تعبیر گونه در خواب رؤیت ضربه زدن به گونه در خواب

مضمون: خواب زخم گونه در خواب زن مجردی که حامله ابن سیرین است ورم گونه های پر و قرمز زخم گونه.

معنی دیدن گونه یا صورت در خواب

 1. گونه از آنجایی که در صورت شخص است، نشان دهنده این است که دیدن آن در خواب، بیانگر آن چیزی است که شخص زینت یا دوست دارد.
 2. گونه یا گونه ها نشان دهنده پذیرنده آنهاست، پس اگر حادثه ای به آنها آسیب برساند، دلیل بر چیزی است که بر کسی که آنها را می پذیرد نازل می شود.
 3. گونه اگر غبارآلود باشد نشان دهنده ذلت و بدبختی است و گونه در خواب می تواند نماد عشق و محبت باشد.
 4. اگر گونه ها گلگون باشد نشان دهنده موفقیت بیننده در کار است اما اگر گونه ها زرد باشد نشان دهنده ترس و اندوه از دست دادن کار است.
 5. ضربه زدن به صورت به طور کلی نماد تغییری است که ممکن است به طور ناگهانی در زندگی واقعی بیننده رویا رخ دهد و تغییرات واضح و آشکاری که با او به همراه دارد.
 6. هر کس در خواب ببیند که یکی از مسؤولان، چه در کار و چه در زندگی اجتماعی، به صورتش زد، نشانه کمکی است که این شخص به او می کند.
 7. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که توسط دستگاهی به صورتش سیلی خورده است، این نشان دهنده کمک غیرمستقیم است که خواب بیننده ممکن است در زندگی واقعی خود دریافت کند.
 8. هر کس در خواب ببیند که کسی که نمی‌شناسد به زور بر گونه‌اش می‌زند، نشان‌دهنده این است که کسی او را از کار بدی که بیننده انجام داده است، مواخذه و پند می‌دهد.
 9. دیدن چهره در خواب نماد شادی و لذت انسان در زندگی است.چهره اغلب به چیزهای خوب و موهبت هایی اشاره دارد که بیننده خواب از آنها برخوردار خواهد شد.
 10. هر کس در خواب ببیند صورت مخدوش است، نشان از آن است که در روزهای آینده کمبود یا مشکلی بر بیننده خواهد گذشت.
 11. اگر خواب بیننده در خواب ببیند که صورت در خواب سیاه است، نشان دهنده این است که در روزهای آینده، چه در سطح حرفه ای، چه در سطح عاطفی و چه در سطح اجتماعی، کلاهبرداری و فریب در انتظار اوست.
 12. صورت غبار آلود در خواب نشان دهنده مرگ نزدیکی است که بیننده خواب یا یکی از نزدیکان او را احاطه کرده است.
 13. چهره شاد و خندان در خواب، نشانه روشنی از شادی در انتظار بیننده و شادی و پیروزی بزرگی است که می تواند به دست آورد.
 14. هر کس در خواب ببیند صورتش زرد شده است، نشان از کینه توزی و حیله گری یکی از نزدیکان است و باید از آن بر حذر باشد.
 15. اگر بیننده در خواب ببیند دانه هایی روی صورتش است و منفجر می شود و چرک از آن بیرون می آید، بیانگر پیروزی و پیروزی است. اگر جوش هایی که در صورت ظاهر می شود، آبله باشد، به معنای سنگینی و چند برابر شدن پول است.
 16. اگر خواب بیننده قرص هایی را ببیند که ناگهان ظاهر شده اند، بیانگر نگرانی هایی است که ممکن است دچار آن شود. اگر در خواب غلات خیس شد و لباس را آلوده نکرد، این نشان دهنده رفع نگرانی است و بیننده خواب خیر به دست می آورد.
 17. از طرف دیگر، اگر خون و چرک از دانه بیرون بیاید، بیانگر بدهی بر بیننده خواب و سخنان بدی است که خواهد شنید. اگر از دانه چرک بیرون بیاید و بیننده آن را بخورد، این بدان معناست که بعد از مال حرام و فقر می خورد. اگر قرص ها روی پشت مرد ظاهر شد و سپس ناپدید شد، پس این نشان می دهد که او نگرانی زیادی داشته و ناپدید شده است.
 18. هر کس در خواب ببیند صورتى که در مقابل خود مى بیند کبود مى شود، دلالت بر آن دارد که از طرف یکى از آنان که او را تعقیب مى کنند براى او مکر مى کند و باید از افتادن در آن اجتناب کند.
 19. اگر خواب بیننده فامیل یا متاهل باشد و در خواب صورت همسرش را ببیند که پیر می شود، نشان از جدایی احتمالی آنها و عدم تداوم آن است.
 20. اگر بیننده در خواب ببیند ضربه ای که به صورتش خورده به چشمش کشیده است، نشانه راهنمایی است که یکی از نزدیکان او را برای رهایی از مخمصه یا مشکل بزرگ یاری می دهد.
 21. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب به صورت شخص دیگری ضربه می زند، نشان از خیری است که در اثر کمک به نزدیکان خود در زندگی واقعی خود خواهد داشت.

معانی دیگر رویای گونه

سرخی و چاق شدن گونه در خواب، نشانه لیاقت و شفای بیماری ها، شانس، پذیرش و انسان است.

زردی یا تیره شدن گونه دلیل بر خوف و غم و انحطاط سرنوشت است گونه از جن و جنایت است و گونه از شیار که کندن است حق تعالی فرمود (کشتن صاحبان شیار).

گونه ها در خواب بیانگر آن چیزی است که انسان تحمل می کند یا دوست دارد، شاید گونه ها نشان دهنده کسی است که آنها را می پذیرد، اتفاقی که از یک حادثه برای آنها رخ داده است، دلیل بر فساد یک حالت آینده است و آن را با لب ها می سنجند. کمبود یا زیاده روی در آنها دیده می شود که مانع از منفعت می شود، دلیل بر جدایی پذیرنده از فرزند یا محبوب است و چه بسا گونه نشان دهنده جن حادث یا بهشتی است که در آن ضرر از او دفع می شود و از این را فرمود صلی الله علیه و آله (روزه بهشت ​​است) یعنی بهشت ​​عذاب.

چه بسا گونه در خواب دلالت بر ذلت و بدبختی داشته باشد، اگر غبارآلود یا غبارآلود باشد، به سبب فرموده خداوند متعال (وَ لَا تَجْعَلُونَکُمْ لِلْنَاسِهِ) و آن این است که پیشوایان دین، آنان را زیاد کنند و در دیدگان بزرگ کنند. خداوند متعال، زیرا این از ویژگی های مجاهدت است

تفسیر رویای چهره وصم یوسف یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا