تعبیر خمیر در خواب دیدن خمیر ورز دادن در خواب

معنی خمیر برای دختر مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه برای زن متاهل و مجرد خواه تخمیر شده تهیه در تنور یا تنور پختن خوردن غذا خوردن گندم خریدن. آرد و بیشتر از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خمیر در خواب

دیدن خمیر تخمیر شده در خواب عموماً بیانگر این است که بیننده خواب به تجارت می پردازد و از این طریق پول فراوان و سود زیادی به دست می آورد.

دیدن خمیر از آرد گندم درست مانند گندم و آرد در خواب بهترین و مثبت ترین معنی را دارد.

در مورد خمیری که به مرحله تخمیر نرسیده است، حاکی از مشکلات و لغزش هایی است که ممکن است در جنبه مالی رخ دهد و برای خمیر اسیدی در خواب، معمولاً احتمال ورشکستگی یا از دست دادن مقدار زیادی پول را پیش بینی می کند.

تعبیر خمیر در خواب زن مجرد

دیدن خمیر در خواب یک دختر مجرد، ازدواج قریب الوقوع او را نشان می دهد، اگر خمیری که در خواب می آورد تخمیر شده و آماده برای پخت به نظر برسد.

تعبیر خمیر در خواب برای زن متاهل

  1. زن شوهردار در خواب خمیر را برای خمیر آماده می کند و سپس آن را می پزد و خانواده و دوستانش به نوبت از آن می خورند، نشانه آن است که مسئولیت بزرگ و مهمی بر دوش اوست.
  2. هر چه خمیر در خواب غلیظتر و بلندتر باشد، انعکاس آن بهتر و بهتر ظاهر می شود.
  3. زن شوهرداری که در خواب ببیند با دست خود خمیر درست می کند و آن را درست می کند، تعبیر به حسنه یا عمل صالحی می شود که به نفع پدر و مادر، شوهر یا فرزندان انجام می دهد.
  4. هر کس ببیند خمیر کاملاً رسیده است تا نان شود و خانواده و دوستان یا میهمانان از آن بخورند، مسئولیت بزرگی بر عهده می گیرد و بهترین ثواب را به او می دهند.
  5. بهترین خمیر در خواب خمیری است که از گندم، جو یا آرد گندم درست شود
  6. ستودنی است که رنگ سفید در خمیر پاک و پاکیزه دیده شود، زیرا بیانگر سخاوت زنان و اخلاق والای آنان است.
  7. هر چه خمیر در حین تخمیر بیشتر و ضخیم تر شود، نشان دهنده فراوانی و خوبی است
  8. در رؤیا ستوده است که خمیر را در یخچال نگه دارند، زیرا این بیان مالی است که سالم و محفوظ است.

تعبیر خمیر در خواب برای زن باردار

خمیر در خواب نشانه های بسیار مثبتی برای زن باردار دارد و او را با ویژگی های خیر و برکت بشارت می دهد.

تعبیر خواب ورز دادن خمیر در خواب

مفسران و ابن سیرین گفته اند ورز دادن خمیر به پول و رزق حلال است و بنابراین کسی که خواب ببیند خمیر را دیده و خمیر تخمیر شده است یعنی در خواب رسیده است و این شخص در مزرعه کار می کرده است. از تجارت، این بدان معنی است که این مرد پول زیادی در دسترس خواهد داشت و در واقع پس انداز می کند.

و اما کسی که در خواب ببیند خمیر را دید و در خواب خمیر تخمیر نشد و پف کرد و این شخص در تجارت کار می کرد، این بدان معنی است که این مرد از بی پولی رنج می برد و امرار معاش در واقعیت

اما اگر در خواب ببیند خمیر در لباس خوابش می بیند و این خمیر خراب یا اسیدی شده است، به این معناست که به زودی پول خود را از دست می دهد.

تعبیر ورز دادن خمیر در خواب برای زنان مجرد

مفسران در تعبیر دیدن دختر مجرد در حال ورز دادن گفته اند، به طوری که مفسران می گویند زن مجردی که در خواب می بیند و خود را در حال ورز دادن خمیر می بیند و موفق به ورز دادن آن شده و خمیر تخمیر می شود و او وارد می شود. در تنور پخته و پخته شد و آماده غذا شد، این یعنی پوست خوبی برای این دختر که خبرهای خوشی را که در آن بود دریافت خواهد کرد او مدتها منتظر بوده و وارد مرحله جدیدی از زندگی کاری خود خواهد شد.

اگر خمیر رسیده و طعم آن عالی باشد، این بدان معناست که این دختر به زودی از خبر ازدواج خود خوشحال می شود.

تعبیر ورز دادن خمیر در خواب برای زن متاهل

مفسرین در تعبیر خواب خمیر زن شوهردار می گویند: اگر زن شوهردار خواب ببیند که خمیر را ورز داده و رسیده است تا نان شود و شوهر و فرزندانش در خواب از آن بخورند، این به این معنی است که این زن از این جهت متمایز می شود که مسئولیت های خود را در قبال خانواده خود به بهترین نحو انجام می دهد.

تعبیر دیدن خمیر در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=8MFsIT01nqI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا