تعبیر آسمان در خواب، شکافتن آسمان در خواب

معنی رؤیت نگاه به آسمان اعم از آبی، صاف، ابری، چیزهایی که از آسمان نازل می شود، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای ابن سیرین.

نماد آسمان در خواب

 1. بسیار خوشبخت است که خود را در بهشت ​​می بیند بدون اینکه بداند چه زمانی به بهشت ​​عروج کرده است و بشارت ورود او به بهشت ​​است.
 2. نگاه به آسمان بیانگر این است که بیننده خواب در حال ورود به موضوع بزرگی برای او است همچنین نشان دهنده این است که بیننده خواب از چیزی ناراحت است.
 3. تقرب به آسمان به تقرّب به خدا در صورتی است که از اهل اطاعت باشد
 4. سقوط آسمان به ریزش سقف خانه یا آنچه انسان را می پوشاند اطلاق می شود
 5. انسان چنان است که گویی در پایین ترین بهشت ​​است، نشانه بلندی و مسئولیت است
 6. شکافتن آسمان و بیرون آمدن پیرمردی از آن، نشانه نیکی است
 7. شکافتن آسمان و خروج جوانی از آن نشانه دشمن است
 8. شکافتن آسمان و بیرون آمدن گوسفندان از آن، اشاره به غنایم
 9. شکافتن آسمان و بیرون آمدن شتر از آن، باران را نشان می‌دهد و برآمدن شیر، فرمانروایی ظالم را نشان می‌دهد.
 10. آسمان سبز است که نشان از سالی پربار و خوب دارد
 11. رنگ آسمان زرد است که نشان دهنده ورود بیماری ها به آن منطقه است
 12. آسمان از آهن ساخته شده است که نشان از کمبود باران دارد
 13. درهای بهشت ​​باز است که نشان دهنده اجابت دعوت است
 14. اگر بسته باشد، باران از حضور مردم جلوگیری می شود
 15. هر کس در خواب ببیند که آسمان را با دندان گرفت، خواب بیانگر خشم بر حاکم یا گرفتن چیزی است که با دست خود از عهده آن برنمی آید و ستودنی نیست.
 16. سقوط آتش از آسمان، بر حسب محل سقوط آن است
 17. سقوط آن در بازار قیمت های بالا است
 18. ریزش خرما و محصول و عسل بشارت است برای بیننده و اطرافیان

تعبیر دیدن شکافته شدن آسمان در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که آسمان شکافته می شود و می بیند که چیز بدی مانند چیز ترسناک بیرون می آید و به دیگران آسیب می رساند، این خواب دلیل بر این بود که بیننده عاقبت به خیر نمی کند و در آن گناه می کند. زندگی و بنابراین عاقبت او بد خواهد بود.

اگر کسی در خواب ببیند که آسمان شکافته می‌شود، مثل اینکه چیز خوبی از آن بیرون می‌آید و باعث خوش‌حالی بیننده می‌شود و او را خوشحال می‌کند، این خواب دلیل بر این بود که کار خیری که بیننده خواب انجام می‌دهد، خواهد بود. نتیجه اش را نیکو کن و انشاءالله خیر دنیا و آخرت را به دست آورد.

اگر دختر مجردی در خواب دید که آسمان باز می شود و چیزی که دلش را خوشحال می کند از آن بیرون می آید، این خواب شاهد آن بود که به زودی خبرهای خوشی از نامزدی یا ازدواجش به او خواهد رسید.

اگر زن حامله ای در خواب ببیند که آسمان شکافته می شود، مژده است که ان شاء الله به زودی زایمان خواهد کرد.

تعبیر دیدن آسمان در خواب

هر کس در خواب ببیند که در خواب به آسمان نگاه می کند، در حقیقت فردی است که شخصیتی قوی دارد و به دیگران کمک می کند و به آنچه خداوند او را تقسیم کرده راضی است.

اگر کسى در خواب خود را ببیند که در شب به آسمانى که پر از ستاره است نگاه مى کند، این خواب دلیل بر این است که بیننده متدین است و به خدا نزدیک مى شود و ستارگان در خواب کنایه از فرشتگان است و هلال در خواب استعاره ای از شوهر است.

هر کس در خواب دید آسمان را می دید ولی با دوربین دوچشمی به آن می نگریست، این خواب نشانه آن بود که بیننده در معرفت عمیق تر می شد و اگر در خواب می دید که از دوربین دوچشمی چیز عجیبی می دید، این خواب شاهدی بود که رویاپرداز خبرهای خوبی دریافت خواهد کرد.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند آسمان آبی بود، این خواب برای او مژده بود که ازدواج خواهد کرد و از شریک زندگی خود خوشحال خواهد شد.

اگر زن حامله ای آسمان آبی را در خواب ببیند، این خواب دلیل بر این است که پسری به دنیا خواهد آورد.

اگر زن متاهلی در خواب ببیند آسمان آبی می بیند، این خواب برای او علامت آن بود که حامله می شود یا خیر و خوبی در فرزندان و شوهرش خواهد بود، اما در خواب مرد این خواب علامت آن بود. از قدرت بیننده و اینکه او دارای اراده ای است که باعث می شود به غیرممکن ها دست یابد.

هر که در خواب دید آسمان را دید، اما در خواب سیاه بود، این خواب شاهد بود که بیننده به آنچه می خواهد نمی رسد و به اهداف خود نمی رسد.

هر کس در خواب آسمان سبز را در خواب ببیند فردی است که از خوش بینی و امید فراوان برخوردار است و برای رسیدن به مقاصد خود با تمام تلاش می کوشد، اما اگر رنگ آسمان زرد باشد این رنگ نشان دهنده بیماری و نگرانی است. اما اگر در خواب آسمان سرخ باشد، این خواب نشانه نزدیکی است، وقوع جنگ و خونریزی، یا نشانه آن بود که کشور دچار بحران های بزرگ اقتصادی خواهد شد و دچار گرانی خواهد شد. خواب دیدن آسمان و رنگ آن ارغوانی بود، این خواب نشانه آن بود که بیننده در حال تفریح ​​و بازی است و به کار و دین خود اهمیت نمی دهد و به خدا نزدیک نمی شود.

هر کس در خواب ببیند آسمان صاف در خواب ببیند، مردی است با ذهنی توانا در تفکر و تصمیم گیری صحیح که برای او سود و منفعت حاصل شود.

تعبیر دیدن آسمان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا