تعبیر خروس در خواب دیدن خروس در خواب نوشته ابن سیرین

نماد دیدن خروس در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه خروس بانگ، سفید، سیاه، رنگین و غیره برای ابن سیرین و امام صادق.

خروس در خواب صاحب خانه است، همچنان که مرغ صاحب خانه است و پدر و مادرت نیز غلام هستند و هر که به خروس جوجه گوشتی بدهد، برای او کنیز به دنیا می آید. گفته شد، بلکه او مردی جنگجو از اولاد مملوک است، محبت و هر که آن را گرفت، میان او و مردی آشتی است.

هر که بیند) که خروس را ذبح کرد، پس مؤذن را جواب نمی دهد. [ص 220] غیر عرب و اگر خروس سفید و جدا باشد مؤذن است، می گفتند هر که دید خروس شد مالک یا مؤذن می شود با علم روزگار، پدر و مادرت به مؤذن واعظ نشان می دهند. و یا تلاوت کننده و ممکن است دلالت بر مردی باشد که امر به معروف می کند و چون نماز را به یاد می آورد و نماز نمی خواند نزد او نمی آید یا نازپرورده بسیار گریه می کند یا نگهبان و شاید مراد از سخاوتمندی است که بر خود تأثیر می گذارد. پدر و مادر شما با آنچه که او نیاز دارد یا به آنچه می یابد راضی است، فقدان شانس و نان آور و افتادن در سختی ها، کل را نشان می دهد. صاحبان، پسران، فرزندان یا صاحبان، و همچنین جوجه های گوشتی ماده، همسایه ها، غلامان یا شبانان، و گروهی از پرندگان، اسارت و پول غلامان، یا اگر خروس به او به عنوان واعظ، دلال، منادی اشاره کرد. مؤذن یا نگهبان، و اگر به کسی نوک بزند یا با صدایش او را اذیت کند، به کسی که ذکر کردیم مبتلا می شود.

هر که در خواب ببیند) با خروس می جنگد، پس با غیر عرب دعوا می کند، اگر از خروس بدی به او برسد، به اندازه ای که خروس به او زد، مورد بیزاری آن مرد غیر عرب قرار می گیرد.

تعبیر ابن سیرین از دیدن خروس

عالم بزرگوار و شیخ محمد بن سیرین ذکر کرده اند که دیدن خروس در خواب به طور کلی، چه در خواب مرد و چه در خواب زن، نشانه قوی قدرت و نفوذ یا رسیدن و رسیدن به اهداف و خواسته های مورد نظر و خداوند است. بهترین می داند

دیدن خروس در خواب مرد

دیدن خروس در خواب و خواب مرد، نشانه آن است که مال فراوان و بسیار به دست می آورد یا مژده غنا و مال است و یا مردی که شغلی معتبر به دست می آورد، و خداوند اعلم.

دیدن خروس در خواب دختر مجرد

در مورد اینکه دختر مجرد یا زن مجرد در خواب خروس می بیند تعبیر آن با توجه به رنگ خروسی که زن مجرد دیده متفاوت است، دیدن خروس مجرد با شما قرمز در خواب بیانگر ازدواج یا معاشرت او با خروس است. او دوست دارد و آرزو می کند، اما دیدن خروس سیاه در خواب، نشان از ازدواج او با مردی است که دوستش ندارد و در کل دیدن خروس سفید، بیانگر و خبر از بین رفتن نگرانی ها و راه حل هاست. شادی و شادی نزدیک و خدا داناتر است.

دیدن خروس در خواب زن متاهل

و اما دیدن زن شوهردار در خواب، خروس بر بالین او نشسته است، این نشان می دهد که شوهر آن زن شوهری وفادار و با محبت است و دیدن زن شوهردار از ورود خروس به خانه اش در خواب، خبر از عظمت می دهد. و اعتلای خانواده متأهل در میان مردم این تعبیر در مورد مجرد، باردار، مطلقه و بیوه نیز صادق است و خداوند آگاه است.

دیدن خروس در خواب حامله

زن حامله ای که در خواب خروس می بیند، بشارت می دهد که فرزند پسری به دنیا می آورد که از اهمیت زیادی برخوردار است و او را در میان مردم بزرگ می کند و خداوند به آنچه در رحم است می داند.

خروس در خواب مطلقه و بیوه

و اما زن مطلقه یا بیوه که در خواب خروس می بیند، بیانگر این است که آن زن در زندگی خود به مردی نیاز دارد، ازدواج کنید و زندگی خود را به یاد شوهر سابق خود بگذرانید و خداوند اعلم.

خروس در خواب

شنیدن صدای بانگ خروس در خواب مژده و نشانه آمدن آسایش و آسایش پس از سختی و به دست آوردن مال یا مال و مال است و خداوند داناتر است.

نشانه های دیگر دیدن خروس در خواب

خروس چاق : دیدن خروس چاق در خواب بیننده نشان دهنده پافشاری و قدرت اراده ای است که بیننده برای رسیدن و رسیدن به آرزوی خود دارد و نشان دهنده عزت و سربلندی و قدرت و اعتبار است خون خروس: و دیدن خون خروس در خواب، نشان از زوال گرفتاری ها و تشویش ها انشاء الله است، در خواب، بیانگر آسانی و رفع غم و اندوه است، فروش خروس: در مورد بیع. خروس در خواب حکایت از مشکلات یا گرفتاری هایی دارد که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد که ممکن است باعث به تعویق افتادن اتفاقات خوشی شود، مثلاً به تعویق انداختن ازدواج، غرور و شرافت، گریه خروس: و اما آن که در خواب خروسی را می بیند که گریه می کند، نشان دهنده سرزنش و ملامتی است که بیننده به خاطر عصبانیتش نسبت به شخصی عزیز و عزیزش مورد عتاب قرار می گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا