تعبیر افتادن دندان در یک خواب

خواب دیدم دندانم در خواب افتاد و من یک دختر مجرد هستم، خواب افتادن دندان های جلو یا پایین، افتادن دندان هایم روی زمین، کشیدن مولر

تعبیر افتادن دندان در خواب

 1. دندان در خواب نماد غرور و غرور انسان است و افتادن دندان بیانگر سالها خستگی و گواه مشکلاتی است که بر نمی گردند و صاحب آن خواب ممکن است شاهد تحول مثبتی در زندگی خود باشد.
 2. افتادن دندان در خواب برای یک زن مجرد نشانه یأس و سردرگمی در مورد هر چیزی است که او را احاطه کرده است.
 3. این نشانه آسیب روانی در نتیجه خیانت یا فریب است
 4. زن مجردی که در خواب ببیند دندان های جلویش افتاده است، دوستی یا عزیزی را از دست می دهد.
 5. افتادن دندان بیانگر نیاز یک زن مجرد، به عنوان یک زن، به شریکی است که لحظات صمیمی را با او به اشتراک می گذارد، اما آگاهی او این غریزه را سرکوب می کند تا جایی که ناخودآگاه در خواب در مورد افتادن دندان هایش به تصویر کشیده می شود. برای بازگشت به مرحله نوزاد یا کودک، جایی که او تمام ارضای غرایز خود را می یابد.
 6. اگر همه دندان های او در جایی بیفتد نشان دهنده طول عمر است
 7. هر کس ببیند دندانش به دستش افتاد یا با دست از روی دندان هایش بیرون آورد، این دلیل بر پول است.
 8. کسی که با دستش دندان در می آورد از کسی پول می گیرد
 9. هر که دندان درآورده در دامان او یا در لباسش یا در مقابل او بر چیزی بیفتد، یعنی حاملگی و زایمان و بچه دار شدن زن شوهردار یا شوهردار.
 10. به معنای ازدواج مجردان است و اگر به زمین بیفتد نشان دهنده مرگ است
 11. هر کس ببیند که تمام دندان هایش افتاده است و در جستجوی آن ها می گردد و آنها را نیافت، این نشان دهنده مرگ همه اهل بیتش پیش از اوست و عمرش طولانی می شود یا بدون او بیمار می شوند.
 12. فقط دندانهای بالا به دست یا جیب لباسش می افتد که امر به نیکی از قبیل پول و رزق و کار است.
 13. و اگر در دامان او بیفتد یا بر ران او بیفتد، برای زن شوهردار پسر مذکر و برای زنش مرد است.
 14. برای زن باردار به معنای ایمنی در تولد پسرش است
 15. افتادن دندان ها بر روی زمین نشان دهنده مصیبت برای بیننده یا نزدیک شدن به پایان عمر او در این دنیاست.
 16. در صورتی که دندان های پایین از دهانش بیرون بیفتد نشان دهنده درد، درد، بیماری، نگرانی و ناراحتی است.
 17. افتادن تنها یک دندان، آن است که پس از رزق و روزی فراوانی که به دست می آورد، همه بدهی ها را همزمان بپردازد.
 18. بسیاری از دندان ها می افتد، نه همه بدهکار، این است که تمام بدهی های خود را خرج کند، اما به ترتیب
 19. سقوط همه آنها هلاکت و مرگ اهل خانه یا سفر بی بازگشت به سوی او و جدایی از آنها تا پایان عمر است.
 20. هر کس دندان های خود را یکی پس از دیگری با دست بیرون بیاورد یا بیفتد و با دست یکی پس از دیگری دندان هایش را بگیرد، مرگ بر فرزندان و برادران و خواهرانش یکی پس از دیگری است.
 21. هر کس ازدواج نمی کرد و ازدواج نمی کرد و دندان هایش می افتاد برای نزدیکانش ضرر دارد و همچنین برای کسانی که ازدواج کرده و بچه دار شده اند.
 22. از دست دادن یک دندان برای زن باردار به معنای پسر مذکر در شکم اوست
 23. مرد حق دارد زن خود را حمل کند یا در صورت بارداری پسری به او بدهد یا با برادرش یا شخصی که مدتهاست با او درگیری داشته آشتی کند.
 24. و هر کس چین یا لثه خود را به کلی از دست بدهد، شتر همسرش با یک پسر یا دختر، یا بازگشت برادر یا خواهر به او پس از بیگانگی طولانی است.
 25. کشیدن دندان و افتادن آنها نشان دهنده پرداخت بدهی یا حاملگی زوجه یا به دنیا آوردن فرزند است.
 26. بر زمین افتادن مرگ است و یا بر روی او راه رفتن مرگ پس از رنج یا بیماری و سپس فراق است.

 27. هر کس پس از افتادن دندان هایش را بگیرد و با دست بگیرد یا در جایی پنهان کند، یا رازی دارد که مانند کشیدن دندان بیرون می آید.
 28. یا اینکه کلماتی را به زبان می آورد که پشیمان می شود یا بسیاری از آنچه از دهانش بیرون آمده را از دست می دهد و بعد از آن بیشتر کلمات خود را پنهان می کند.
 29. و هر کس در خواب بیفتد یا دندان درآورد و نتواند غذا بخورد، فقیر شود و مال خود را از دست بدهد یا عمر در آن تنگ شود.

تعبیر دهان بدون دندان در خواب

و هر که در خواب ببیند که دهانش دندان ندارد و بعد دندانهای تازه می روید، سه وجه دارد که چیزها را تغییر دهد، عمر طولانی، و مدیریتش را به نفع خود، دندان در جایی که نباید رویاند، آن است. چیزی را نشان می دهد که خوب نیست.

تعبیر افتادن دندان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا