تعبیر دیدن انگور در خواب خوشه انگور در خواب

چشم انداز انگور برای مجرد، برای زن باردار، برای زن متاهل، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مرد جوان مجرد، خواه سیاه، سبز، قرمز، چیده شده از درخت، خرید شیرین، ترش، غذای تازه و فاسد و غیره برای ابن سیرین، امام صادق و نابلسی

تعبیر انگور در خواب ابن سیرین

  1. اگر انگور پوست قوی داشته باشد یعنی با خستگی و مشقت پول به دست آورید
  2. کرمانی گفت: انگور سیاه در زمان خود نیکو است و ممکن است دلالت بر نگرانی جزئی داشته باشد و در غیر زمان آن بیماری و غم و ترس و انگور سفید در زمان خود ستوده و در غیر زمان آن غم و اندوه باشد. .
  3. ابن سیرین می‌گوید انگور سفید در زمان خود به باران و شبنم تعبیر می‌شود و خوردن آن در زمان خود دلیل بر حلال است.
  4. و هر کس ببیند که انگور سفید را در وقت خود خورد، آن نعمت و خیر و نفع و رسیدن به آن چیزی است که به آن امید داشت و اگر به وقتش نباشد و با آن ستوده ببیند. پس آن پول خوب و حلال است و انگور سرخ معادل آن است.
  5. و هر کس در خواب ببیند انگور یا شیره می‌خرد، خیری به او می‌رسد، و کشمش هر رنگی باشد، برای کسی که بخورد، نفع و سود دارد، و چه بسا انگور ترش حرام یا مرض باشد.
  6. و هر که دید خوشه انگور چید از زنی پولی گرفت و چیدن انگور از زنش ارث است و یک خوشه هزار درهم.
  7. و هر کس انگور غیر عرب ببیند به مال منفور تعبیر می شود، پس بیننده آن را به آنچه می بیند و از بینش می گوید بداند.
  8. و اگر رقيق و آب آن زلال باشد دلالت بر پول حلال دارد و هر انگورى كه آب آن متغير باشد بر حرام و هر انگورى كه آب آن سرخ باشد عزت و اعتبار و هر انگورى شيرينتر و پاكتر است. نشان دهنده افزایش سود، پول و افتخار است.
  9. و هر كه بيند انگور سياه از تاكستانهايش آويخته در وقت ناروا، تعبيرش به سرما و ترس شديد است و چه بسا مالي است كه بيننده به دست نمي آورد.
  10. و خوردن انگور فرقه ای دلیلی بر سختی کسب درآمد است

سخاوت در خواب دلالت بر زن دارد زیرا نوشیدنی خوب و طعم شیرین است و همچنین به دلیل فواید فراوان انگور نشان دهنده مردی سخاوتمند و صالح و سودمند است.

و اما انگور سیاه در زمان خود منفور است و بعضی از آنها نشان دهنده بیماری یا ترس است و انگور سبز در زمان خود نشان دهنده شیره دنیا و خوشی ها و نعمت های آن است و اگر نباشد نشان دهنده مالی است. بیننده قبل از تاریخ مورد انتظار خود به دست می آورد.

شیره انگور در خواب بیانگر آن چیزی است که بیننده از سخاوتمند، حاکم یا سلطان می گیرد، پول و فواید آن، همچنین می گفتند اگر انگور سیاه در خواب نشان دهنده پول باشد، دائمی نیست و اگر مرد آن را آویخته ببیند. پایین نشان دهنده زن است اگر بیننده خواب زن باشد خوشه انگور آویزان از تاکستان نشان دهنده شوهر است در سوره نحل: و از میوه خرما و انگور از آن شکر و رزق نیکو می گیری.

زکریا آن را نزد حضرت مریم سلام الله علیها می یافت، از این رو ستوده است، در روایات آمده است که انگور در کنار پسر نوح بود که پدرش او را صدا زد و پیش از آن انگور سفید بود. که و چون رنگ آنها تغییر کرد انگورهای اطرافشان تغییر کرد و هر فصلی که وقت و ماده ای آن را خراب نمی کند خوب است و مانند آن خرما و کشمش و آنچه از آنها بود یک وقت هست و در آن زمان از بین می رود. وقت دیگر در زمان خود ممدوح است، مگر آنچه در تفسیر کراهت دارد، پس خبر بد یا قبیح است، درباره مصیبت و بیماری و انگور ترش مؤاخذه یا عقوبت یا سرزنش و پشیمانی است، درخت انگور در تفسیر دلالت بر کمال دارد. انسان عاقل و خوش قیافه صاحب شرف و شرف و شرف مفید و همراه با لذت یا اختیار این خلاصه ای بود از آنچه ابن سیرین در کتاب تفسیر انگور و انگور آورده است در مقاله آمده است. (سازگار)

انگور در خواب: تعبیر عبدالغنی النابلسی

نبلسی در کتاب «معطر الانام فی تعبیر خواب» گفته است: انگور در خواب، روزی نیکو و حلال است که ماندگار است و انگور بی موقع برای بیننده قبل از وقتش خوب است. همچنین گفته شد انگور بی موقع، مالی مکروهی است که پیش از وقتش به صاحبش می شتابد و همان پول قمار یا رشوه و ربا است، خوشه انگور در خواب مرد، بیانگر مالی است که بیننده از آن می گیرد. زن و سیاهی آن پولی است که زود به دست می آید و اگر به موقع باشد خوشه حاکی از گرفتاری و نگرانی است از سوی او تنبیه می شود چنانکه النابلسی این را بیان کرده است: «با شلاق می زنند. انگور سبز يا سفيد در تعبير جز شفا نيست و نوح عليه السلام به سل مبتلا شد، پس خداوند به او الهام كرد كه انگور بخورد، پس از آن خورد تا شفا يافت.

تعبیر خواب انگور برای امام صادق علیه السلام

انگور سياه و سفيد: در فصل آن و در زمانهاي ديگر به چهار صورت توضيح داده مي شود: اولاد، علم، واجبات و پول.

تعبیر خواب انگور برای دختر مجرد

خرید انگور در خواب زن مجرد بیانگر منفعتی است که بیننده خواب از فردی توانا یا سخاوتمند دریافت می کند و انگور سیاه در خواب زن مجرد پولی فوری و غیرمنتظره است شاید خواب بیانگر شدت خرج از آن پول باشد میوه خوشمزه بیانگر آن است. خبر خوب یا خوش، مانند موفقیت، پیشرفت یا ازدواج، انگور ترش در تعبیر بد است، زیرا بیانگر پشیمانی یا سرزنش شدید است.

تعبیر خواب انگور در خواب زن متاهل

انگور متابولیک در خواب زن متاهل معانی بسیار مثبتی دارد، مخصوصاً اگر شیرین باشد، زیرا در تعبیر بیانگر شادی است که در خانه او جاری می شود و انگورها رنگ و ظاهر روشن دارند و نشان دهنده شادی و لذت هستند. انگور در خواب زن متاهل ممکن است نشان دهنده مژده های مهم باشد و شیرهای آن پول هستند، درخت انگور یا تاکستان در تعبیر ممکن است نماد شوهر باشد.

تعبیر انگور در خواب برای زن باردار

همه انواع و رنگ های انگور در خواب زن باردار مورد استقبال قرار می گیرد، به جز انگور زرد یا ترش، و انگور قرمز اغلب نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان به بلوغ آن است، شاید تک انگور نشان دهنده نوزاد دختر باشد، همانطور که خوشه ای از انگور نشان می دهد. یک پسر.

تعبیر دیدن انگور با استاد ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا