تعبیر زبان در خواب رؤیت بریدن زبان در خواب

معنی زبان خواه زخم از خون بیرون آید، بلعیدن، مو کشیدن، زبان بره خوردن، برای زن مجرد، برای زن شوهر، برای زن حامله، برای زبان ابن سیرین.

نماد زبان در خواب

 1. دیدن بریده شدن نوک زبان نشان می دهد که او نتوانسته دلیل را در دعوا اقامه کند
 2. و دیدن زبان بریده ممکن است نشان دهد که او حلیمه بوده یا فرزند شیرخوارش در حال مرگ است
 3. هر کس در خواب ببیند که همسرش زبانش را بریده است، بیانگر محبت و ستایش اوست
 4. دیدن زبان بریده زن دلیل بر پاکدامنی و پوشاندن اوست
 5. دیدن بریده شدن زبان فقیری، ممکن است نشان دهنده این باشد که او چیزی به احمق او می دهد
 6. دیدن زبان چسبیده به کام دلیلی بر انکار او از بدهی یا امانتی است که داشته است.
 7. دیدن انسان به گونه ای که زبانش گره خورده است، بیانگر آن است که او به فصاحت و فقاهت رسیده است و دلیل، قول حق تعالی است – و گره از زبانم بگشا تا سخنم را بفهمند – طه 28، 27.
 8. دیدن شخصی که گویا زبانش شکافته است و نمی تواند حرف بزند، ممکن است نشان دهنده این باشد که او با کلماتی صحبت می کند که آزارش می دهد یا شاید نشان دهنده این باشد که دروغ می گوید یا تاجری است که ضرر کرده است یا اینکه او یک حاکم غیر مسلح است.
 9. مشاهده افزایش طول زبان، عرض یا روانی در گفتار، ممکن است نشان دهنده قدرت و پیروزی باشد.
 10. دیدن زبان دراز بیانگر فحاشی زبان اوست. یا بر میخ صاحبش در فصاحت و منطق و علم و سیره و اندرزش.
 11. اگر شاه یا رئیس ببیند زبانش دراز است، نشان می دهد که سلاحش زیاد می شود یا به خاطر مترجمش پول می گیرد.
 12. اگر فرشته ببیند که زبانش دراز شد تا به آسمان رسید، ممکن است نشان دهد که او به خاطر گناهی که مرتکب شده آمرزیده شده است.
 13. دیدن زبان بسته نشان دهنده فقر یا بیماری است
 14. دیدن موهای سیاهی که روی زبان در چمنزار می روید
 15. روییدن موهای سفید روی زبان بیانگر شرارت است
 16. ديدن كسى كه دو زبان دارد، دلالت بر اين دارد كه به علمش علم و حجتى بر حجتش داده شده است
 17. دیدن از دست دادن زبان، دلیل بر مرگ فرزند شیرخوار اوست
 18. ديدن کسي که زبانش را مي خورد در حالي که يکي از مردم عوام است، ممکن است نشان دهنده پشيماني او از سخناني باشد که به زبان مي آورد، يا خيلي ساکت و عصباني است.
 19. دیدن زبان به دندان انداختن نشان دهنده فساد امور خانواده با سخنانی است که می گوید.

معانی دیگر خواب زبان در خواب

ممکن است به پادشاه مترجم، معاون او، صاحب او، وزیر یا منشی او اشاره کند و ممکن است به پول احتکار شده، اعتبار، دانش، حیوان، دشمن، معشوق، کاشتی که میوه می دهد، همسر معروفی که انجام می دهد اشاره کند. نه سخنی را که از او می‌آید، نه رزق و روزی، نه جارو کردن در کوچه‌ها، و نه قصاص ضربه یا بیرون رانده اردوگاه‌ها،

زبان در خواب ممکن است نشان دهنده پلیس یا خدمتکار اسیران باشد و زبان حیوان ممکن است بیانگر مرگ یا زندگی او باشد، زیرا زبان مانند دستی است که با آن سروکار دارد.

اگر پادشاه ببیند که زبانش بریده شده، او را به مرگ یا عزل یا عزل ابرو و معاون و وزیر یا منشی تعبیر کرده و چه بسا مال زیادی از دست داده و چه بسا دشمن. برخی از کشورها را فتح کرده یا نام، نام یا اعتبار خود را از آنها قطع کرده است.

اگر عالمی ببیند زبانش بریده شده، در مجادله و مناظره پیروز می شود و چه بسا بنده یا شاگرد یا پسرش از دنیا رفته باشد.

و اگر سازنده در خواب ببیند که زبانش بریده شده، اجیر یا شریک خود را از دست داده و خانه خود را فروخته یا اجاره کرده و یا حیوانش مرده است.

از دست دادن زبان در خواب، ممکن است اشاره به غرور دشمنان خانواده و همسایگان یا مرگ یکی از عزیزان یا بریده شدن او از آنها باشد، زیرا اوست که مسؤول رفاه حال اوست. بدن

از دست دادن یا بریدن زبان در خواب، ممکن است بیانگر طلاق، قطع صحبت در مورد موضوعی یا قطع معیشت باشد.

دیدن زبان بریده در خواب، ممکن است به مرگ یک معتاد، رفتگر در خیابان، دنبال مجازات، مردی که از مخفیگاه بیرون می رود یا مردی شرور اشاره داشته باشد.

هر کس در خواب ببیند که زبان دارد، بیانگر افزایش مال و خانواده یا علم است و ممکن است به زبان های بسیار قضاوت کند.

هر کس در خواب ببیند که با زبانش زبان دارد، اشاره به غیبت و سخن گفتن در میان مردم باشد، زیرا به فریبنده می گویند فلانی دو صورت و دو زبان دارد.

زبان در خواب ممکن است اشاره به چیزی باشد که انسان از آن به عنوان شمشیر یا ابزار استفاده می کند و شاید بریدن آن برای اهل معرفت نشان دهنده لزوم سکوت و سپاسگزاری از خداوند متعال باشد.

تفسیر بینش زبان وصم یوسف ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Wm01TVZjPLc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا