تعبیر دیدن تشییع جنازه در خواب و خوابیدن در تابوت در خواب

معنی تابوت برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، اعم از حمل بر قبر، خوابیدن در جعبه به جای جسد و … ابن سیرین

تعبیر خواب تابوت در خواب

 1. علمای تعبیر خواب می گویند

  اگر شخص خوابیده خود را در داخل تابوت خواب ببیند،

  و اینکه بر گردن حمل می شود، نشان دهنده آن است که این شخص در بین مردم درجه خود را بسیار بالا می برد.

 2. اما اگر

  آن شخص دید که در حال ساختن تابوت است

  یا تابوتی از خود نشان می دهد که این شخص کارهای ستودنی زیادی انجام می دهد و برای این کار پاداش می گیرد.

 3. اما اگر انسان در خواب ببیند که هست

  تابوت می خرد

  یا اینکه شخصی تابوتی به او داد که نشان می دهد این شخص دارای موقعیت عالی خواهد بود.

 4. در مورد اینکه اگر او تماشا کرد

  شخص خواب مرده است

  و او را در تابوت حمل کردند و مردم برای او دعای رحمت و مغفرت کردند و این نشان دهنده رزق و روزی بسیار و آسودگی بزرگی است که برای این شخص اتفاق می افتد، اما اگر مردم به او تهمت بزنند نشان دهنده فقر و غم و بیماری است. .

رویای تشییع جنازه در خواب

 1. ابن شاهین می‌گوید: اگر در خواب ببیند که گروهی در تشییع جنازه راه می‌روند، بیانگر این است که کسی که این تشییع جنازه را برپا می‌کرد، صلاحیت قضاوت این افراد را داشت، اما به آنان ظلم و شکنجه می‌کرد.
 2. همچنین می‌گوید اگر کسی ببیند که تشییع جنازه‌اش روی زمین راه می‌رود، نشان‌دهنده نزدیک شدن سفر این شخص است، اما اگر زن این را ببیند، نشان‌دهنده ازدواج است و اگر متاهل باشد، نشان‌دهنده این است که او شوهر دین را فاسد می کند
 3. اما اگر انسان ببیند که از تابوت افتاده است، بیانگر این است که این شخص از درجه بالاتری در این دنیا فرود خواهد آمد و همچنین می گویند این شخص منافق است.

رویای دیدن خواب در تابوت برای افراد مجرد

کارشناسان تعبیر خواب می گویند که اگر

دختر در خواب دید

اینکه او مرده و بر روی تابوت حمل شده است، این نشان می دهد که او به زودی ازدواج خواهد کرد.

خوابیدن در تابوت زن شوهردار

زن متاهلی که می بیند مرده و تشییع جنازه او انجام شده، نشان می دهد که این دختر در زمین فساد می کند، اما اگر زن متاهل و حامله باشد، نشان دهنده این است که او به سلامت زایمان می کند و فرزندش سالم و سلامت است. ، اما اگر ببیند

زن باردار

اینکه او مرده و تشییع جنازه اش بدون گریه بر او انجام شده است، این نشان می دهد که او زایمان می کند، اما حمل او دشوار است و فرزندش بیمار می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا