تعبیر آلت تناسلی زن در خواب: من در خواب آلت تناسلی دارم

مطالب: زنی در خواب دختری مجرد، متاهل و باردار خواب آلت تناسلی را دید، دیدن آلت تناسلی در بدن زن به جای اندام زنانه (فرج)

تعبیر دیدن آلت تناسلی زن در خواب، دیدن آلت تناسلی زن در خواب برای خانم ها خواب بسیار شرم آور است که ممکن است در خواب ببیند، خواب یکی از خواب هایی است که در خواب به ما می رسد. تعداد تصاویر و اشکالی که نیاز به تعبیر صحیح از سوی مترجمان بزرگ رویا دارند

تعبیر دیدن مرد مرد در دختر یا زن در خواب

  1. دیدن زن به گونه ای که مانند مردان آلت تناسلی دارد، ممکن است اشاره به پسر باشد اگر حامله باشد و اگر باردار نباشد و اگر پسر داشته باشد در آن استاد است.
  2. اگر زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی دارد و برجسته است و آن را نگه داشته است، بیانگر آن است که آن زن در آینده زایمان نخواهد کرد.
  3. و پیدایش آلت تناسلی در بدن زن بیانگر مقام والای فرزندان اوست که قبل از رؤیت آنها را به دنیا آورده اند.
  4. دیدن یک زن باردار که مردی مانند مردان دارد، نشان دهنده این است که او پسری به دنیا خواهد آورد
  5. و بیانگر آن است که بارداری شما به خوبی تکمیل می شود و شادی با این نوزاد وارد قلب شما خواهد شد
  6. و اگر حامله نباشد و فرزند پسر داشته باشد، خانواده او غالب خواهند شد
  7. اگر زنی در خواب یا خواب آلت تناسلی یا آلت تناسلی ببیند، نشان دهنده تمایلات جنسی است که در درون او دفن شده است.

تعبیر آلت تناسلی زن در خواب

دیدن آلت تناسلی زن در خواب دلیل بر این است که در صورت باردار شدن به زودی پسری به دنیا خواهد آورد و دیدن زن متاهل که در خواب آلت تناسلی دارد دلیل بر تسلط پسرش است. در زندگی و اعتلای او هرگز زایمان نمی کند زن متاهل در خواب با ذکر شوهرش به هم می ریزد، دلیلی بر این که از شوهرش سود زیادی خواهد برد. ، دلیلی بر این است که او برادر مردی ندارد، او تغییر ماهیت داد، دلیلی بر سفر و بیگانگی است، زیرا خواب نشان می دهد که وضعیت شوهرش در بین مردم به طور قابل توجهی بالا رفته است.

تعبیر دیدن زن با آلت تناسلی مردانه – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ol9b5Y28J0U

مشاهده تبدیل آلت تناسلی زن به آلت تناسلی – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QNkeeeezlzs

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا