تعبیر سوتین در خواب – دیدن سوتین در خواب

مطالب: خواب سوتین ابن سیرین – معنی سوتین برای دختر مجرد، زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه.

دیدن سوتین در خواب

 1. سوتین نشان دهنده بارداری است
 2. اگر در خواب سوتین را دیدید و رابطه عاشقانه یا نامزدی ناموفق داشتید، انشاءالله جبران آن با رابطه بهتر، مناسبتر و راحت تر به شما خواهد رسید.
 3. اگر خواب ببينيد كه سوتين بريده شده است، بيانگر جدايي شما از يك فرد نزديك است
 4. اگر در خواب دیدید که سینه تان بزرگتر و زیبا و خوش اندام شده است، نشانه ی شرایط خوب، ازدواج و وضع مالی خوب است انشاءالله.
 5. اما اگر خواب دیدید که سینه بزرگ شده است، اما شکل آن زیبا نیست، این نشانه نگرانی، فقر و بحران مالی است که زندگی شما را درگیر می کند.
 6. اگر در خواب دیدید که شخصی به شما سوتین داد، به این معنی است که به زودی از این شخص یا شخص دیگری سود خواهید برد
 7. اگر متاهل هستید و سینه شما در خواب ظاهر می شود، به این معنی است که پولی به دست می آورید، اما با تلاش زیاد، سختی و خستگی.
 8. بصیرت نشان می دهد که در مشکلی با فردی صاحب نظر و دانا مشورت می کنید که انشاالله شما را از شر آن خلاص می کند.
 9. اگر در خواب دیدید که سوتین را درآورده اید، به این معنی است که اتفاقی بی ضرر خواهد افتاد
 10. اگر خواب دیدید که سوتین جدیدی خریده اید، به این معنی است که نظر یک فرد عاقل را در مورد موضوعی در زندگی خود خواهید گرفت.
 11. و هر کس در خواب ببیند که جامه از تنش در می آورد و سوتین را در می آورد و سینه هایش را آشکار می کند، یا در خواب ببیند که سینه هایش برهنه است در برابر گروهی از مردم و مردمی که به سینه های او می نگرند، پس می کند. به رسوایی بیفتد، یا راهی می‌رود که در آن حرام‌های زیادی وجود دارد، یا در دانشگاه دوست می‌شود و با همکارانش همراهی می‌کند یا می‌گویند هر که در جوانی این خواب را دید و هنوز به سن نرسیده بود. ازدواج، این ممکن است نشان دهنده مرگ او باشد.

بینایی سوتین – یوتیوب

تعبیر لباس زیر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا