تعبیر کفتار در خواب – رؤیت کفتار در خواب ابن سیرین

مطالب: معنی کفتار برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از گاز گرفتن، تعقیب من، حمله به من، خوردن گوشت، شکار، کشتن، زدن، سواری و غیره. برای نابلسی

کفتار در خواب

او یک دشمن ناعادلانه است. و بیوه یک جادوگر پیر حقیر است و اگر سوار آن شود ازدواج می کند. و خنجر لنگ بر زن دلربا یا زن مرد ناشناس دلالت دارد و بر مردمان بیهوده و فریبکار دلالت می کند.

هر که دید کفتار سوار شد اقتدار پیدا کرد. دیدن کفتار حکایت از افشای اسرار و دخول در غیر معنی دارد. شاید کفتار بر هرمافرودیت دلالت کند و اگر دلالت بر زن یا ملت داشته باشد در ظاهر زشت است و کفتار زن بد، زشت و خیانتکار باشد. و هر که دید کفتار را با تیر انداخت، به زنی می نویسد. و اگر سنگی به سوی او پرتاب کند، آن را پرتاب می کند

و هر کس شمشیر او را بزند زبانش را بر او می گسترد و هر که شیر او را بنوشد به او خیانت کرده است و هر که ببیند او را چاقو زده با او ازدواج می کند و هر که ببیند از پوست کفتار یا کفتار آلوده شده است. از استخوان یا از موی او، سپس از پول زن تأثیر می گذارد

کفتار در خواب زن بدی است پس هر که ببیند کفتار سوار شد او نیز زن است.

و هر که خواب ببیند کفتار نر بود، در تعبیر مردی است که از خیانت او مأیوس شده است.

اگر در خواب کفتار ببینید، در پروژه های خود با ناامیدی و بدشانسی شدید مواجه خواهید شد و همراهانتان با شما بسیار ناسازگار خواهند بود. اگر عاشقان این خواب را ببینند درگیر دعوا می شوند و اگر کفتار در خواب به شما حمله کند آبروی شما مورد حمله کنجکاوان قرار می گیرد.

کفتار نر دلالت بر دشمن ملعون و منافق با عمل زشت دارد و ماده او زنی است سلطه جو و در ظاهر زشت و در عمل زشت است و از آن به چند صورت تعبیر می شود:

هر کس در خواب ببیند که سوار کفتار است، نشانگر ازدواج او با زن ناپاک و نجس است.

و هر كه ديد: كفتار را با كمان ضربدري زد، دلالت بر اين دارد كه ميان او و خويشاوندان زنش گفت و گو بوده و اگر نيزه او را بزند، با زني زشت و قيافه نزديكي كرده است و در صورتي كه کفتار بود، سپس با دامادی ناخوشایند روبرو می شود و اگر با شمشیر به او ضربه بزند، با سخنان بد و بی ادبانه زبان بر زنش دراز می کند.

و هر که در خواب ببیند: کفتاری را بزند یا سنگی به آن بیاندازد، به زنی که با آن صفت است دشنام دهد یا با او به زنا متهم شود.

و هر کس ببیند: گوشت کفتار بخورد، نشانگر جراحت سحرى است که از زن زشت مؤثر بر او وارد شده و از آن غافل است و عاقبت امر او نجات از آن است و اگر از شیر او بنوشد. این خیانت و دشمنی و نیرنگ آن زن است

و اگر کفتار نر باشد مردی است با آن صفات و گفته شد که هر که ببیند کفتار سوار شد اگر شایستگی آن را داشت صاحب اختیار شد وگرنه ازدواج او با زنی با این صفات.

و هر که ببیند: کفتار با او حرف می زند، دلالت بر زنی دراز زبان دارد که بر او مسلط است و نزد او ارزش و ارزشی نداشت.

به طور کلی خواب کفتار به سه صورت تعبیر می شود: زن بد یا مرد ریاکار و جادو و نیرنگ.

دیدن کفتار در خواب

این بینش حکایت از شخصی دارد که شخصیت زیبا ندارد، به خود اعتماد ندارد، وجدان ندارد، همیشه اعمالش از فریب و تقلب است و برای جلب اعتماد مردم مظلوم و درمانده به نظر می رسد.

تعبیر خواب دیدن کفتار ابن سیرین

محمد بن سیرین در کتاب تعبیر رؤیاهای بزرگ خود آورده است که دیدن کفتار در خواب مرد نشانه زنی بدنام یا زشت چهره، زن جذاب یا پیرزن است.

اما اگر مردی در خواب ببیند که کفتار را با سنگ یا تیر پرتاب کرده است، بیانگر وجود کلام و گفتگو با آن زن است و مردی که در خواب به کفتار خود چاقو می زند، بیانگر این است که مرد با آن زنا می کند. زن و گوشت کفتار و خوردن آن در خواب شفای سحر و جادو است و نوشیدن شیر کفتار نمایانگر افشاگری است مرد خیانت و خیانت.

و اما پوست و مو یا استخوان کفتار در خواب مال بسیار است و دیدن کفتار در خواب مرد نشان از دشمنی است با حیله و ظلم فراوان نسبت به بیننده و دیدن کفتار سوار شدن بیننده در خواب برای بیننده اوج و مقام و منزلت اوست.

فرار از دست کفتار در خواب

علما و مفسران متذکر شده اند که دیدن فرار کفتار در خواب بیانگر فرار بیننده خواب از مکر یا تله ای است که برای او گذاشته شده است.

دیدن حمله کفتار در خواب

حمله کفتار به بیننده در خواب، بیانگر دوره‌ای از غم و اندوه است که بیننده تجربه می‌کند و ممکن است به چالش‌ها و مشکلاتی که در معرض آن قرار می‌گیرد و دیدن حمله کفتار به شخصی که در خواب می‌شناسید اشاره داشته باشد. ممکن است بیانگر قرار گرفتن او در معرض بحران مالی یا مرگ او باشد، خدای نکرده حمله کفتار به زن در خواب، بیانگر حسادت و نفرت دیگران نسبت به او است، در مورد حمله کفتار به دختر مجرد، آسیب بزرگی برای او به همراه دارد.

دیدن کفتار که مرا در خواب تعقیب می کند

دیدن دختر مجردی که گویا کفتار در خواب می دود یا او را تعقیب می کند، نشانه شیطانی است که در کمین اوست که ممکن است از جانب شخصی باشد که پیش از آن درخواست معاشرت یا ازدواج او با او رد شده باشد و همچنین زمانی که دیدن زن متاهل که کفتاری به دنبال او می آید و او را تعقیب می کند، زیرا ممکن است بیانگر آزار او باشد یا شوهرش در آن بیفتد.

دیدن نیش کفتار در خواب

در مورد دیدن نیش کفتار در خواب، این یک دید ناخوشایند است زیرا بیانگر شکست، ناامیدی یا ضرر بزرگ است، خواه در سطح اجتماعی، عاطفی یا تجاری باشد. دیدن گزش کفتار در خواب مرد بیانگر ضرر از دست دادن پول و دیدن گاز گرفتن کفتار در خواب یک زن مجرد بیانگر افت تحصیلی، لغو نامزدی یا ترک معشوق است، در حالی که نیش کفتار در خواب یک زن متاهل بیانگر طلاق است.

دیدن ضربه کفتار در خواب

بر خلاف دیدن گاز گرفتن کفتار بیننده خواب در خواب، جایی که بیننده خواب می بیند که گویی کفتاری را می زند که به او حمله می کند یا او را تعقیب می کند، برای جلوگیری از آسیب یا شر بزرگ یا جلوگیری از ضرر و به دست آوردن منفعت یا سود مالی.

دیدن سگی که در خواب کفتار را تعقیب می کند

در مورد دیدن مبارزه سگ با کفتار در خواب و پیروزی سگ بر کفتار، این رویایی امیدوارکننده است و اشاره به دوستی دارد که پشتیبان و یاری قوی برای بیننده خواهد بود.

دیدن دندان کفتار در خواب

این بینش حکایت از اعمال خرافی شما و شرارت زنان دارد.

خوردن گوشت کفتار در خواب

این بینش حاکی از دامی است که در آن گرفتار خواهید شد و توسط یک فرد کینه توز و حریص که از موفقیت شما متنفر است راه می‌اندازد و وارد موقعیت بدی می‌شوید و سعی می‌کنید از آن خارج شوید.

کشتن کفتار در خواب

این رؤیت نشان می دهد که خداوند صاحب آن را از بلای دیگران و از دروغ و بدی و حسد محفوظ می دارد و از هر چیزی که به شما آسیب می زند دور خواهید بود.

در خواب مورد حمله کفتار قرار گرفتن

صاحب این بینش در برابر دشمنان و رقابت در موقعیت های عجز و ضعف قرار می گیرد و مجبور می شود از خود در برابر آنها محافظت کند، اما شما در خطر افتادن به جای آنها خواهید بود.

دیدن گله کفتار در خواب

این بینش نشان می دهد که مردم منتظر یک لحظه ضعف هستند تا به شما آسیب برسانند.

دیدن کفتار یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا