تعبیر قابله در خواب دیدن نوزاد در خواب

برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای زن مطلقه، خواه پرستار در بیمارستان و زایمان، و بیشتر برای ابن سیرین و امام صادق و نابلسی نیز نامیده می شود.

 1. دیدن ماما در خواب غالباً منادی خوش شانسی و اقبال است
 2. دیدن ماما یا ماما در خواب بیانگر باروری، آسیب پذیری و سعادت است.
 3. دیدن مولود نیز بیانگر مال است، مخصوصاً برای نیازمندان
 4. دیدن ماما یا ماما در خواب، ممکن است اشاره به خانواده پرجمعیت باشد.
 5. هر کس در خواب دید که او در خواب متولد شده است، نشان دهنده آغاز یک پروژه جدید در زندگی او است
 6. دیدن زایمان در خواب ممکن است بیانگر بی احتیاطی باشد
 7. هر که مریض بود و دایه یا قابله ای دید، رؤیت نشان دهنده طول مدت بیماری اوست.
 8. صحبت با فرزند دختر در خواب، نشانه خوش شانسی و خوشبختی است و ممکن است به ازدواج نیز اشاره داشته باشد

 9. روایت قابله حکایت از آن دارد که زندگی این شخص که او را در خواب دیده آسان می شود و به خاطر خیری که در آینده به او می رسد، تعهداتش آسان می شود و بدهی ها پرداخت می شود.
 10. هر که در خواب دایه ببیند، بیانگر خستگی برای به دست آوردن زندگی سالم است و در این امر موفق می شود و کار را درست می کند.
 11. دیدن پرستار در خواب بیانگر این است که شخصی که پرستار را در خواب دید برای نجات دیگران فداکاری را تحقیر می کند این فداکاری مالی یا تلاش برای نجات دیگران بوده است.
 12. این نشان می دهد که این شخص خوب و مهربان است
 13. دیدن بیمار در خواب بیانگر افزایش مال و کار و دارایی است
 14. دیدن یک مهد کودک بیمار نشان می دهد که شخصی وجود دارد که همیشه در تلاش است به شما کمک کند و او نیروی لازم برای بهتر شدن را در اختیار شما قرار می دهد و همیشه از شما حمایت می کند.
 15. دیدن قابله در خواب بیانگر پیدایش چیزهای پنهان است
 16. نشان دهنده آسیب و مرگ بیمار است
 17. دایه را قابله می گویند و دلالت بر نصیحت می کند زیرا از نام های اوست
 18. شاید دیدن او حاکی از اشتهای او برای وحشت باشد
 19. شاید حکایت از آزادی زندانیان و رهایی از نگرانی و اضطراب داشت
 20. چه بسا دلالت بر فتنه انگیزی و بدی و تهمت داشته باشد و شاید هم دلالت بر جریمه داشته باشد.

تعبیر زایمان در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا