تعبیر خواب شستن ظروف کثیف دیدن ظرف شستن در خواب

مضمون: خواب، ظرف شستن با آب و صابون در آشپزخانه، دختر مجرد، زن شوهردار و زن باردار برای ابن سیرین.ظروف شسته شده.

دیدن ظرف شستن در خواب

 1. شستن ظروف و ظروف و نظافت آنها برای بیننده مژده است.
 2. شستن ظروف برای افراد مجرد ممکن است استقلال در معنای ازدواج باشد
 3. شستن ظرف برای زن متاهل

  خوشبختی در خانه اوست، اگر ژله در خانه او باشد و اگر در خانه دیگری باشد، عشق و پیوند خوب بین آنهاست.

 4. شستن ظروف برای زنان باردار

  اگر ژله را به خوبی تمیز کند، برای او مژده است که خواسته خود را برای جنسیت جنین یا سهولت تولد و ایمنی برآورده کند.

 5. شستن ظروف برای مردان

  سعادت و رزق و روزی و برخی می گویند مرد ازدواج می کند، هر چند متاهل یا مجرد باشد

 6. اگر انسان در حالی که ظروف زیاد و دیگ های انباشته شده را پاک می کند، راضی باشد، خوشبختی و خوشی بزرگ است.
 7. اگر در مضیقه یا اجبار به کار باشد وارد کاری می شود که به درد دیگران می خورد و جز ثواب حمایت از دیگران سودی از او نمی برد و ممکن است مجبور به انجام این کار شود.
 8. شستن ظروف در آشپزخانه

  هر کس همه ظروف را در جای خود یعنی آشپزخانه پاک کند، نشانه شادی و شادی عمیقی است که در دلش وارد می شود.

 9. شستن ظروف در حمام

  اگر ژله در حمام است، پس این راهی است برای رهایی از یک مخمصه، رهایی از مشکل و فقر

 10. شستن ظروف در یک مکان عمومی

  اگر در مکان عمومی باشد برای اهل آن مکان بهتر است و اگر در هال خانه باشد برای همه اهل خانه لذت می برد.

 11. اگر بیننده با شخصی در روشنی شرکت کند، خیر نصیب هر دو طرف می شود، اعم از پول، منفعت، عشق و روابط حسنه.
 12. ظروف کثیف دغدغه و مشکل است، اما بیننده شستن آنها نشانه تمام شده است
 13. داشتن تعداد زیادی بشقاب یا ظروف، رسیدن به خوشبختی بزرگ را برای او نوید می دهد
 14. آخر این دید که دیگ ها پاک است موید این است که ازدواجش انشاءالله موفق خواهد بود
 15. شستن ظروف با آب

  اگر ژله فقط با آب باشد خوب و خوشحال کننده است

 16. شستن ظروف با آب و صابون

  اگر با آب و صابون بود، پاک تر، شادتر، شادی بخش تر و رزق می شد

 17. شستن ظروف با شیر

  اگر با شیر بود، رزق و نیکی بود

 18. شستن ظروف با عسل

  اگر با عسل باشد ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد زیرا عسل حاوی قند زیادی است

 19. شستشوی گل

  اگر با گل یا گل باشد، اگر برای زن متاهلی باشد که حامله نیست، ممکن است حاکی از حاملگی باشد، زیرا لجن و گل منشأ خلقت انسان است و برای زن حامله ایمنی حاملگی است و ممکن است تعبیر شود. به عنوان پسر، زیرا آدم در ابتدا از گل و گل آفریده شد، اما حوا از یک دنده او بود نه مستقیماً از گل و گل.

 20. شستن ظروف با مواد ناخواسته

  مانند ماده نفتی نامطبوع، یا بوی نامطبوع، یا کثیفی، یا کثیفی ظروف را زیاد می کند، این مصیبت و اندوه عمیقی است به همان اندازه که کینه این ماده در شستن ظروف است.

 21. شکستن ظروف در حین آبشویی

  بین دو چیز است اگر خیلی کثیف باشد و آن را بشکند راه برون رفت از بلاها و مشکلات است.

 22. و اما شکستن آن در حال نظافت، غم و اندوه و جدایی با انسان است
 23. شکستن گلدان ها پس از شستن آنها

  و اگر بعد از پاك شدن يا پاك شدن بشكند، مرگ عزيز، فراق نزديكي، اندوه عميق، يا مصيبت و مصيبت است كه اشك را در مي آورد.

 24. ظروف شستن بیمار

  برای بیمار شفا و قطع درد و کوتاه شدن زمان بیماری و برای مصیبت زده تسکینی است.

 25. شستن ظروف دخترانه و بانوان

  سعادت، و گویند برآورده شدن آرزوی آن است که در آخر آب شویی و شستن خوشحال شود یا در هنگام آب شویی خوشحال شود.

 26. شستن ظرف برای زندانی

  فرج و دانش آموز او را در راه و فرمانش آسان می کند و برای سرگشته دلیل است که استخاره او در این امر است که باید از آن پیروی کند زیرا در کار او بهترین است.

 27. چیدمان کفگیرها و ظروف در حین تطهیر یا بعد از آن نشان دهنده روزها و زندگی شاد و دلخواه فردی است که آنها را می بیند.

تعبیر گلدان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا