تعبیر باران در خواب تعبیر باران در خواب

دیدن باران برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، چه باران خفیف از پشت بام خانه زیاد ببارد، و برای ابن سیرین و باران بیشتر.

تعبیر باران در خواب

 1. باران در خواب اغلب نشانه روانشناختی شادی و خوشبختی و مژده به خیر بزرگ است.
 2. خواب باران در بیشتر موارد خبر خوبی است، مگر اینکه چیزی داشته باشد که ممکن است آرامش را بر هم بزند، مانند ترس یا باد و غیره.
 3. اگر در خواب خود را زیر باران ببینید، پیش‌بینی می‌کند که از تعمق در اوضاع هستی و چگونگی مواجهه صحیح با لذت‌ها و نیازهای بدن، لذت فراوانی خواهید برد.
 4. اگر در خواب باران بارون به تو ببارد، از جوانی و خوشی هایت لذت می بری و امورت رونق می گیرد.
 5. اگر از ابرهای سیاه تیره باران ببارد، غمگین خواهید شد و نگران انتخاب ضعیف پروژه های خود خواهید بود
 6. اگر باران را بشنوی و ببینی و خیس از آن فرار کنی، این خبر موفقیت در کار و برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.
 7. اگر در خانه تان نشسته بودید و از پنجره باران را تماشا می کردید، این نشان دهنده خوش شانسی، ثروت و ملاقات با عزیزتان است.
 8. اگر بارانی را که بر پشت بام می بارد می شنوید، آرامش، رضایت و شادی خانواده را پیش بینی می کند. و شما مقدار مناسبی از شانس خواهید داشت
 9. اگر در هنگام بارندگی خانه تان خشک باشد و آب پاک و گل آلود نباشد، به طور غیرمنتظره ای به لذت های ممنوعه می افتید.
 10. اگر آب کثیف یا کدر است، انتظار داشته باشید که برعکس این اتفاق بیفتد
 11. اگر هنگام گوش دادن به صدای باران از انجام کاری پشیمان شوید، به قیمت احساس مالکیت و عدالت دیگران، به دنبال لذت های خود خواهید بود.
 12. اگر دیدید که بر سر دیگران باران می بارد، این پیش بینی می کند که اعتماد خود را از دوستان سلب خواهید کرد
 13. اگر زنی در خواب ببیند که لباس هایش به دلیل باران کثیف و خیس شده است، بدون قید و شرط با کسی بازی می کند و دوستان او را به دریافت لذت های احمقانه مشکوک می کنند.
 14. اگر بارانی را دیدید که بر محصولات یک مزرعه می بارد، این پیش بینی ضرر در تجارت و بازرگانی و فضای تاریک در جامعه است. دیدن طوفان باران همیشه یک فال بد است.
 15. باران دلالت بر رحمت خدا و دین و امداد و یاری و علم و قرآن و حکمت دارد، زیرا آب حیات خلقت و خیر زمین است و با از دست دادن آن نابودی حیوانات و چهارپایان و تباهی امر در خشکی و دریا است، پس چگونه اگر آب آن شیر یا عسل یا قیمه باشد
 16. دلالت بر باروری و رفاه و ارزانی و مال دارد، زیرا سبب همه آن است و در آن ظاهر می شود.
 17. باران دلالت بر مال و روزی دارد و ممکن است دلالت بر بلاهایی باشد که از آسمان نازل می شود، مانند ملخ، تگرگ یا باد، مخصوصاً اگر در آن آتش باشد یا آب آن داغ باشد، زیرا خداوند متعال در کتاب خود آنچه را فرستاده بیان کرده است. بر امّت‌های عذاب‌بارش فرود آید، چنان‌که حق تعالی می‌فرماید: «وَ انَا أَرْعَمْنَهُمْ بَرَانَهُمْ فَهُمْ بِرَانِ الانذِرِینَ».
 18. چه بسا دلالت بر نزاع و خون ريختن باشد، مخصوصاً اگر آب آن خون باشد، چه بسا حاكي از ناراحتي ها و امراض و آبله و پاك كردن باشد اگر به وقت خود نباشد در حالي كه به جهت سردي و نكته نيكو براي او مضر است.
 19. هر چیزی که از آن به زمین و گیاهان آن آسیب برساند، برای بدن کسانی که از آن آفریده شده و در آن رشد کرده اند نیز مضر است.
 20. شايد دلالت بر آنچه بر سلطان بلا و عذاب گذشت، از قبيل قرض و دستور، به ويژه اگر باران مار و ديگر شواهد عذاب باريد.
 21. هر که در کشور باران عمومی ببیند، اگر مردم بسیار حاصلخیز باشند و قیمتشان ارزان باشد، یا با باران که دید، یا با شرکت، یا کشتی هایی که غذا می دهند.
 22. و اگر در ظلم و عذاب و مرض باشند، اگر باران در آن زمان سودمند باشد، از آنها نجات می یابد.
 23. و اگر مضر بود، یا سنگ یا آتشی در آن بود، آنچه در آن بودند، زیاد می شد و به قدر قوت و ضعف باران بر آنها تکرار می شد.

تعبیر باران در خواب

 1. مفسران متفق القول هستند که باران در خواب با توجه به اینکه مایه نشاط، رشد و انرژی است، نشانه رزق و روزی است، اما تعابیری وجود دارد که با این دیدگاه ها مخالف است و از دیدن باران در خواب هشدار می دهد. بارزترین معانی منفی و مثبت تعبیر باران لباس خیس در خواب چیست؟
 2. باران در خواب خیر و رزق است و حاکی از پول و خبرهای خوشی است که خواهید شنید و باعث آسایش و رهایی از ناراحتی های بزرگ می شود.
 3. باران یعنی خوب، چون خشکی را با آب سیراب می کند، اگر خیس شدی و لباست خیس شد، به این معناست که زود از شر مشکلاتی خلاص می شوی.
 4. اگر از پنجره خانه باران می بینید، نشان دهنده احساس امنیت و آسایش در خانه، همکاری و صمیمیت بین اعضای یک خانواده است و به زودی ابر سیاهی از بین می رود.
 5. اگر در تابستان دیدید که باران می بارد، این یعنی خوشبختی و خوشبختی و مژده ای که به زودی خواهید شنید و گرفتاری های شما در شرف پایان است و باران نشان دهنده وجود قلب های خوب در زندگی شماست و در آنجا کسانی هستند که به شما اهمیت می دهند و از شما مراقبت می کنند.
 6. دختر مجردی که در خواب باران خفیف می بیند به این معنی است که داستان عاشقانه ای خواهد داشت و با مردی ازدواج می کند که شدیداً او را دوست دارد. باران برای زن شوهردار به معنای روزی و بشارت و رابطه نزدیک با شوهر است.
 7. زن حامله ای که در خواب باران شدید می بیند به این معنی است که نوزاد سالمی به دنیا خواهد آورد.
 8. باران وقتی با رعد و برق همراه باشد ممکن است به دردسر و اندوه تبدیل شود که نشان دهنده خستگی، نگرانی و خطر است.
 9. باران اسیدی به این معناست که شما اجازه داده اید که نفرت شما را فرا گیرد و با مردمی که از نزدیک شدن و دور شدن از شما متنفر هستند مشکل دارید.
 10. اگر باران مضر باشد، یعنی حامل تگرگ شدید و سنگ های مخرب و مضر باشد، این بدان معناست که خبر مرگ یا بیماری را خواهید شنید که ممکن است یکی از نزدیکانتان را مبتلا کند.

دیدن باران در خواب برای زن یا مرد، رؤیای بسیار ستودنی است، زیرا باران در خواب همیشه حاکی از خیر و مال فراوان و رزق فراوان است، اما در صورتی که باران همراه با رعد و برق و رعد و برق نباشد. در این صورت ممکن است با مشکلات و خطراتی همراه باشد.

بارانی که در خواب بر شخصی می بارد

اگر در خواب ببیند که زیر باران ایستاده و باران سیل آسا بر او می بارد، بیانگر آن است که به او خیر و روزی زیادی می رسد.

خواب باران در خواب نوشته ابن سیرین

ابن سیرین در مورد دیدن باران در خواب می گوید: اگر باران کم باشد، رزق بسیار خوب و فراوان است و باران خفیف اگر از چیزی بترسد، بیانگر ایمنی و امنیت است و ممکن است بیانگر تسکین پس از ناراحتی باشد. و استجابت دعا

باران در خواب برای یک زن باردار

علمای تعبیر خواب می گویند: دیدن باران در خواب زن حامله، بیانگر ایمنی است و خداوند به او جنینی سالم و تندرست عنایت می کند، چنانکه باران بیانگر سهولت زایمان و سلامت نسبی جنین است و باران در خواب زن باردار. حاکی از افزایش روزی او و آرزویی است که او آرزو می کند و در خیر خود می برد.

باران در خواب برای یک زن متاهل

کارشناسان تعبیر خواب می گویند دیدن باران در خواب زن متاهل بیانگر این است که خیر بسیار است و دریچه جدیدی از معیشت به روی او گشوده می شود و پس از باریک شدن و بیانگر استجابت دعا و شفای این خانواده است.

تعبیر باران در خواب

اگر کسی شاهد بارش باران باشد و با آب باران شسته شود، نشان دهنده کافر بودن آن شخص است، سپس اسلام آورده و خداوند او را هدایت کرده و یا اینکه آن شخص مرتکب گناه کبیره شده و سپس توبه کرده است. دلالت بر آن دارد که مردم در میان خود دچار مجادله و رقابت شدید خواهند شد و این نشان می دهد که مردم در بدن خود دچار مصیبت بزرگی خواهند شد.

تعبیر خواب باران خفیف برای زنان مجرد

باران در خواب یک دختر مجرد نشان دهنده خوبی های زیادی است و اینکه این دختر وارد یک رابطه عاشقانه جدید می شود که او را با یک فرد جدی که برای او خوبی های زیادی به ارمغان می آورد، گرد هم می آورد. می خواهید به آن پیوند بزنید.

تعبیر باران در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا