تعبیر خواب قاعدگی زن مجردی که با زن باردار ازدواج کرده است دیدن خون قاعدگی

خوابی را به شما تقدیم می کنیم که خون حیض از من بیرون آمد معنی لکه خون و تعبیر شنا با خون حیض روی لباس قاعدگی خونریزی شدید قاعدگی برای زنان مجرد در زمان دیگر.

تعبیر خونریزی قاعدگی دختر مجرد

 1. خون حیض و خروج آن حکایت از گناه یا دوری از دین در برخی از اعمال او دارد
 2. و نشان دهنده بیماری است که او را درگیر می کند یا درد شدید در دوره بعدی
 3. ممکن است گناهی مکرر باشد که او در زندگی مرتکب می شود در حالی که قلبش به آن وابسته است، مانند سوء ظن به روابط و گفتگوهای مردانه.
 4. و اگر از حيض غسل كند، توبه او از گناه است
 5. این نشان می دهد که او به زودی ازدواج خواهد کرد
 6. ممکن است به معنای رزق از پول یا خیر در شادی و شادی باشد که به میزان خون ریخته شده دریافت خواهید کرد.
 7. در مورد دختر جوان یا پیرزن ناامید، خون قاعدگی او نشان دهنده تناقض مرگ و زندگی است.
 8. قاعدگی زنان مجرد، نشانه رفع باکرگی در ازدواج یا امری حرام است.

دیدن خونریزی قاعدگی برای زن باردار

حیض زن حامله نشان می دهد که فرزند ذکوری به دنیا می آورد که او و پدرش را خوشحال و گرامی می دارد و نابلسی با او موافق است که پسر صالحی به دنیا می آورد.

دیدن خونریزی قاعدگی برای زن متاهل

 1. به زن متاهل نشان دهنده نگرانی و عبوس است
 2. شدت خونریزی نشان دهنده جدایی از شوهر یا مسافرت و دوری او از او در صورتی است که شوهرش در طول قاعدگی با او آمیزش داشته باشد.
 3. اگر از حیض غسل کند، نشان دهنده این است که با شوهرش همسفر است، اگر با او همبستر شود.
 4. و دلالت بر رزق و خیر و توبه دارد اگر بعد از خون حیض پاک شود.
 5. همسری که از زایمان به حد ناامیدی رسیده است و در خواب دیده است که در حال عادت ماهانه است، پس دیدن او نشانگر آن است که او را به دنیا می آورد و فرزندی خواهد داشت.
 6. و زنی که در خواب ببیند شوهرش با او همبستر می شود در حالی که هنوز حائض است، پس دیدن او بیانگر این است که او و شوهرش از شهری که در آن زندگی می کند به شهر دیگری نقل مکان کرده اند.

تعبیر عادت ماهانه در خواب

 1. هر کس به خون آغشته شود یا کسی او را به خون آغشته کند، با مال حرام بیرون می آید و از آن بهره ای نمی برد.
 2. هر کس شنا کند یا خون را در دست بگیرد و به آن دست بزند، با مال حرام برمی گردد و با آن زندگی می کند.
 3. خونی که بی دلیل به بدن می‌آید، نشانگر افرادی است که در محل کار، خانه یا دوستان، بدی‌های بیننده دارند و او را به هلاکت می‌رسانند.
 4. زنی که در خواب ببیند در حال حیض است، پس دیدن او، بیانگر این است که مرتکب گناه و نافرمانی شده است.
 5. دیدن حیض در خواب چه برای زن و چه مرد، دلیل بر ضعف ایمان و بی دینی و نقص در عبادت است.
 6. دیدن حیض اعم از زن یا مرد، بیانگر جدایی زن و شوهر است.
 7. و مجردی که در خواب ببیند در حال حیض است، در حالی که در حقیقت حائض نمی شود و از آن ناامید شده است، دیدن او بیانگر ازدواج و ازدواج اوست.
 8. و زن عقیمی که از وضع حمل مأیوس شده است اگر در خواب ببیند که حائض است، دیدن او حاکی از حاملگی اوست و پسری را به دنیا می آورد.
 9. اگر تاجر یا تاجری در خواب ببیند که همسرش در حال عادت ماهانه است، دیدن او بیانگر ضرر در تجارت یا تجارت اوست.

تعبیر خونریزی در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=i2K_h_ibxNI

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا