تعبیر خواب آمیزش با غریبه دیدن رابطه جنسی با مرد ناشناس

دیدن مردی که با من با دختر مجرد به زن شوهردار با زن حامله خواه با شخص شناخته شده یا غیر با غیر شوهر و یا مردی که می شناسم با ابن سیرین نابلسی امام ازدواج نکرده است. الصادق و غیره

معنی همبستر شدن با کسی در خواب

 1. اگر زنی در همه حال ببیند که مرد غریبه ای با اجبار و با میل زیاد او را انجام می دهد و او را آزار می دهد، به مصیبت یا بیماری می افتد که باعث درد یا مشکلی در خانه یا ولی او می شود.
 2. به همین ترتیب، ممکن است نزدیک به ارتکاب حرام های مشکوک باشد، و باید از خود و عفت خود محافظت کند، و ممکن است با ترک نماز یا قطع آن و فراموش کردن آن و بازگشت به آن به دلیل هشدار دادن توضیح داده شود. اگر به عبادت پروردگارش و حفظ آبروی خود پایبند نباشد، مصیبت بزرگی برای او خواهد آمد.
 3. و هر کس ببیند که با او در بازار یا در مقابل مردم این کار را انجام می دهد، رازی در شرف و ناموس او فاش می کند.
 4. و اگر به تنهایی انجام دهد و تو کسی را نبینی، دلالت بر مواردی است که در این تفاسیر ذکر شده است
 5. و اما کسى که ببیند مرد غریبى با خوشحالى او را انجام مى دهد و بعد از آن غسل مى کند، از گناهى که مرتکب شده پاک شده و توبه مى کند و باید به عبادت خود ادامه دهد و براى آنچه خداوند استغفار کند. دستور داده و سنت پیامبرش
 6. امّا کسى که از تمرین با غریبه فرار کند، یا کراهت داشته باشد یا مجبور شود، مرض است، چون بدون اجازه آمده و بر شخص تحمیل شده است.
 7. و هر کس از مرد غریبه ای که می خواهد با او رفتار کند یا می خواهد با او بگریزد، از بلایی که نزدیک بود به او برسد می گریزد.

تعبیر همبستر شدن با غریبه در خواب دختر مجرد

 1. وقتی یک دختر باکره مجرد می بیند که مرد غریبی با او رفتار می کند، کار بدی را می پذیرد یا با مردی آشنا می شود که از او بدی می خواهد.
 2. و اگر باتقوا و متدین باشد و از خوف خدا از آمیختن با مردم بیم داشته باشد و عفت خود را حفظ کند، نشانگر نزدیک بودن ازدواج او با مردی است که او را نمی شناسد.
 3. اگر فردی در خواب سفید پوست باشد، خوشبختی و آسایش زندگی خواهد داشت، اما اگر به سیاهی گرایش پیدا کند، در زندگی خود دچار بدبختی ها و سختی هایی می شود تا پس از آن آرام گیرد.

تعبیر همبستر شدن با غریبه در خواب متاهل

 1. در مورد زن شوهردار، دیدن این که مرد غریبه با او این کار را می کند، گناه کبیره و ناپسندی است که به آن فکر می کند، یا شوهرش به او ظلم کرده و به او احترام نمی گذارد.
 2. ممکن است نسبت به کسى که دوست ندارید، مانند زنى از بستگان شوهرش، ظلم کند، ولى بیننده از کار نادرست خود پشیمان مى‏شود، زیرا بعد از نزدیکى، یا خستگى است یا وجوب غسل.
 3. بنابراین موضوع مربوط به ندامت است و باید کاری را که انجام داده اصلاح کند و در صورت پیری و ازدواج پسرانش در مورد ظلم به زنان یا همسران پسرانش تجدید نظر کند.

تعبیر همبستر شدن با غریبه در خواب زن باردار

 1. اگر زن حامله ای مرد غریبی را ببیند که این کار را انجام می دهد، پسری به دنیا می آورد که اگر مرد سفیدپوست باشد سخت دل می شود.
 2. اگر سیاه پوست باشد دختری به دنیا می آورد که به دینش پایبند نیست
 3. و هر که در خواب ببیند که دوست نداشت با او رفتار کند و او را دوست نداشته باشد، زایشی که به او خواهد رسید، به همان اندازه که کراهت دارد، دشوار خواهد بود.
 4. و هر که در خواب ببیند که دوست دارد با او کار کند و خوشش بیاید، زایشی که به او خواهد رسید به آسانی لذت یا عشق او به آن خواهد بود.

تعبیر خواب آمیزش – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=6ltEDiXo0QQ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا