تعبیر دیدن مسجد در خواب ورود به مسجد در خواب

معنی مسجد برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، خواه نشسته، نظافت برای مسجد ابن سیرین.

 1. دیدن کامل مسجد، دلالت بر نیکی و نیکی و یاد خدای متعال دارد.
 2. تخریب مسجد حکایت از مرگ یکی از افراد شناخته شده دین دارد
 3. بنای مسجد حکایت از پیوند خویشاوندی و نزدیک شدن مردم به نیکی دارد و به پیروزی بر دشمنان نیز اشاره دارد.
 4. رؤیایی که گویی امام جماعت مسجد در واقع نیست، خواب ممکن است حکایت از فوت امام، امام داشته باشد.
 5. دیدن خانه شما به مسجد، بیانگر عزت و دعوت مردم به سوی حق است
 6. هر کس در خواب در مسجد چاله کند، ازدواج می کند
 7. هر کس در خواب ببیند که مساجد را می‌سازد، از یتیمان حمایت می‌کند و هر چه در مسجد بیشتر باشد، بر نیکی و اخلاقش افزوده می‌شود.
 8. تبدیل مغازه به مسجد حکایت از امرار معاش رویاپرداز دارد
 9. مساجد متروک نشانگر غفلت علما و بطلان امر به معروف و نهی از منکر است.
 10. هر که خواب ببیند وارد مسجد شد و سجده کرد
 11. هر که خواب ببیند در مسجد از دنیا رفت، بیانگر پیروزی بر دشمنان است
 12. ورود به مسجدالحرام از ترس در امان است و وعده حق است
 13. دیدن حصیر مسجد بریده شده یا تصادف می کند، در این صورت خواب حکایت از بدبختی در خانواده دارد
 14. مسجد در خواب عموماً به عاقل و دانای امور دنیوی و زندگی اشاره دارد.
 15. هر کس در خواب ببیند که وارد مسجدی ناتمام می شود، بیانگر خیری است که می خواهد برای نزدیکان خود انجام دهد و کمک بزرگی را که نیاز دارد.
 16. اگر بیننده در خواب ببیند که وارد مسجدی مملو از جمعیت و مؤمنانی می شود که در حال نماز هستند، بیانگر خیر و سودی است که در روزهای آینده به دست می آورد.
 17. هر کس در خواب خواب ببیند که وارد مسجدی می شود و متوجه می شود که مسجد در اطرافش فرو می ریزد، نشانه مرگ اطرافش است و ممکن است بر یکی از نزدیکان یا یکی از اعضای خانواده اش اثر بگذارد.
 18. اگر بیننده خواب در خواب ببیند که وارد مسجدی بدون سقف می شود، نشان از کارهای انباشته روی اوست که باید قبل از انباشتن بیشتر در مدت آینده تمام کند.
 19. هر کس در خواب ببیند که با عده ای از همراهانش وارد مسجد می شود، بیانگر ازدواجی نزدیک است که در آینده در فضایی شاد و با نشاط برگزار می شود.
 20. اگر در خواب ببیند که وارد مسجد می شود و مسجد نوساز است، دلیل بر حج و نمازهایی است که باید در سال جاری یا سال بعد بجا آورد.
 21. اگر بیننده خواب ببیند که از در عریض وارد مسجد می شود، نشان از خوبی هایی است که در چند روز آینده چه در سطح شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن امیدوار خواهد بود.

تعبیر خواب مسجد

کسى که مسجد را در خواب ببیند، دلیل بر آن است که درهاى خیر به روى او گشوده مى شود و خداوند متعال به او فراوان عطا مى فرماید و آبروى بینا براى بسیارى از مردم نیکو مى شود.به خداى تعالى از یکى. از گناهانی که مرتکب شده است و بر یکی از دشمنان خود غلبه کرده و آنها را شکست خواهد داد.

تعبیر خواب مسجد در خواب زن مجرد

وقتی دختر مجردی در خواب می بیند که وارد مسجد می شود و در داخل آن شروع به وضو گرفتن یا نماز می کند، دلیل بر این است که به زودی با مرد صالحی ازدواج می کند که دین او را خوب می شناسد و از خدا در او مراقبت می کند. دارای شخصیت خوب است و او در این ازدواج پربرکت خوشحال خواهد شد که در زندگی زناشویی بعدی او نکات مثبت بسیاری را به همراه دارد.

تعبیر خواب مسجد برای زن شوهردار

زن شوهرداری که در خواب وارد مسجد می شود، دلیل بر این است که شغل یا امرار معاش به دست می آورد و خیر فراوان نصیبش می شود.

تعبیر خواب مسجد برای زن باردار

زن حامله ای که در خواب ببیند وارد مسجد می شود، بیانگر این است که او و جنینش در امان هستند و زمان تولد به زودی فرا می رسد و بدون هیچ خستگی و ترسی از این امر به راحتی از روی او می گذرد. زمان، و جنین در وضعیت سلامت خوبی خواهد بود

چشم انداز مسجد – یوتیوب

تعبیر دیدن مسجد – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=X_xktFEbEX8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا