تعبیر رؤیت مسجد در خواب – دیدن مسجد در خواب

مضمون: تعبیر خواب مسجد برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اعم از ورود به مسجد و نماز خواندن ساختمان یا تخریب، نظافت، جارو کردن. نشستن، تبدیل خانه به مسجد و بیشتر توسط ابن سیرین و امام صادق

تعبیر: کل

مسجد در خواب، پادشاه را برای انجام امور دین، حاکمی را که اوضاع و احوال را از حرام جدا می کند و بازاری را که مردم در آن قصد منفعت دارند، نشان می دهد و هر کس به اقتضای سرنوشت خود از آن سود بیرون می آید. کار او، و گواه همه کسانی است که باید از آنها اطاعت کرد، مانند پدر، استاد، مؤدب و عالم. بیانگر عدالت برای کسانی است که به ناحق وارد آن شده اند. قرآن کریم را به کثرت آن دلالت می کند. نشانگر قبرستان است که محل تکریم و شستشو و عطر و سکوت و رو به قبله است. سقف املاک مسجد شاه و آشنایان به احوال او. شهرداران، روسای ایالت و شاهزادگان آن هستند. و حصر عدل و علمای او را که تحت فرمان او هستند گسترش داد. و درهای آن محجبه است

دیدن مسجد یا مسجد در خواب پر، بیانگر صلاح و نیکی است و خداوند متعال مواخذه، خراب شدن مسجد را در خواب، و دلالت بر مرگ شخص معروف و صاحب دین دارد.

مسجد ساختن در خواب، اشاره به پیوند خویشاوندی و گرد هم آوردن مردم در نیکی و نیز پیروزی بر دشمنان است، رؤیایی که گویا امام جماعت مسجد غیر از آن است که در رؤیا باشد. بیانگر رحلت امام است.

خوابی که خانه شما را مسجد می کند و نشان دهنده عزت و دعوت مردم به حق

مساجد متروک بیانگر غفلت علما و بطلان امر به معروف و نهی از منکر است هر که ببیند وارد مسجد شد و سجده کرد دلالت بر طویه دارد و هر که ببیند در مسجد از دنیا رفت نشانگر پیروزی بر دشمنان است ورود به مسجد. مسجدالحرام از ترس و صدق وعده در امان است دیدن حصیرهای مسجد بریده شده یا حادثه رخ می دهد و خواب بیانگر بدبختی در خانواده است.

و مناره او نایب یا صاحب خبر اوست. و اگر رجوع به حاكم كند، اركان روزگار او و مصباح او نوران زمان و فقها هستند و او را به بسط احكام خود يا آنچه بر آنها از علم امر مي كند محدود مي كند و سقفش اين است. کتابهای او را که پنهان می دارد و به آنها رجوع می کند، و مناره او گردآورنده مردم است برای آنچه از نیکی بر آنها می افکند، و منبر او خادم است، و محراب او همسرش یا آنچه بر رزق و روزی حلال است. وزیر و امام، و شاید مناره به مؤذنان آن، قرآن به قاری آن، منبر به خطبه، درب دروازه آن، و متولیان چراغ و اثاثیه آن باشد.

و اما مسجدی که پادشاهان اسلام در سفر می‌کنند و برای اقامه نماز عید و غیر آن برپا می‌کنند، دلالت بر اقامه دین و کلام بلند مسلمانان و پیروزی بر دشمنان دارد و حکم آن در تفسیر این است. قاعده آنچه از راهروهای باز برپا می کنند که توسط آن قلعه ها بیان می شوند.

و مسجد شهر دلالت بر اهل آن، پیشوایان آن پیشوایان، مردم عادی، حاکمان آن اهل ذکر، پدرخوانده آن امام مردم، منبر آن حجت یا خطیب آنان و چراغ های آن است. اهل علم، خیر، جهاد و پاسداری در رباط.

و اما مؤذن او قاضی شهر یا عالم آن است که مردم را به هدایت فرا می خواند و در هدایتش پیروی می کند و دستور او اجرا می شود و به دعایش ایمان می آورد و در دروازه هایش کارگر است. متولیان و مالکان پلیس

تعبیر دیدن مسجد در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا