تعبیر زندان در خواب ورود به زندان در خواب

چشم انداز زندان برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد، معنی زندانی

زندان با دیدن آن در خواب تعابیر فراوانی دارد، برخی از تعبیرها تأیید کرده اند که زندان در خواب است، اگر ببیند که در داخل دیوار زندان گریه می کند، دلیل بر رفع غم و رهایی از بحران است که سقوط در آن، و آن را برای بسیاری از زندگی جدید و لذت بردن از مظاهر لذت و لذت خواهد بود.

تعبیر زندان در خواب

 1. زندان در خواب بیانگر چیزی است که حمام نشان می دهد و نشان دهنده بیماری است که فرد را از عمل و بلند شدن باز می دارد.
 2. شاید در تفسیر ذهن و قبر و در برخی از تفاسیر قدیمی عرب دلالت کند.
 3. زندان به معنای جهنم است، زیرا زندان نافرمانان و کفار است و جایگاه کیفر و جایگاه تبهکاران و تاریکی ها.
 4. هر کس خود را در زندان ببیند، ممکن است دچار ناراحتی یا نگرانی از بزرگی یا وضعیت آن زندان و شرایط آن شود
 5. کسی که در رویاهای خود زندانی می بیند، خواه زندان واقعی باشد یا فقط یک اتاق بسته، لزوماً فردی است که دوره سختی از اضطراب یا پریشانی و غم را سپری می کند، او نه خانواده دارد و نه دوستی.
 6. زندانی که در رویاهای ما ظاهر می شود در واقع یک زندان روانی یا روحی است و نه زندانی برای بدن، شاید زندانی در این خواب نمادی از ترس ها و گاهی اوقات خیالات و وسواس های منفی بیننده باشد.
 7. حبس در خواب بیانگر ناتوانی صاحب خواب و ناتوانی او در حرکت است و اما پیامی که از این رؤیا سرچشمه می گیرد، دعوتی است برای تحقیق درباره علل بیگانگی روانی او.
 8. اکثر کسانی که زندان را در خواب می بینند، درد روانی عمیقی را تجربه می کنند و اکثر آنها به طور کامل قادر به بیان احساسات یا افکار خود نیستند.
 9. اگر درب زندان باز به نظر برسد یا صاحب خواب ببیند پلیس یا وکیلی در کنار او ایستاده و سعی در کمک به او دارد، اغلب نشان دهنده یک پیشرفت روانی نزدیک است.
 10. اگر صاحب خواب کلید سلول خود را ببیند یا ببیند که زندانبان لبخند می زند تعبیرش خوب است در این صورت خواب بشارت تلقی می شود زیرا بیننده در حالت عادی زندگی خود را از سر می گیرد و در عین حال خوشحال می شود و به این ترتیب او از همه نگرانی ها، غم ها، بلایا یا شکست ها خلاص می شود.
 11. اگر زن شوهردار ببیند که در زندان با شوهرش ملاقات می کند و در واقع به آن محکوم شده است، ان شاء الله تعبیرش بهتر است.
 12. توضیح رفتن به زندان به اتهام واهی

  حبس بیگناه یا مظلوم در خواب، بیانگر ظلم خانواده یا جامعه اوست، پس هر که ببیند به ناحق وارد زندان شده است، در بیداری در معرض گلایه خانواده، دوستان یا اطرافیان حرفه ای قرار می گیرد.

 13. زندانی مظلوم در خواب اظهار ظلم می کند، پس هر که ببیند شخصی وارد زندان می شود ظلم یا تهمت است، این تعبیر اوست که آن شخص از بیگانگی پدر و مادر یا تسلط برخی از آنها و نفرت آنها از او رنج می برد.
 14. تعبیر گریه در زندان در خواب

  گریه ای که در خواب شدید نباشد، ستودنی است و گریه در میان دیوارهای زندان یا درون دیوارهای آن، بیانگر پایان پریشانی و آغاز دوره جدیدی از زندگی است که ویژگی آن شادی و سرور است.

 15. تعبیر بیرون رفتن یا فرار از زندان در خواب

  اگر شخصی در خواب ببیند که پس از صدور حکم برائت از زندان خارج می شود، تعبیر خوبی است و بیانگر رهایی از مسائل معوق یا مشکلات انباشته است.

 16. اگر در خواب ببیند که اره برقی را می شکند یا در زندان را می شکند و برای فرار از دیوارهای آن بالا می رود، بیانگر آن است که صاحب خواب با اراده و صبر بر مصیبت خود غلبه می کند و سپس آرزوهای خود را برآورده می کند.
 17. اگر بعد از آن ببیند که سگ‌ها او را تعقیب می‌کنند، این تعبیر او از گرفتاری‌های کینه‌وران و دشمنان است.
 18. فرار از زندان بیانگر رهایی از امیال نفس و رهایی آن از سیطره امیال و تسلط یا ناسازگاری امیال است.

تعبیر ورود به زندان در خواب

 1. هر کسی که دید در زندان است، نشان می دهد که بیکاری در اقیانوس یا کشوری که در آن زندگی می کند گسترده است و کار در آنجا حداقل است.
 2. هر کس ببیند وارد زندان شده است یعنی قربانی برنامه ریزی دشمن می شود و به دردسر می افتد پس باید مراقب نزدیکان خود باشید.
 3. هر که دید وارد زندان اصلی شد، یعنی بدبختی ها و نگرانی هایی به سراغش می آید.
 4. هر که ببیند وارد زندان مجهولی شد که بیننده خواب نمی شناسد و از آن بیرون آمد، دلالت بر قبر شخصی دارد که بیننده خواب او را می شناسد یا نمی شناسد.
 5. هر که ببیند در خانه او زندانی است و دست یا پایش بسته است، برای اهل خانه او و برای خود صاحب رؤیا نوید دارد.
 6. هر که ببیند در خانه اش زندانی است، یعنی با زنی ازدواج می کند و از او پول و بچه می گیرد.
 7. و برخی از مفسران گفته اند که حبس دلیل بر مرگ انسان و نیز دلیل بر بیماری هایی است که بیننده خواب را در بستر بیمار می کند.
 8. اگر زن مجرد ببیند وارد زندان شده است، نشان دهنده نزدیکی رابطه و ازدواج اوست
 9. زنی که می بیند وارد زندان شده است، ممکن است نشان دهنده این باشد که به زودی دچار بیماری می شود
 10. زنی که می بیند با زنجیر یا طناب بسته شده است، این نشان دهنده وقوع قریب الوقوع مشکلی برای او است.
 11. و ممکن است آن خواب دلالت کند که او یکی از اهل جهنم است به خاطر فرموده خداوند متعال: «پس در زنجیره ای که طول آن هفتاد ذراع است، آن را راه بروید».
 12. زنی که می بیند از زندان آزاد شده است، به بهبود بیماری اشاره می کند و نشان می دهد که مشکلاتش حل می شود.

دیدن زندان در خواب دلیلی بر وجود افراد شرور در زندگی واقعی خواب بیننده است. زندان ممکن است نماد بیماری باشد و زندانبان ممکن است به حفار قبر اشاره داشته باشد. زندان ممکن است بیانگر شوهر بد و رنج باشد. دیدن زندان در خواب نشانه مثبتی است. ممکن است به آسودگی پس از اندوه اشاره کنیم، حبس برای مسافر، ترس، خستگی و دلتنگی برای خانواده و عزیزان و در مورد زن بیوه، ورود او به زندان حکایت از اندوه و نگرانی او پس از مرگ شوهر دارد.

ورود به زندان در خواب یک زن مجرد نماد ازدواج دیرهنگام اوست.

ورود به زندان در خواب زن متاهل نمادی از مسئولیت های زن متاهل و فضای خانه اوست.

نشانه های رفتن به زندان در خواب حامله برای زن باردار چیست، این خواب نشان دهنده سختی بارداری، مادر و استرس او است.

تعبیر خواب زندان برای زنان مجرد

اگر زن مجردی در خواب زندانی را ببیند، نشان از شادی و لذتی است که او را به او می‌رساند. ازدواج یا نامزدی باشد، زیرا این رویا تغییری به زندگی بهتر از قبل است و بنابراین رویایی است زندانی شدن برای افراد مجرد بد نیست، بلکه چیزی است که نشان دهنده شادی و خوشبختی زیاد است.

تعبیر زندان در خواب برای زن متاهل

حبس در خواب زن متاهل، گواه شادی و نشاطی است که زن در زندگی خود احساس می کند و ثروت و خوبی که وارد خانه اش می شود نصیب او می شود که این نیز گواه سختی شدید شوهرش است. او

انگار هنوز بچه دار نشده، این گواه بر این است که به زودی باردار خواهد شد

تعبیر زندان در خواب برای زن باردار

اگر زن حامله در خواب زندانی ببیند، دلیل بر این است که پسران و دخترانی به دنیا می‌آورد و از پسران دلجویی می‌کند.

همانطور که اگر شوهرش مریض باشد از این بیماری و خستگی شفا می یابد و زندگی او رو به بهبودی می رود و شادی و خوشی نصیبش می شود.

تعبیر وقایع اصلاحی در خواب

اگر خواب ببینید در مصلای نوجوانان هستید، بیانگر آن است که اتفاقی باعث ضرر و زیان شما می شود

اگر در خواب مصلحى ببينى به كارى مشغول مى شوى كه موجب زيان مى شود

و اگر خواب ببينيد كه در مصلح زنداني هستيد، بيانگر زندگي ناآرام در خانه و شكست در تجارت است.

اگر از یک مصلح فرار کنید، موانع سختی را پشت سر خواهید گذاشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا