشمش می خورد، به او خبر خوشی می دهد
 2. زن شوهردار که می بیند کشمش می خورد، نشان می دهد که معیشت نزدیک آسیب دیده است
 3. زن حامله ای که می بیند کشمش می خورد، حکایت از برکت نوزاد دارد
 4. مردی که می بیند کشمش می خورد، نشان از مال حلال یا رفتن به کار جدید دارد

تعبیر خرید کشمش در خواب

زن مجردی که می بیند در حال خرید کشمش است، این نشان دهنده انتخاب های موفق و تصمیم گیری های درست در مورد مسائل مربوط به اشتیاق یا به طور کلی آینده و برکت بارداری اوست.

تعبیر پخش کشمش در خواب

کسى که در خواب ببیند که به مردم کشمش تقسیم مى‏کند، پس از محبت و قبولى برخوردار مى‏شود و روزى یا بخشش او زیاد مى‏شود.

دادن و گرفتن و هدیه کشمش در خواب

زن مجردی که در خواب ببیند به کسی که دوستش دارد کشمش می دهد، ازدواج یا نامزدی را قبول می کند و زن شوهرداری که در خواب ببیند از شوهرش کشمش می گیرد، حامله می شود. و زن حامله ای که در خواب ببیند غریبه یا شناخته شده ای به او کشمش هدیه می دهد، نشانه آن است که آرزویی در دلش برآورده می شود و به زودی اتفاقی خوش و شادی آور دلش را پر می کند. شادی و ممکن است مربوط به بارداری و زایمان باشد و ممکن است مربوط به مسائل معیشتی و مالی باشد.

تعبیر دیگر خواب کشمش

کشمش بیانگر تعابیر بسیار شاد از رنگ های مختلف است، زیرا بیانگر آینده ای درخشان برای کسانی است که در خواب می بینند، علمای تعبیر تأیید کردند که برای کسانی که در خواب مورد توجه قرار می گیرند، خیر بسیار است، زیرا بهبودی برای آینده است. شخص و زندگی ای که در آن زندگی می کند، چرا که این تعبیر برای زنان و مردان متفاوت است و ما امروز به تفصیل این را ارائه می دهیم.

تعبیر خواب کشمش برای زنان مجرد

وقتی دختر مجردی در خواب کشمش می بیند نشان دهنده خوبی و خوشی است که در آینده به دست خواهد آورد و خرید آن نشان دهنده موفقیت و تصمیم گیری درست در مورد موقعیت های مربوط به اشتیاق و عشق است.به کسی یا کسی کشمش بدهید. شما دوست دارید، پس برای او ازدواج یا نامزدی خواهد بود

تعبیر خواب کشمش برای زن متاهل

وقتی زن متاهلی در خواب ببیند که کشمش می خرد، مژده بارداری قریب الوقوع اوست، زیرا برای او پول می دهد و سود زیادی به دست می آورد، کشمش برای دختر متاهل مژده بسیاری دارد.

تعبیر خواب کشمش برای زن باردار

اگر زن باردار ببیند که کشمش می خرد، نشانه آن است که خیر و خوبی وارد زندگی او می شود و زایمان آسان و در دسترس او خواهد بود و نوزادش سالم و تندرست است و تندرست است. برای او و برای کل خانواده

و اگر از کسی کشمش بگیری، خیر و مال زیادی به تو می دهد که مقدار زیادی از رزق و روزی را که مدتی در انتظارش بودی به تو می رساند و وضعیت مالی ات دائماً از آنچه که از آن بود، بهتر می شود. دوره قبل، و این سود خوب و فراوانی برای او در دوره آینده خواهد بود.

رویا در حال خوردن کشمش وسیم یوسف یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا